employee retention

En virksomhets største ressurs er deres medarbeidere. De er ansvarlige for salg, markedsføring, strategi og bedriftens generelle suksess. Naturlig nok er det bra for virksomheten å holde på kompetente medarbeidere, og oppmuntre til å jobbe så produktivt som mulig. Derfor må virksomheter finne ut hvordan de kan beholde medarbeiderne og forbedre selskapets Employee Retention.

Å holde på sitt personale er en av de største utfordringene for HR-medarbeidere. I denne artikkelen definerer vi begrepet Employee Retention, hvordan du beregner det, hvorfor det er viktig, og hvordan det skiller seg fra turnover eller avgang. Til slutt ser vi på hvordan du kan måle og forbedre nivået av Employee Retention i virksomheten din.

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

 • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
 • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
 • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Hva er Employee Retention, og hvorfor er det så viktig?

Employee Retention er de tiltakene som er tatt for å oppmuntre dine ansatte til å bli. Dette påvirkes av alt i virksomheten, fra lønn og goder, til organisasjonskultur og medarbeidertilfredshet. Vi kan lage en strategi for Employee Retention ved å måle og handle på data.

Det er viktig å forstå hvilken innvirkning Employee Retention kan ha på virksomheten din, spesielt når det kommer til kostnader. Dersom mange medarbeidere slutter i en bedrift, kan det ta mye tid og ressurser å erstatte dem. Å miste talent og erfaring kan også ha en negativ innvirkning på forretnings- og bedriftskulturen. Men Employee Retention trenger ikke alltid være en dårlig ting. Når medarbeidere velger å slutte, betyr det også at det åpner for muligheter til å tilføre ny kompetanse til virksomheten. Det er derfor viktig å vite hvordan sunne nivåer av Employee Retention ser ut, samt hvordan man kan måle det.

Hvordan beregne Employee Retention?

Employee Retention beregnes vanligvis i prosent. Jo høyere prosentandel, desto bedre Employee Retention. En høyere prosentandel gjør dermed at du er flink til å holde på medarbeiderne dine. For å beregne Employee Retention, kan du benytte følgende formel:

Trinn 1

(Totalt antall medarbeidere ved begynnelsen av valgt periode) 

– (antall medarbeidere som sluttet i løpet av perioden) 

= (antall medarbeidere som er igjen ved slutten av perioden)

Trinn 2 

(Antall medarbeidere igjen i slutten av perioden) 

÷ (totalt antall medarbeidere) 

= (Employee Retention i prosent)

Retentionsgraden din vises i desimaler. Gjør den om til prosentandel ved å multiplisere med 100.

Employee Retention, turnover eller avgang?

Det er flere uttrykk som beskriver svingningene av medarbeidere i en virksomhet. Noen ganger er det vanskelig å være klar over forskjellen. Turnover av medarbeidere, for eksempel, fungerer på samme måte som Employee Retention. Omsetning er antall medarbeidere som slutter i en virksomhet, delt på det samlede antall medarbeidere som jobber der. Turnover-raten uttrykkes i prosent. Avgang, derimot, refererer til den gradvise reduksjonen i antall medarbeidere som skjer naturlig, for eksempel gjennom pensjonering. Disse medarbeiderne erstattes ikke.

Forskjellen mellom turnover og avgang er at turnover-raten måler omfanget av medarbeidere i en virksomhet som slutter og erstattes. Avgangsraten måler derimot ansatte som ikke erstattes. For eksempel kan en medarbeider velge å slutte fordi forretningene begynner å gå tregere, i så fall velger virksomheten å ikke erstatte rollen. For å gjøre det enklere, kan du si at turnover er en fast eller voksende arbeidsstyrke. Avgang er derimot en nedgang i arbeidsstyrken.

Både turnover og avgangsraten måler antall medarbeidere som forlater en virksomhet. Employee Retention måler derimot virksomhetens arbeid for å forhindre dette mønsteret, det vil si endring over tid. Øker graden av Employee Retention, tyder dette på at nye tiltak virker.

