To ansatte diskuterer en medarbeiderplattform

Medarbeiderengasjement er en viktig del av en fremgangsrik virksomhet, men det kan være utfordrende å måle og forbedre det. Det er her en plattform for medarbeiderengasjement kommer inn i bildet. Disse verktøyene er utviklet for å hjelpe bedrifter å måle, sammenligne og øke medarbeiderengasjementet. Dermed kan de hjelpe deg til å skape en mer engasjert og produktiv arbeidsstyrke. I denne artikkelen ser vi nærmere på plattformer for medarbeiderengasjement. Hva er det, og hvordan kan det være til nytte for både deg og dine medarbeidere?

Innholdsfortegnelse

  Hva mener vi med medarbeiderengasjement, og hvorfor snakker alle om det?

  Når vi snakker om medarbeiderengasjement, sikter vi til den følelsesmessige tilknytningen og forpliktelsen medarbeiderne har til arbeidet og organisasjonen. Hvor motiverte er de for å oppnå organisasjonens mål? Hvor entusiastiske og engasjerte er de? Liker medarbeiderne dine virkelig å gå på jobb, eller plages de av søndagsangst?

  En av de mest tiltalende fordelene med medarbeiderengasjement, er den direkte innvirkningen det har på resultatene. Det er høyere sannsynlighet for at engasjerte medarbeidere er fornøyde med jobben sin, blir lenger i bedriften og bidrar positivt til bedriftskulturen.

  Ifølge en undersøkelse fra Gallup har virksomheter med sterkt medarbeiderengasjement 21 % høyere produktivitet og 22 % høyere lønnsomhet enn virksomheter med uengasjerte medarbeidere. I tillegg har engasjerte medarbeidere en tendens til å være mer innovative, og komme med gode idéer som kan føre til økte inntekter og vekstmuligheter.

  Dersom du ikke er overbevist allerede, har vi flere fakta og tall som viser hvor viktig det er å investere i medarbeiderengasjement og en medarbeiderplattform:

  • Ifølge en rapport fra Harvard Business Review har virksomheter med høyt medarbeiderengasjement 4,5 ganger høyere vekst enn virksomheter med lavt engasjement.
  • En annen Gallup-undersøkelse viste at organisasjoner med høyt medarbeiderengasjement har 70 % færre sikkerhetsrelaterte hendelser enn organisasjoner med lavt engasjement.

  Sjekk ut Netigate EX Engage – vårt splitter nye produkt som hjelper deg å forbedre medarbeiderengasjement!


  Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

  Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

  Hva er en plattform for medarbeiderengasjement?

  En plattform for medarbeiderengasjement med EX-software, er et verktøy som hjelper deg med å måle, overvåke og øke medarbeiderengasjementet. Medarbeiderplattformen tilbyr en rekke funksjoner for å støtte initiativer for medarbeiderengasjement, inkludert spørreundersøkelser, feedbackverktøy, resultatoppfølging og analyser.

  Disse verktøyene for medarbeiderengasjement inkluderer vanligvis funksjoner som pulsundersøkelser – korte undersøkelser som gjennomføres regelmessig, for å måle engasjementet. Undersøkelsene kan gi verdifull innsikt i hvilke faktorer som påvirker medarbeidernes engasjement på jobben. For eksempel arbeidskultur, jobbtilfredshet og ledelse.

  Andre funksjoner du bør kunne forvente å finne i en god plattform for medarbeiderengasjement, er følgende:

  • Performance management: Verktøy for å overvåke medarbeidernes prestasjoner og sette mål for forbedringer.
  • Læring og utvikling: Verktøy for å gi medarbeiderne opplærings- og utviklingsmuligheter. Slik at de kan utvikles og avansere i sin karriere.
  • Analyser: Verktøy for å måle og analysere data om engasjement for å kartlegge trender og forbedringsområder.
  En komplett plattform for medarbeiderengasjement

  Hva er de forretningsmessige fordelene ved å benytte en medarbeiderplattform?

  Forbedret medarbeiderengasjement

  Ved å tilby en plattform for feedback fra medarbeiderne, der de kan gi uttrykk for sine bekymringer og dele sine idéer, kan en medarbeiderplattform bidra til å forbedre medarbeiderengasjementet, skape et mer positivt arbeidsmiljø og øke medarbeidertilfredsheten.

  Økt produktivitet og resultater

  Engasjerte medarbeidere er mer produktive og presterer bedre. Forskning har vist at virksomheter med høyt medarbeiderengasjement har økt kundetilfredsheten med 10 %, lønnsomheten med 22 % og produktiviteten med 21 %.

  En plattform for medarbeiderengasjement bidrar til å identifisere områder der medarbeiderne muligens er uengasjerte. Videre kan den også gi innsikt i hvordan produktiviteten og resultatene kan forbedres.

  En mer informert beslutningsprosess

  Data som innhentes fra en plattform for medarbeiderengasjement, kan hjelpe ledere til å ta mer informerte beslutninger. Bruk data om initiativer for medarbeiderengasjement, ytelsesstyring og lærings- og utviklingsmuligheter.

  Dette er gode nyheter for enkeltpersoner, men det er også bra for HR-avdelingene. En rapport fra Deloitte viser at datadrevne HR-avdelinger har fire ganger større sannsynlighet for å bli respektert av sine kolleger. Årsaken er deres evne til å ta informerte beslutninger. Den samme rapporten fant også at det var 2,6 ganger mer sannsynlig at virksomheter med sofistikerte analyser overgikk sine konkurrenter når det gjaldt lønnsomhet.

