Vet du hur du ska gå tillväga för att ta reda på vad dina kunder egentligen tycker om din produkt? Svaret är enkelt – genomför en produktutvärdering. En webbenkät är ett kraftfullt verktyg som tillåter dig att ta reda på dina kunders åsikter och behov, samtidigt som den hjälper dig bygga långvariga relationer och förbättra kundlojaliteten. Med en produktundersökning får din organisation tillgång till väsentlig information som visar hur ni ska gå tillväga för att lansera den nya produkten eller tjänsten på bästa sätt.

produktutvärdering

Det som behövs för att skapa en undersökning som ger bra information är att välja rätt frågor. Vare sig det gäller produktutveckling eller produktlansering. Många tycker om att dela med sig av sina åsikter och en enkät är en utmärkt metod för dig att närma dig dina kunder. Beroende på din målgrupp och vilken relation de har till din varumärke finns olika nivåer av kreativitet i hur du ställer frågan. Att vara tydlig med hur dina kunder är involverade i företagets utveckling ger en bra grund när det kommer till att ta sig tid till att besvara alla dina frågor.

Här är användbara tips för när du skapar en produktutvärdering:

  • Använd frågor som är relevanta för syftet med undersökningen och undvik utfyllnadsfrågor. Om du genomför en produktutvärdering för ett nytt schampo spelar det ingen roll vilken TV-show som deltagaren föredrar. Det kanske låter självklart, men många företag försöker ha med irrelevanta frågor för att lätta upp stämningen.
  • Om särskilda frågor är viktigare än andra måste du försäkra dig om att din enkät har tydliga sektioner. Inled med en obligatorisk huvudfråga och följ upp med följdfrågor som är frivilliga att besvara.
  • Fokusera på kvalitet istället för kvantitet. Håll antalet frågor så lågt som möjligt men samtidigt tillräckligt för att du ska få ut den information du söker.
  • Kombinera öppna frågor (där kunden kan utveckla sina svar och ge förslag på förbättringar) med vanliga ja eller nej-frågor, frågor med flervalsalternativ, samt värderingsskalor.
  • Undvik att ställa ledande frågor och använd en neutral ton. Du vill att dina deltagare ska ge ärliga svar som inte påverkas av hur frågan är utformad.
  • Använd enkla formuleringar och ordval som alla kan förstå och relatera till. Undvik marknadsspecifika uttryck och förkortningar som bara de i branschen förstår.
  • Våga fråga dina kunder vad som kan förbättras med din produkt. Det är en viktig del av produktutvärderingen som hjälper dig se kundens behov bättre och utveckla delar av din produkt som du kanske inte tänkt på tidigare.

Testa frågorna på kollegor och vänner innan du gör en produktutvärdering tillgänglig för din kundgrupp. Be om feedback för att se till att dina frågor är lätta att förstå och inte för tidskrävande. För att garantera ett lyckat resultat borde enkäten inte ta mer än tre till fyra minuter att slutföra.

Läs mer om hur Netigate kan hjälpa dig skapa en produktutvärdering eller boka din demo redan idag: https://www.netigate.net/sv/marknadsundersokningar/produktutvarderingar/