En produktutvärdering är det första steget i att introducera en ny produkt eller idé på marknaden. Syftet är att ta reda på ifall den nya innovationen har samma funktionalitet och får samma mottagande av kunderna som förväntat. Effektiva produktutvärderingar kan genomföras på många olika sätt men som alltid är webbenkäter och ett digitalt angripande det mest lämpliga alternativet.

effektiva produktutvärderingar

Det är lätt hänt att bara fokusera på resultatet och förbise andra faktorer som även har stor påverkan. Presentationen är viktigare än du tror och utan rätt upplägg eller formuleringar går du miste om betydelsefull feedback.

Här är fem saker att ha i åtanke när du skapar effektiva produktutvärderingar:

1. Börja med en introduktion
En kort introduktion ska alltid finnas tillgänglig för att presentera ert varumärke och anledningen till uppfinningen eller produktutvecklingen. Förklara vilket syfte produkten har och vilka nyckelfunktioner som finns. Inledningen ska vara förhållandevis lång eftersom dina deltagare kan ge mer detaljerad feedback om de har större förståelse av produkten.

2. Förtydliga att undersökningen är anonym och konfidentiell
Förtydliga för dina deltagare att deras svar är anonyma och att all information är konfidentiell. Det framhäver ärliga svar – vilket är exakt det du vill åt.

3. Håll det kort och enkelt
Det finns inget substitut till en väldesignad enkät som använder ett vardagligt språk, opartisk ton och tydliga frågor. Läs igenom formuläret noggrant. Se till att varje fråga är lättförståelig och nödvändig för utvärderingens syfte. Utvärderingen borde inte ta mer än fyra minuter att slutföra.

4. Använd smarta frågor
Frågor med flera svarsalternativ är väldigt användbara men inkludera även alternativ som ”jag vet inte” eller ”övrigt alternativ”. Ge även deltagarna utrymme att kunna utveckla svaren eller ge konkreta exempel när det behövs.

5. Testa vattnet innan du dyker i
Det är absolut nödvändigt att både formuläret och frågorna är korrekt utformade innan du skickar ut utvärderingen och börjar samla in all information. Om en fråga är otydligt formulerad eller har en opartisk ton blir svaren inkorrekta och då är det bara att börja om på nytt igen. Skicka först ut en betaversion till en mindre grupp panellister och garantera att utvärderingen fungerar som den ska. Förstår deltagarna alla frågor? Stämmer resultatet med era förväntningar? Ett testutskick hjälper dig identifiera små misstag innan de blir stora problem.

När eventuella fel har korrigerats är det äntligen dags att skicka ut utvärderingen och börja samla in värdefull feedback. Med paneler når du enklare ut till ett stort antal potentiella konsumenter eller kunder från er specifika kundgrupp. Med Netigate och vår partner Cint har du direkt tillgång till över 7 miljoner undersökningsdeltagare världen över.

Läs mer om Netigates produktutvärderingar och prova kostnadsfritt redan idag: https://www.netigate.net/sv/marknadsundersokningar/produktutvarderingar/