Hva er greia med medarabeiderengasjement? For hvordan greier enkelte virksomheter alltid å beholde de beste medarbeiderne, mens andre bedriftsledere sliter med å fylle ledige stillinger med velegnede kandidater? Svaret på det er nemlig – MEDARBEIDERENGASJEMENT!

Høyt medarbeiderengasjement
Innholdsfortegnelse

  Hva mener vi med medarbeiderengasjement?

  Medarbeiderengasjement refererer til den følelsesmessige forbindelsen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Det avslører i hvilken grad dine ansatte ikke bare jobber for lønnen sin. Dette viser også om de er følelsesmessig engasjert i å implementere virksomhetens strategier og målsettinger.

  Følgende feedback-spørsmål er spesielt viktige:

  • Deler medarbeiderne virksomhetens verdier?
  • Er medarbeiderne tilfredse med arbeidet sitt og alle tilhørende påvirkningsfaktorer?
  • Er medarbeiderne lojale mot virksomheten, og er de også motiverte og engasjerte?
  Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

  Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

  Hva er forskjellen mellom medarbeiderengasjement og medarbeidertilfredshet?

  Medarbeidertilfredshet refererer til hvor tilfredse medarbeiderne dine er med arbeidet sitt, arbeidsmiljøet eller lederen sin. Det danner dermed grunnlaget for et høyt nivå av medarbeiderengasjement. Kun tilfredse medarbeidere kan også føle en følelsesmessig tilknytning til virksomheten din. Det skal imidlertid også sies at tilfredse medarbeidere ikke automatisk er produktive medarbeider. Du må også være aktiv å fremme medarbeidernes engasjement.


  Last ned e-boken: Slik måler du medarbeiderengasjement kontinuerlig


  Studier viser at engasjerte medarbeidere ikke bare er mer produktive enn umotiverte, de løser også problemer raskere, samt blir i virksomheten lenger. Disse egenskapene hos dine medarbeidere, skaper følgende fordeler sett i forhold til dine konkurrenter:

  • Økt kundetilfredshet: Engasjerte og tilfredse medarbeidere formidler de positive følelsene som de har overfor virksomheten eller produktene, til kundene dine. Du vil også ha en god oversikt over hvordan du oppfyller forespørsler fra kundene.
  • Høyere inntekter: Motiverte medarbeidere er også mer produktive, og ønsker å bidra til gode resultat for virksomheten. I tillegg kan antall fraværsdager reduseres dersom medarbeiderne dine trives i jobben sin. Dette betyr at virksomheten din har mindre tap og kan bokføre høyere fortjeneste.
  • Lavere turnover-rate: Dedikerte medarbeidere har ikke bare mindre fravær, de forlater også arbeidsgiveren mer sjelden. Dette sparer deg for høye rekrutterings- og ansettelseskostnader.

  Hvordan måles medarbeiderengasjement?

  Medarbeiderundersøkelser er en god måte å måle engasjementet til arbeidsstyrken din. De fokuserer på ett sentralt spørsmål – employee Net Promoter Score (eNPS). Dette er en variant av Net Promoter Score, som fungerer som et mål på kundelojalitet.

  eNPS-spørsmålet for å måle medarbeiderengasjement er:
  «Hvor sannsynlig er det at du anbefaler arbeidsgiveren din til et familiemedlem eller en venn?»

  eNPS som viser medarbeiderengasjement

  Basert på deltakernes besvarelse av eNPS-spørsmålet, kan du dele de opp i følgende tre kategorier:

  Ambassadører (svarer med 9 eller10) er lojale og entusiastiske. De anbefaler veldig gjerne arbeidsgiveren sin innenfor sitt personlige nettverk.

  Passive (svarer med 7 eller 8) er tilfredse medarbeidere som er lite engasjerte, og snakker verken godt eller dårlig om arbeidsgiveren sin.

  Kritikere (svarer fra 0 til 6) er mindre tilfredse. Det er større risiko for at disse snakker negativt om arbeidsgiveren sin.