Effektene av høy Employee Retention

Høye grad av Employee Retention trenger nødvendigvis ikke alltid være positivt. Både ekstremt høye og ekstremt lave nivåer av Employee Retention kan skape problemer. Det optimale nivået for Employee Retention varierer mellom bransjer og land. Derfor kan det være vanskelig å finne et eksakt, “ideelt” tall som gjelder alle. Men om du måler og følger data over tid, kan du definere hvilken grad av Employee Retention som er optimal for din virksomhet. Uansett hva du lander på, kan ekstrem Employee Retention i begge retninger være kostbare både i tid, penger og ressurser. Dette vil redusere virksomhetens konkurransefortrinn. Nedenfor lister vi opp noen av de negative effektene som for høy og for lav grad av Employee Retention kan føre til.

Lav grad av Employee Retention – mange medarbeidere velger å slutte

 • Dersom mange medarbeidere slutter, blir det vanskeligere å utføre hverdagslige oppgaver ettersom man mister kompetanse og kontinuitet.
 • Du må legge mye ressurser i rekruttering, medarbeideronboarding og opplæring av nye medarbeidere. Å rekruttere nye medarbeidere antas å koste inntil det dobbelte av en arbeidstakers lønn.
 • Hvis mange velger å forlate virksomheten, kan dette føre til at flere følger initiativet deres og slutter også.
 • Høy turnover gjør at personalet ofte slutter og blir erstattet. Dette gjør at teamet ikke får muligheten til å bygge effektive relasjoner.
 • Kunder kan eventuelt merke endring av personalet, som igjen kan påvirke virksomhetens service og skade merkevaren.

Høy grad av Employee Retention – medarbeidere blir værende over lengre tid

 • Ansettelse av nye medarbeidere kan bidra til mer innovasjon i virksomheten, noe som fremmer innovasjon og aksept for endring. Arbeidstakere som har vært ansatt i lang tid kan bli selvtilfredse, og det kan føre til lavere produktivitet.
 • Lav produktivitet kan påvirke produksjon, kostnader og til syvende og sist fortjenesten.
 • Medarbeidere som har vært i samme virksomhet i mange år, utvikler kanskje ikke lenger ny kompetanse som kan drive bedriften fremover.

Last ned vår e-bok: Slik måler du medarbeiderengasjement kontinuerlig


Hva kan du gjøre for å beholde medarbeiderne?

Det er mye bedriften din kan gjøre for å forbedre Employee Retention. De tre viktigste tingene kan oppsummeres med: rekruttering, anerkjennelse og engasjement.

Rekruttering

Employee Retention starter med å identifisere hvilke arbeidsroller det er behov for, og rekruttere medarbeidere med de ferdighetene virksomheten din trenger. Når du legger ut en stillingsannonse, anbefaler vi at du er ærlig om hvordan din bedrift fungerer, samt hva som forventes og rollens daglige oppgaver. Dette gjør at du unngår urealistiske forventninger og misfornøyde medarbeidere. Vi anbefaler også å rekruttere medarbeidere som har vært engasjert i noe over lengre tid. Dette kan for eksempel være noen som har vært mange år i samme selskap, eller andre typer av aktiviteter utenom jobben. Disse tingene tyder på at kandidaten har riktig tankesett for å forbli lojal mot en ny arbeidsgiver.

Rekrutter for langsiktig vekst fremfor kortsiktige behov. Bygg opp et allsidig team som kan jobbe effektivt sammen. Dette gjør det enklere å beholde topptalenter. Mange rekrutteringsbyråer kan bistå med denne prosessen, og det er som regel verdt investeringen.

Som en del av rekrutteringsprosessen bør du tilby fordeler som begge parter er fornøyd med. Dette omfatter mer enn bare konkurransedyktig lønn. Medarbeiderne dine ønsker å føle at virksomheten bryr seg om deres sosiale, mentale og fysiske velvære. Dette inkluderer alt fra fleksibelt arbeid, feriepenger, rabatter og så videre. En rettferdig og transparent lønnsstruktur kan også gi medarbeiderne en følelse av rettferdighet, samt å være en del av teamet.

