Hvordan finner du ut hva kundene dine mener om produktet ditt? Svaret er enkelt: bruk en undersøkelser med gode produktutviklingsspørsmål. En enkel undersøkelse kan være et mye mer effektivt verktøy enn man først skulle tro. Undersøkelsen hjelper deg å avdekke hva kundene dine egentlig mener og ønsker, samtidig som det understøtter relasjonsbygging og øker din kundelojalitet.

Illustrasjon for produktutviklingsspørsmål

Men hva kreves for at en undersøkelse skal bli vellykket? Spørsmålene! Faktum er at undersøkelser er effektive. Folk liker å dele sine meninger, og en undersøkelse er en god tilnærmingsmåte til sine kunder. Når du spør på en hyggelig måte om de kunne tenke seg å ta seg tid til å svare på dine spørsmål, er folk som regel mer enn villige. Og når de har svart, får du også en grunn til å spørre dem igjen senere.

Her er noen tips du kan ha i bakhodet når du skal lage din produktutviklingsundersøkelse:

  • Velg produktutviklingsspørsmål som faktisk er relevante til ditt formål; Dersom du skal utføre en undersøkelse for en sjampo, er det uviktig å spørre om hvilket TV-program respondenten ser på.
  • Dersom noen av spørsmålene er viktigere enn andre, må du sørge for at spørreundersøkelsen har klare seksjoner som begynner med hovedspørsmålet, etterfulgt av tilleggsspørsmål du kan kategorisere som “valgfrie”.
  • Hold antall spørsmål så lavt som mulig, samtidig som det er nok til å skaffe informasjonen du trenger.
  • Velg en kombinasjon mellom åpne spørsmål der respondentene kan skrive sine egne svar og foreslå forbedringer, enkle lukkede ja/nei-spørsmål, og rangeringsspørsmål der de gir en vurdering mellom for eksempel 1−5.
  • Unngå ledende spørsmål: du ønsker så ærlige og sanne svar som mulig, noe annet vil være mot sin hensikt.
  • Bruk et enkelt språk alle forstår, ikke bare profesjonelle innenfor din bransje. Ikke bruk industribegrep eller forkortelser; det skal være tydelig for alle.
  • Spør kundene dine hva de mener kan forbedret ditt produkt. Dette er et viktig spørsmål der visse svar faktisk kan hjelpe deg å forbedre ditt produkt på måter du kanskje ikke ville kommet på selv.

Til slutt kan det være en god idé å teste ut dine produktutviklingsspørsmål på venner eller kolleger før du utfører din undersøkelse, og på denne måten forsikre at spørsmålene er enkle å forstå, og at undersøkelsen ikke er for lang. Ca. 3 minutter er anbefalt lengde på de fleste spørreundersøkelser. Du kan lese mer om dette temaet her.