Medarbetarengagemang är en viktig del av ett framgångsrikt företag, men det kan vara svårt att mäta och förbättra det. Det är här en plattform för medarbetarengagemang kommer in i bilden. Dessa verktyg är utformade för att hjälpa företag att mäta, jämföra och förbättra nivån på medarbetarnas engagemang. Och på så sätt hjälpa dig att skapa en mer engagerad och produktiv arbetsstyrka. I den här artikeln tar vi en närmare titt på plattformar för medarbetarengagemang. Vad är det och hur kan det gynnar både dig och dina anställda?

Table of Contents

  Vad menar vi med medarbetarengagemang och varför pratar alla om det?

  När vi talar om medarbetarengagemang syftar vi på den känslomässiga koppling och det engagemang som medarbetarna har för sitt arbete och sin organisation. Hur motiverade är de för att uppnå organisationens mål? Vilka är deras nivåer av entusiasm och engagemang? Gillar dina anställda verkligen att gå till jobbet eller plågas de av söndagsångest?

  En av de mest tilltalande fördelarna med medarbetarengagemang är att det direkt påverkar resultatet. Engagerade medarbetare är mer benägna att vara nöjda med sina jobb, stanna längre i företaget och bidra positivt till arbetsplatskulturen.

  Enligt en studie från Gallup har företag med hög andel engagerade anställda 21 % högre produktivitet och 22 % högre lönsamhet än företag med oengagerade anställda. Dessutom tenderar engagerade medarbetare att vara mer innovativa och komma med goda idéer som kan leda till ökade intäkter och tillväxtmöjligheter.

  Om du inte redan nu är övertygad, så har vi mer fakta och siffror som visar hur viktigt det är att investera i medarbetarengagemang:

  • Enligt en rapport från Harvard Business Review har företag med ett stort engagemang bland sina anställda en 4,5 gånger högre tillväxttakt än företag med ett lågt engagemang.
  • En undersökning från Gallup visade att organisationer med ett högt engagemang bland de anställda har 70 procent färre säkerhetsincidenter än organisationer med lågt engagemang.
  • Enligt en undersökning av Society for Human Resource Management är medarbetarnas engagemang den största utmaningen i fråga om personalfrågor för organisationer.

  Ta en titt på Netigate EX, vår helt nya plattform för medarbetarengagemang.


  Plattform för medarbetarengagemang

  Drivkrafter för medarbetarengagemang.
  Registrera dig för Netigate EX för att ta reda på vad som driver engagemanget på ditt företag.

  Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

  Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

  Vad är en plattform för medarbetarengagemang?

  En plattform,eller software, för medarbetarengagemang är ett verktyg som hjälper dig att mäta, jämföra och öka medarbetarengagemang. Plattformen erbjuder en rad funktioner för att stödja initiativ för medarbetarengagemang, inklusive undersökningar, feedbackverktyg, resultatuppföljning och analys.

  Dessa verktyg för medarbetarengagemang innehåller vanligtvis funktioner som pulsundersökningar, som är korta undersökningar som skickas regelbundet för att mäta engagemanget. Dessa undersökningar kan ge värdefulla insikter om de faktorer som påverkar medarbetarnas engagemang. T.ex. kulturen på arbetsplatsen, nöjdhet och ledarskap.

  Andra funktioner som du kan förvänta dig att se i en bra plattform för medarbetarengagemang är:

  • Performance management: Verktyg för att följa upp medarbetarnas prestationer och sätta upp mål för förbättring.
  • Lärande och utveckling: Verktyg för att ge de anställda utbildning och utvecklingsmöjligheter. Och på så sätt hjälpa dem att växa och avancera i sin karriär.
  • Analyser: Verktyg för att mäta och analysera data om engagemang för att identifiera trender och områden som kan förbättras.

  Vilka är de affärsmässiga fördelarna med att använda en plattform för medarbetarengagemang?

  Förbättrat engagemang hos medarbetarna

  Genom att tillhandahålla en plattform för feedback från medarbetarna, där de kan uttrycka sina problem och dela sina idéer, kan en plattform för medarbetarengagemang bidra till att förbättra engagemanget, skapa en mer positiv arbetsmiljö och öka medarbetarnas nöjdhet.

  Ökad produktivitet och prestation

  Engagerade medarbetare är mer produktiva och presterar bättre. Forskning har visat att företag som har en hög grad av engagemang bland sina anställda har ökat kundnöjdheten med 10 %, lönsamheten med 22 % och produktiviteten med 21 %.

  En plattform för medarbetarengagemang kan hjälpa till att identifiera områden där medarbetarna kan vara oengagerade. Dessutom också ge insikter om hur man kan förbättra produktiviteten och prestationen.

  Mer välgrundat beslutsfattande

  Data som tillhandahålls av en plattform för medarbetarengagemang kan hjälpa chefer att fatta mer välgrundade beslut. Använd data om initiativ för medarbetarengagemang, prestationsstyrning och möjligheter till lärande och utveckling.

