Netigate och finländska Lumoa går samman och skapar en ny ledande europeisk lösning för upplevelsehantering 🎉 Läs mer här.

Mangold Fondkommisson AB

David Holmström
David Holmström
General Counsel
FöretagMangold tillhandahåller finansiella tjänster till företag och privatpersoner.
HeadquartersSverige
BranchBank, Finans & Försäkring

Om Mangold Fondkommission AB

Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag och privatpersoner. Deras affärsverksamhet är indelad i två segment – bland annat inom Investment Banking och Private Banking . Investment Banking är riktat mot bland annat företag i behov finansiell rådgivning, emissioner och likviditetsgaranti. De hjälper även privatpersoner och företag genom segmentet för Private Banking där de ger stöd inom kapitalrådgivning, värdepappershandel och portföljförvaltning.

Arbetet med feedback

Mangold ha varit kunder till Netigate sedan 2015. Under denna tid har de kontinuerligt använt Netigate för att göra medarbetarundersökningar och mäta medarbetarnas engagemang. Nytt för i år är att de även börjat göra styrelseutvärderingar via Netigates plattform.  David Holmström har under den senaste tiden tagit hand om HR-arbete där arbetet med undersökningar och att skapa en arbetsmiljö där medarbetarna trivs och mår bra ingår. För honom har det varit avgörande att använda Netigate och förstå vad för åtgärdsplaner som behövs.

Genom att använda Netigates plattform kan Mangold enkelt samla in feedback kontinuerligt. Detta gör att de kan jämföra data över tid och följa utvecklingen av viktiga KPIer och benchmarks. De kan också peka ut styrkor och eventuella utmaningar. Med stöd från deras kontaktperson på Netigate har de även fått vägledning kring hur de kan ställa mer detaljerade frågor och bygga upp en större förståelse för den feedback de samlar in. Ju större verksamheten blir, desto mer detaljerade rapporter kan Mangold skapa på avdelningsnivå. Undersökningarna har nu blivit något som efterfrågas allt mer då det de ger cheferna ett verktyg att arbete vidare med.

 

Mitt första intryck av Netigate var väldigt positivt. Genom att använda Netigate sparar vi mycket tid och får även experthjälp. Relationen till våra kontaktpersoner har under åren utvecklats och Netigate har bra koll på vår verksamhet vilket gör att vi får ut ett stort värde av vårt samarbete.

David Holmström, General Counsel

Medarbetarundersökningar

Finansbranschen är en bransch med hög konkurrens, inte minst om talanger. Det är därför viktigt att se till att medarbetare trivs på sin arbetsplats. För Mangold har medarbetarundersökningar varit ett viktigt moment i frågan om stress. Genom att använda Netigates verktyg kan de på ett strukturerat sätt arbeta med frågan vilket gjort det lättare att se mönster och identifiera vilka åtgärder som måste tas. Att arbeta med feedback har på så sätt lett till att Mangold inte bara lyckats attrahera nya talanger, utan även lyckats behålla kunnig och kompetent personal.

Netigates plattform ger oss möjlighet att attrahera och behålla kompetent personal som vill jobba kvar och fortsätta utvecklas. Alla uppskattar att jobba på ett företag med positiv anda där vi ser fler ambassadörer än kritiker.

David Holmström, General Counsel

Styrelseutvärderingar

Tidigare har fokus framför allt legat på att genomföra medarbetarundersökningar, men nytt för i år är att Mangold också börjat med styrelseutvärderingar. Genom att göra en styrelseutvärdering kan Mangold få svar på flera viktiga frågor. Till exempel kan de undersöka om eventuella förändringar i styrelsen ger effekt, hur arbetet gentemot deras VD fungerar och mycket mer. De har tidigare gjort styrelseutvärderingar på egen hand, men i takt med att verksamheten vuxit blev det ett naturligt steg i utvecklingen att börja använda sig av Netigates plattform även för styrelseutvärderingar. Netigate har gjort det möjligt att förbättra och effektivisera olika moment inom verksamheten. Detta har i sin tur lett till att Mangold fått mer tid över till att göra verksamhetsutvecklande styrelsearbete vilket de ser som grundbulten för utveckling.

Styrelseutvärderingar är ett effektivt verktyg som gör att vi sparar mer tid åt verksamhetsutvecklande styrelsearbete. Vi vill kunna bygga vidare på vår styrelse på samma sätt som vi gör med våra medarbetare och mäta vilka eventuella förändringar i styrelsen som ger effekt.

David Holmström, General Counsel

Fördelarna med att använda Netigate

Mangold upplever att Netigate hjälper företag att bli mer professionella och gör det möjligt att jobba med sina medarbetare och styrelse på ett mer effektivt sätt. Du kommer kunna bygga upp en kontinuitet och analysera KPIer specifika för er verksamhet samtidigt som du sparar tid och har tillgång till experthjälp.

Mangold strävar alltid efter att bli bättre. Netigate hjälper dem att hela tiden utvärdera och mäta utvecklingen för att hjälpa dem förbättras och träffa nya benchmarks. Den inblicken de kan få genom att jämföra benchmarks ser de som ovärderlig, då benchmarks gör det möjligt att se hur de ligger till på marknaden och vad de behöver arbeta vidare med.

Netigates verktyg gör det enkelt att bygga kontinuitet vilket gör att vi kan peka ut våra utmaningar och se mönster. Genom att identifiera våra utmaningar kan vi arbeta med dem på ett mer strukturerat sätt. Med Netigate kommer du tydligt kunna ta rätt beslut baserade på data och därmed utveckla verksamheten.

David Holmström, General Counsel

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.