  Beregne medarbeiderengasjement med eNPS

  For å finne din eNPS trekker du prosentandelen av kritikere fra prosentandelen ambassadører.

  eNPS = Ambassadører (%) – Kritikere (%)

  eNPS er en utmerket beregning for å se på endringer i ansattes engasjement over tid ved å bruke pulsundersøkelser. Dette gjør det mulig å fastslå om og hvilke ulike faktorer som har påvirket de ansatte, for eksempel i løpet av et år.

  eNPS er en utmerket beregningsmetode for å se på endringer i medarbeiderengasjement over tid ved å gjennomføre pulsundersøkelser. Dette gjør det mulig å fastslå om og hvilke ulike faktorer som har påvirket medarbeiderne, for eksempel i løpet av et år.

  I tillegg til eNPS-spørsmålet kan du også stille mer spesifikke spørsmål om tilfredsheten til arbeidsstyrken din. Det kan for eksempel dreie seg om intern kommunikasjon, arbeidsmiljøet, arbeidsprosesser, tilbud om videreutdanning eller påskjønnelse.


  Les også den komplette guiden om valg av en plattform for medarbeiderengasjement.


  10 tips for å øke medarbeiderengasjement

  1. Skap rom for nye idéer

  Oppmuntre og utfordre medarbeidernes kreativitet og selvstendige arbeidsmetoder. Du bør sikre et arbeidsmiljø der teamet ditt kan utvikle seg fritt, samt selvstendig utvikle idéer. Dette innebærer imidlertid også at «tabber» blir akseptert – implementering av nye idéer går tross alt hånd i hånd med læringsprosesser.

  Ledere kan også skape en sammenslutning for kreativitet og innovasjon ved å sette sammen internasjonale team, og implementere mangfold som et grunnleggende prinsipp for rekruttering. Når et stort utvalg av ulike kulturer, mentaliteter og perspektiver kommer sammen, er det en ideell grobunn for fremvekst av gode idéer. Dette vil igjen stimulere medarbeiderengasjement.

  2. Folk trenger variasjon

  Monotone arbeidsoppgaver er kjedelig for alle – og især for høyt kvalifiserte spesialister! Medarbeidere som kjeder seg, er umotiverte, frustrerte og vil også bli syke oftere.

  Sørg for at medarbeiderne har stillinger som samsvarer med deres kvalifikasjoner. Vær oppmerksom på utformingen av arbeidsområdene: Du bør ikke bare vurdere omfanget av oppgavene, men også deres variasjon og innflytelse på virksomhetens mål. De ulike valgmulighetene som gis ved fullføring av arbeidet, samt den konkrete feedback på gjøremålene, er også viktige.

  3. Kommunikasjon på samme plan

  Etabler en kultur for åpne diskusjoner i virksomheten: Ta deg tid til diskusjoner og vis genuin interesse. Still spørsmål, og ta svarene fra dine medarbeidere på alvor. Bruk deres ekspertise og kunnskap, og ta aktivt opp forslag til forbedringer. Du bør så videresende disse til de som er ansvarlige for å ta beslutninger om nødvendig, samt formidle hvordan du håndterer feedbacken.

  4. Finn en balanse mellom jobb og privatliv

  Medarbeidere har et liv utenfor kontoret også. Livet deres består ikke kun av karrieren deres. De de må også håndtere en husholdning, og i tillegg ønsker de å tilbringe tid med familien og ha tid til fritidsaktiviteter. Gode arbeidsgivere vet at det å finne en balanse her ikke bare øker tilfredsheten, men også det kommer virksomheten til gode.

  5. Godt omdømme gjør deg attraktiv

  Et velkjent varemerke, produkter av høy kvalitet, innovasjon og en utmerket medarbeideropplevelse er alle faktorer som bidrar til et godt omdømme. Alt dette gjør det i sin tur lettere å rekruttere kvalifiserte medarbeidere, og øker generelt medarbeiderengasjementet og -tilfredsheten.

  Gode arbeidsgivere kjenner sine styrker og formidler dem gjennom profesjonelle PR-tiltak, både internt og eksternt.

  Undersøkelse om medarbeiderengasjement

  6. Teamarbeid skaper drømmearbeid

  Hvis alle står sammen og støtter hverandre i et team, kan krevende oppgaver mestres selv under de vanskeligste arbeidsforhold. Følelsen av tilhørighet i et team sikrer ikke bare virksomhetens suksess, men den er også en viktig faktor for individuelt medarbeiderengasjement. Derfor bør ledere anstrenge seg for å fremme kollegialitet blant medarbeiderne. Du kan skape muligheter for uformelle meningsutvekslinger gjennom for eksempel firmafester, utflukter eller bedriftsidretter.