  Detta är goda nyheter för enskilda personer, men det är också bra för HR avdelningar. En rapport från Deloitte visade att datadrivna HR-avdelningar har fyra gånger högre sannolikhet att respekteras av sina affärsmässiga motparter. Detta för sin förmåga att fatta välgrundade beslut. I samma rapport konstaterades dessutom att företag med sofistikerade analysverktyg hade 2,6 gånger större sannolikhet att överträffa sina kollegor i fråga om lönsamhet.

  Lägre personalomsättning

  Hög personal omsättning är kostsamt för företag. I en undersökning av Work Institute konstaterades att den genomsnittliga kostnaden för personalomsättning var 15 000 USD per anställd. Vid sidan av den ekonomiska skadan förlorar du också värdefull erfarenhet och expertis.

  Engagerade medarbetare är mer benägna att stanna kvar i en organisation, vilket minskar omsättningen och därmed även de sammanhängande kostnaderna. Enligt Corporate Leadership Council är det 87 % mindre sannolikt att de lämnar sitt företag än sina oengagerade kollegor.

  En plattform för medarbetarengagemang kan hjälpa organisationer att identifiera faktorer som bidrar till personalomsättning och genomföra strategier för att behålla de bästa talangerna.

  Bättre employee branding

  En positiv och engagerad arbetskraft kan förbättra företagets varumärke som arbetsgivare. Det gör företaget mer attraktivt för potentiella anställda och förbättrar dess rykte inom branschen. Och detta står högt på agendan för personer som jobbar med talent acquisition. 62 % uppger att deras högsta prioritet är att förbättra företagets employee brand.

  Dessutom konstaterade samma rapport från LinkedIn att företag med mycket engagerade anställda får dubbelt så många jobbansökningar som företag med låga engagemangsnivåer.


  Vad kostar oengagerade medarbetare ditt företag? Testa vår ROI-kalkylator för employee experience.


  Hur gynnar en plattform för medarbetarengagemang anställda?

  Vi har tittat på varför en plattform för engagemang är bra för företag, men vilka fördelar ger de enskilda anställda?

  Möjligheter till professionell utveckling och personlig utveckling

  Med hjälp av verktyg som Netigate EX kan du ge dina anställda en röst och förstå vad de behöver. Forskning visar att detta är viktigt. 86 % av de anställda anger ”möjligheter till karriärutveckling” som en avgörande faktor för hur nöjd man är med sin arbetsgivare.

  Samma undersökning visade också att 69 % av de anställda skulle stanna hos sin nuvarande arbetsgivare om de kände att det fanns en tydlig karriärväg.

  Regelbunden feedback

  En plattform för engagemang hjälper dig att utveckla en företagskultur med regelbunden feedback. I vår senaste undersökning där vi undersökt engagemanget på svenska arbetsplatser, ser vi att medarbetare som gör medarbetarundersökningen årligen eller oftare har ett högre enps, jämfört med de anställda som får undersökningar mer sällan.

  Vidare visar en rapport från Globoforce att företag med feedbackprogram är mycket effektiva när det gäller att förbättra medarbetarengagemang. Dessutom har de har 31 % lägre personalomsättning.

  Förbättrad psykisk hälsa

  En plattform för employee experience hjälper dig att skapa en kultur av engagemang. Människor som är engagerade på jobbet tenderar att ha bättre psykisk hälsa och lägre stressnivåer. Enligt en Gallup-studie är det 28 % mindre sannolikt att de upplever stress och 40 % mindre sannolikt att de drabbas av utbrändhet.

  Å andra sidan är det mer sannolikt att oengagerade anställda upplever känslor av isolering, tristess och frustration. Allt detta kan ha en negativ inverkan på den psykiska hälsan.

  Vad du bör tänka på innan du investerar i ett verktyg för medarbetarengagemang

  1. Funktioner: Tänk på vilka funktioner du behöver för att effektivt mäta och öka engagemanget. Behöver du pulsundersökningar, en plattform för erkännande och belöningar, kommunikationsverktyg, funktioner för prestationshantering eller verktyg för lärande och utveckling? Se till att plattformen du väljer har de funktioner som överensstämmer med företagets mål.
  2. Användarvänlighet: Leta efter en plattform som är användarvänlig och lätt att navigera. Det ska vara lätt för anställda att använda den, men även för cheferna att få tillgång till de uppgifter de behöver.
  3. Anpassning: Överväg en plattform som kan anpassas för att uppfylla ditt företags specifika behov. Anpassningsalternativen kan omfatta möjligheten att lägga till företagets logotyp, ändra enkätfrågorna eller anpassa plattformen till din bransch.
  4. Integration: Tänk på om plattformen kan integreras med dina befintliga HR-system. T.ex. ditt HRIS eller din plattform för prestationshantering. Integration kan bidra till att effektivisera processerna och ge en mer fullständig bild av de anställdas engagemang.
  5. Support: Tänk på vilken nivå av support som leverantören erbjuder. Leta efter leverantörer som erbjuder utbildning och stöd. Detta kommer att hjälpa din organisation att få ut mesta möjliga värde av verktyget.
  6. Kostnad: Utvärdera de kostnader som är förknippade med plattformen, inklusive eventuella installationsavgifter, prenumerationsavgifter eller ytterligare kostnader för anpassning eller support Dessutom bör du se till att plattformen ryms inom din budget.