Produktundersøkelser


Forstå ditt produkt

Produktundersøkelser kan hjelpe dere med å identifisere og forstå behovene og ønskene til en potensiell målgruppe eller et marked. Informasjonen som innhentes via et panel kan gi avgjørende kunnskap til prosessen med å planlegge et nytt produkt eller utvikle eksisterende produkter.

få en gratis testkonto
customer images

Produktundersøkelser med paneler

Netigate Market Research løsninger

Paneler er en utmerket mulighet til å nå ut til et høyt antall potensielle forbrukere eller kunder ved å definere en bestemt målgruppe. Gjennom å stille spørsmål om et nytt produkt eller ved utvikling av et eksisterende produkt, kan dere få viktige svar fra en gruppe mennesker som passer til den aktuelle profilen. Panelene kan defineres i henhold til relevante demografiske faktorer som kjønn, alder eller interesser, slik at du kan nå akkurat den gruppen du ønsker å få svar fra.

Bygge opp paneler for produktundersøkelser med Netigate

Netigate Market Research løsninger

Netigates API kan kobles opp mot bedriftens CRM-system, slik at du enkelt kan lage egne paneler og sende ut produktundersøkelser til eksisterende testgrupper. Eller, hvis dere ønsker å starte fra scratch og sende spørsmålene ut til panelleverandører, kan dere bruke den innebygde CINT Link og få rask og enkel tilgang til 7 millioner paneldeltakere i 50 land.

Kontakt oss i dag for å høre mer om hvordan dere kan forbedre produktundersøkelsene ved hjelp av paneler.

Customer Case op5


Kundenytte i fokus når op5 utvikler sitt produkttilbud

+ Gratis Customer Case
+ Kundeundersøkelser
+ Tilbakemeldinger på bruker- opplevelsen fra kundenes perspektiv

Lær mer
Netigate