Hva er et produktundersøkelsesskjema? Det er en måte å teste ditt nye produkt eller idé på. Du trenger å avdekke om din innovasjon vil fungere som ønsket, og om den vil mottas som forventet av kundene. Du kan utføre produktundersøkelse på mange forskjellige måter, men et skjema på nett er både den vanligste og mest praktiske metoden.

Illustrasjon for produktundersøkelsesskjema

Når skjemaet skal utformes, er det typisk å fokusere mest på resultatene og overse visse faktorer som kan være kritiske i innsamlingen av nyttig informasjon fra respondentene. Under finner du 5 viktige faktorer å ta i betraktning når du skal utforme ditt skjema:

1. Start med en introduksjon
I tillegg til at du sørger for å være imøtekommende, vil en kort introduksjon hjelpe respondenten å sette undersøkelsen i rett kontekst. Når de forstår produktet bedre, vil de også kunne gi nyttigere tilbakemeldinger og kommentarer.

2. Oppgi konfidensialitet
Sørg for at deltakerne vet at svarene de avgir er konfidensielle (dersom dette er tilfellet) så de slapper mer av og føler at de kan ytre seg fritt. Det er mer vanlig å bekymre seg for konsekvenser i våre dager, så konfidensialitet kan vise seg å være en viktig faktor for mange respondenter.

3. Det enkle er ofte det beste
Det kan ikke sies for ofte; et godt utformet skjema som bruker et enkelt språk, unngår sjargong, og har tydelige spørsmål er viktig. Gjennomgå spørsmålene dine flere ganger og sørg for at hvert av dem er forståelig, og ikke overflødig for undersøkelsens formål.

4. Smarte spørsmål
Sørg for å inkludere svar alternativene “Jeg vet ikke” eller “ikke relevant” dersom det egner seg. Inkluder også svaralternative “Annet” til spørsmål der det ikke er mulig å forutsi alle slags responser.

5. Undersøk undersøkelsen
Det er helt vesentlig at undersøkelsen din er korrekt før du begynner å samle inn data. Dersom du oppdager en feil senere i prosessen kan det resultere i at du må forkaste alle besvarelsene og begynne på nytt. For å minimere sjansene for dette kan det lønne seg å sende ut undersøkelsen til en liten gruppe respondenter for å sjekke at skjemaet fungerer som det skal. Blir spørsmålene forstått av respondentene? Svarer de på forventet måte? En test kan hjelpe deg å unngå feil før du har startet undersøkelsene for fullt.

Les mer om Netigates løsninger for produktundersøkelser, og finn ut hvordan de kan hjelpe deg å utforme et produktundersøkelsesskjema: https://www.netigate.net/no/markedsundersokelser/produktundersokelser/#