Netigate och finländska Lumoa går samman och skapar en ny ledande europeisk lösning för upplevelsehantering 🎉 Läs mer här.

Playground Tech

Magnus Villson
Magnus Villson
VD
FöretagPlayground Tech är en teknisk konsultfirma och leverantör av IT-tjänster.
HeadquartersSverige
BranchData, It & Telekommunikation

Engage främjar tillväxt och strategiska beslut för Playground Tech

Playground Tech, en teknisk konsultfirma och leverantör av IT-tjänster, är ett av Sveriges snabbaste växande bolag. I samband med att tillväxten började ta fart implementerade man Netigate’s plattform Engage. Syftet är att säkerställa att organisationen mår bra och har engagerade medarbetare, både under och efter den pågående tillväxtresan.

Implementering av Engage

Magnus Villson, VD på Playground Tech, är initiativtagare till implementeringen av Engage. Han menar att en grundsten för förbättring är att erbjuda hela organisationen möjligheten att kontinuerligt ge feedback. Och trots att det kan tyckas självklart, la Magnus och Playground Tech mycket vikt vid att förklara värdet av och förväntningarna på hur dem ska jobba med feedback framöver.

Vidare upplevde Magnus att implementeringen av Engage var tekniskt och organisatoriskt enkel, och att dem genom snabb aktivering av pulsundersökningen relativt omgående fick en första insyn i hur organisationen mådde.

Fatta datadrivna beslut

På Playground Tech är det viktigt att kunna vara flexibel och agil i sitt beslutsfattande, speciellt när man befinner sig i en expansionsfas. Men med snabb tillväxt följer även snabba beslut och förändringar, och då är det av stor vikt att få med sig hela organisationen. Här spelar Engage en viktig roll för Playground Tech.

 

Engage hjälper oss bland annat att validera vår magkänsla. Vi kan enkelt se om datan bekräftar det vår magkänsla säger oss eller inte, och utifrån det backa upp, eller ändra våra beslut ytterligare. – Magnus Villson, VD, Playground Tech 

 

Genom att pulsa organisationen regelbundet med Engage kan Magnus och de andra beslutsfattarna i bolaget snabbt se hur förändringarna tas emot av organisationen, både innan och under förändringsarbetet. Möjligheten till att i ett senare stadie även kunna mäta den effekt besluten får, är ytterligare något som Magnus lyfter fram som särskilt värdefullt med Engage.

Driva förändring med Engage

Engage’s frågebatteri är baserat på Netigates engagemangsmodell, baserat på 8 drivkrafter identifierade att driva medarbetarengagemang. Data som samlas in kartläggs utifrån de vetenskapligt bevisade drivkrafterna, vilket gör det enkelt för användaren att förstå om, eller var, det behövs läggas extra fokus och resurser.

Engage erbjuder även AI-genererade ’Insikter’ och ’Smarta åtgärder’, skräddarsydda efter den data som samlats in. Detta hjälper beslutsfattare och teamledare i organisationen att förstå både vad datan säger, och hur datan kan omvandlas till praktiska initiativ inom organisationen. Just dessa funktioner kommer framöver bli ännu mer relevanta för Playground Tech, allteftersom fler och fler chefer och teamledare integreras i plattformen.

Engage hjälper mig att snabbt få en överblick av vart vi står och vad datan säger, för att sen guida mig vidare ner i detaljer. Även navigationen och visualiseringen gör det superenkelt att snabbt hitta det man letar efter. – Magnus Villson, VD, Playground Tech

Sammanfattning

Genom att använda Engage har Playground Tech förbättrat sin medarbetarupplevelse och underlättat för det organisatoriska förändringsarbetet som pågår. Med enkel implementering, distribution, effektiv visualisering av data och smarta åtgärder har Playground Tech kunnat fatta välgrundade beslut för att stärka sin organisation och fortsatt främja deras snabba tillväxt.

För oss blir vår engagemangspoäng också en kritisk mätpunkt rent finansiellt. Om våra konsulter mår bra, och känner att de har schyssta förutsättningar, så kommer de prestera bättre, vilket i slutändan innebär gladare kunder. – Magnus Villson, VD, Playground Tech

Vidare ser Magnus stor potential och intresse i Engage’s produktutveckling, och hur Engage framöver kommer bli en än mer integrerad del av Playground Techs kultur.

Resultat

Med Engage får Playground Tech:

En användarvänlig plattform

Effektiv visualisering av kritisk data

AI-genererade insikter och smarta åtgärder

Trendutveckling över tid

Support vid strategiska beslut

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.