Om medarbeiderrapporten 2023:

I Netigate jobber vi hele tiden med å skape innsikt rundt medarbeiderengasjement, lojalitet, ambassadørskap som partnere til kundene våre. Denne rapporten oppsummerer vår innsikt basert på feedback fra 500 yrkesaktive nordmenn om hvordan de opplever sine arbeidsgivere.

Rapporten belyser viktige styrker, utviklingsområder og hvor det er sprik mellom ulike faggrupper. I årets rapport har vi sett nærmere på nærmeste leder, mNPS, Quite Qutting, stress og utbrenthet, medarbeiderfeedback og arbeidsplassen, samt hvordan disse aspektene påvirker norske medarbeidere.

Innehold:

  • Hvilke utfordringer står norske arbeidsgivere overfor?
  • Hva driver medarbeiderengasjement?
  • eNPS og mNPS (employee- og manager Net Promoter Score)
  • Quiet Quitting
  • Stress og utbrenthet
  • Områder hvor norske arbeidsgivere må utvikles og forbedres

Her er vår video der vi går gjennom data og innsikt fra årets rapport.