  Lavere turnover blant medarbeiderne

  Høy turnover er kostbart for virksomhetene. En undersøkelse utført av Work Institute kom det frem at den gjennomsnittlige kostnaden ved turnover var 15 000 USD per ansatt. I tillegg til de økonomiske tapene, mister man også verdifull erfaring og kompetanse.

  Engasjerte medarbeidere er mer tilbøyelige til å bli værende i en organisasjon, noe som reduserer turnover og dermed tilknyttede kostnader. Ifølge Corporate Leadership Council er det 87 % mindre sannsynlig at disse medarbeiderne forlater virksomheten enn sine uengasjerte kolleger.

  En plattform for medarbeiderengasjement kan hjelpe organisasjoner å identifisere hvilke faktorer som bidrar til turnover, og iverksette strategier for å beholde de beste talentene.

  Bedre employee branding

  En positiv og engasjert arbeidskraft kan bidra til å styrke virksomhetens merkevare som arbeidsgiver. Dette gjør den mer attraktiv for potensielle arbeidstakere og forbedrer omdømmet innenfor bransjen. Dette står høyt på agendaen til de som jobber med rekruttering av talenter over hele verden, og 62 % oppgir at deres høyeste prioritet er å forbedre virksomhetens employee brand.

  Videre viser den samme rapporten fra LinkedIn, at virksomheter med svært engasjerte medarbeidere mottar dobbelt så mange jobbsøknader enn virksomheter med lavt engasjement.


  Hva koster uengasjerte medarbeidere virksomheten din? Prøv vår ROI-kalkulator for Employee Experience.


  Hvilke fordeler har en plattform for medarbeiderengasjement for de ansatte?

  Vi har sett på hvorfor en plattform for engasjement er bra for virksomhetene, men hva er fordelene for den enkelte medarbeideren?

  Muligheter for faglig og personlig utvikling

  Ved hjelp av et verktøy som Netigate EX, kan du gi dine medarbeidere en stemme og forstå hva de har behov for. Undersøkelser viser at dette er viktig. 86 % av medarbeidere oppgir » muligheter for karriereutvikling» som en nøkkelfaktor for hvor tilfredse de er med arbeidsgiveren sin.

  Den samme undersøkelsen viste også at 69 % av de ansatte ville blitt hos sin nåværende arbeidsgiver dersom de følte at det fantes en tydelig plan for karriereutvikling.

  Regelmessig feedback med en medarbeiderplattform

  En plattform for medarbeiderengasjement bidrar til at du kan utvikle en bedriftskultur med jevnlig feedback. I vår seneste undersøkelse av engasjementet på norske arbeidsplasser, ser vi at arbeidstakere som gjennomfører medarbeiderundersøkelser årlig, eller oftere, har et høyere engasjement enn medarbeidere som mottar undersøkelser sjeldnere.

  Videre viser en rapport fra Globoforce at virksomheter med feedbackprogrammer er svært effektive når det gjelder å forbedre medarbeiderengasjementet. De har også 31 % lavere personalomsetning.

  Bedre mental helse

  En plattform for medarbeideropplevelser hjelper deg å skape en kultur for engasjement. Personer som er engasjerte på jobb, har en tendens til å ha bedre mental helse og lavere stressnivå. Ifølge en Gallup-studie er det 28 % mindre sannsynlighet for at de opplever stress, og 40 % mindre sannsynlighet for at de blir utbrent.

  Samtidig er det mer sannsynlig at uengasjerte medarbeidere opplever følelsen av isolasjon, kjedsomhet og frustrasjon. Alt dette kan ha en negativ effekt på den mentale helsen.

  Hva du bør tenke på før du investerer i et verktøy for medarbeiderengasjement

  1. Funksjoner: Tenk på hvilke funksjoner du behøver for å måle og øke engasjementet på en effektiv måte. Trenger du pulsundersøkelser, en plattform for anerkjennelse og belønning, kommunikasjonsverktøy, funksjoner for resultatstyring eller lærings- og utviklingsverktøy? Forsikre deg om at plattformen du velger, har de funksjonene som samsvarer med virksomhetens mål.
  2. Brukervennlighet: Se etter en plattform som er brukervennlig og enkel å navigere rundt på. Det bør være lett for medarbeiderne å bruke den, men også for lederne å få tilgang til de dataene de har behov for.
  3. Tilpasning: Velg en plattform som kan tilpasses virksomhetens spesifikke behov. Disse tilpasningsmulighetene kan omfatte det å kunne legge til virksomhetens logo, endre spørsmålene i undersøkelsen, eller skreddersy plattformen til din bransje.
  4. Integrering: Vurder om plattformen kan integreres med dine eksisterende HR-systemer. For eksempel ditt HRIS eller din plattform for resultatstyring. Integrering kan bidra til å effektivisere prosesser og gi et mer helhetlig bilde av de ansattes engasjement.
  5. Support: Tenk også på hvilket nivå av support leverandøren tilbyr. Se etter leverandører som tilbyr opplæring og støtte. Dette vil hjelpe organisasjonen din med å få mest mulig ut av verktøyet.
  6. Kostnader: Undersøk kostnadene forbundet med plattformen, inkludert eventuelle installasjonsutgifter, abonnementsavgifter eller tilleggskostnader for tilpasning eller støtte. Du bør dessuten forsikre deg om at medarbeiderplattformen ligger innenfor budsjettet ditt.