  7. Atmosfæren på arbeidsplassen

  Selv de beste medarbeiderne kan ikke yte sitt beste i et dårlig arbeidsmiljø. Derfor er det viktig å utvikle et sunt arbeidsmiljø, og anstrenge seg for å etablere konstruktivt lederskap gjennom retningslinjer og coaching for ledere. Med vår 360 feedback software kan du også fremheve og løfte ledernes eksisterende styrker.

  Dette inkluderer først og fremst takknemlighet og tillit samt åpen kommunikasjon. I et slikt miljø kan feil adresseres konstruktivt for å finne løsninger sammen. Vær et godt eksempel for dine medarbeidere for å jobbe sammen som kolleger og moderere konflikter som oppstår i team.

  8. Ergonomisk og vennlig: Den perfekte arbeidsplassen

  Eksterne forhold har også stor innvirkning på produktiviteten og tilfredsheten til medarbeiderne dine. En ergonomisk arbeidsplass, tilstrekkelig og samtidig behagelig belysning, samt hensiktsmessig ventilasjon bidrar ikke bare til å beskytte helsen, men øker også trivselsfaktoren.

  En annen faktor er best mulig beskyttelse mot støy. Tross alt tilbringer medarbeiderne dine opptil 10 timer om dagen på arbeidsplassen sin! Sørg også for at interiøret i arbeids- og pauserommene er tiltalende. Det gjelder fra fargen på veggene og valg av kontormøbler, til dekorasjon med kunstverk og planter. Dette vil bidra til engasjement på jobben.


  Last ned e-boken: 8 drivkrefter for medarbeiderengasjement


  9. Styrke i mangfold

  Hvis du i utgangspunktet tenker likestilling i forhold til kjønn, tar du ikke nødvendigvis feil. Likestilling handler om lik lønn for likt arbeid, tildeling av karrieremuligheter basert på kvalifikasjoner fremfor alt annet. I tillegg handler det om utbredte karrierer som oppfattes som typisk ‘mannlige’, samt å avmystifisere forestillingen om at typiske ‘mannlige’ karaktertrekk er å foretrekke.

  Imidlertid handler moderne mangfoldsledelse om mer enn det. Nøkkelordet er interseksjonalitet. Så i tillegg til å tilpasse seg kvinners behov, inkluderer dette også å jobbe mot skjevheter og stigma når det kommer til etnisitet eller sosial bakgrunn, samt funksjonshemming eller langvarige helsetilstander. Mangfold og inkludering av medarbeidere streber etter å yte rettferdighet til alle medarbeidere vedrørende deres individualitet, og har et verdifullt potensial for virksomheten.

  10. Fremme faglig utvikling med videreutdanning for økt medarbeiderengasjement

  Mange medarbeidere har stor interesse av å holde kompetansen sin oppdatert. Dette vil være en fordel både for den enkelte og virksomheten.

  Støtt dine medarbeideres livslange læring innen teknisk kunnskap så vel som andre ferdigheter. Intern opplæring og andre muligheter kan suppleres med eksternt innkjøpte opplæringstiltak, samt gi medarbeidere muligheter til å delta på seminarer og konferanser.

  Det er viktig å bygge inn videre opplæringsmuligheter i sammenheng med langsiktig karriereplanlegging i virksomheten. Hvor står du nå, i hvilken retning ønsker du å utvikle deg på mellomlang og lang sikt, og hvilke tiltak kreves for å gjennomføre dette?


  Se Netigate EX vårt splitter nye verktøy for medarbeideropplevelse og -engasjement!


  Gjennomfør en medarbeiderundersøkelse med Netigate

  Netigate gir deg et kraftig og brukervennlig spørreundersøkelse verktøy som hjelper deg å kunne lytte til dine medarbeidere ved alle kontaktpunkter langs medarbeiderreisen. Onboarding software, pulsmålinger og exitundersøkelser, eNPS software og årlige medarbeiderundersøkelser er bare noen få eksempler på løsningene vi tilbyr. Det har aldri vært enklere å lære av medarbeiderne og forbedre virksomhetens Employee Experience med Netigates verktøy for medarbeiderundersøkelser.

  Du kan registrere deg for en kostnadsfri prøveperiode eller kontakte oss via dette kontaktskjemaet. I tillegg vil  Netigate Consulting alltid kunne bistå med rådgivning og forslag til tiltak.