Virksomhetens onboarding-prosess er også en svært viktig del av rekrutteringen. Onboardingen skal gjenspeile selskapets verdier, og minne medarbeiderne på hvorfor de valgte deg i utgangspunktet. Sørg for å holde regelmessige ledermøter for å innhente feedback og følg opp dette. Du bør også vurdere en god onboarding software for å innhente feedback fra nye medarbeidere som fullførte onboarding-prosessen for kort tid siden.

Anerkjennelse

Selv voksne trenger å høre at de gjør en god jobb. En Gallup-undersøkelse fra 2016 viste at sannsynligheten for at en medarbeider velger å slutte i løpet av et år på grunn av manglende anerkjennelse.

Du kan finne ut om ansatte føler seg anerkjent for jobben de gjør ved å måle deres medarbeiderengasjement. La medarbeiderne dine svare på ulike spørreundersøkelser. På denne måten gir du dem en stemme, og kan samle innsiktsfull feedback. De fleste plattformer som måler ansattes engasjement tilbyr ferdige maler eller, muligheten til å lage undersøkelser på egenhånd. Enkelte selskaper som tilbyr denne typen programvare analyserer også resultatene og lager ferdige rapporter. Dette gjør at bedriften din raskt får oversikt over virksomheten, og kan anerkjenne den enkelte medarbeider eller hele avdelinger med lavt engasjement. Når du har identifisert utfordringene, kan du også ta grep og og jobbe aktivt for å holde medarbeiderne motiverte.


Last ned vår rapport: Medarbeiderrapport 2022: Hvilke utfordringer møter norske arbeidsgivere i dag?


Når en medarbeider har nådd slutten av reisen i virksomheten, kan du gjennomføre en exitundersøkelse. Denne typen undersøkelser gir deg et klart bilde av hva du må gjøre for å forbedre organisasjonen som arbeidsplass, som igjen fører til høyere Employee Retention.

Medarbeiderengasjement

Engasjerte medarbeidere er mer produktive og leverer høyere resultater enn sine uengasjerte kolleger. Så hvordan kan du skape engasjement på arbeidsplassen? Her er noen forslag:

 • Samle inn feedback regelmessig og mål tilfredsheten på arbeidsplassen. For å gjøre dette, kan du for eksempel gjennomføre årlige undersøkelser av medarbeidertilfredshet og -engasjement, eller mer regelmessige pulsundersøkelser.
 • Vær tydelig på virksomhetens mål og visjoner, og referer til dem jevnlig. Det er dette som samler medarbeidere.
 • Gi dine ansatte nye muligheter til å utvikle seg. Dette gir medarbeiderne mål, og oppmuntrer dem til å forbli lojale.
 • Tilby ledertrening i viktige ting som coaching, gi og motta feedback, håndtering av klager og så videre. Svak ledergruppe blir ofte nevnt som en årsak til at dine beste medarbeidere velger å slutte.
 • La medarbeiderne få tilbud om lærerike arrangementer hvor de for eksempel får produktopplæring eller kan prøve å “bytte” jobb. Det kan også være ting som ikke er relatert til jobben, for eksempel bokklubber og treningsøkter. Å skape fellesskap og investere i medarbeidere får dem til å føle seg verdifulle. Ønsker du å lære mer om dette kan du lese artikkelen vår hvor vi gir 4 tips til høyere arbeidsmoral.
 • Sørg for at medarbeiderne dine får feedback fra alle ulike perspektiver. Dette kalles 360-feedback. Dette innebærer at alle medarbeidere kan få feedback, nye medarbeidere så vel som ledere.

La oss oppsummere…

Employee Retention gir deg verdifull innsikt i virksomhetens interne arbeid, og hvordan det påvirker dine medarbeidere. Det viktigste å ta med seg fra dette, er å måle og følge opp data gjennom enkle beregninger og medarbeiderundersøkelser. Når du har et klart bilde av virksomheten, kan du begynne å iverksette tiltak for å forbedre bedriftens Employee Retention. Husk betydningen av rekruttering, anerkjennelse og engasjement. Fokuser på å forbedre disse prosessene og gi virksomheten din det konkurransefortrinn den fortjener.


Kom i gang med Netigates brukervennlige verktøy for medarbeiderundersøkelser og eNPS software for å måle dine medarbeideres engasjement. Test Netigates plattform kostnadsfritt i 30 dager.