Mät medarbetarengagemanget: En programvara kan inte ensam höja engagemanget hos dina anställda men den kan förse dig med rätt verktyg för att mäta medarbetarengagemanget och föreslå de bästa tillvägagångssätten för hur den kan förbättras.

Allt fler organisationer börjar inse vilken enorm inverkan medarbetarengagemanget har på sammanhållningen, produktiviteten och i slutändan företagets resultat. Om du involverar och engagerar dina anställda kommer de med största sannolikhet att prestera bättre och samtidigt sprida positiv energi inom organisationen. Att förbättra medarbetarengagemanget borde därför vara högt upp på varje arbetsgivares att-göra-lista.

mät medarbetarengagemanget - alla ingredienser som ger en bra arbetsplats

Mät medarbetarengagemanget – Netigate Insight Platform hjälper dig att  uppnå det målet genom att:

1. Fastställa engagemangsnivån
Den mest grundläggande funktionen med undersökningen är att fastställa hur engagerade dina anställda är. Om du inte vet vilken nivå ni befinner er på i nuläget är det omöjligt att veta vilka områden som måste förbättras. Likaså är det omöjligt att jämföra med tidigare perioder för att se vilken inverkan dina förändringar har haft.

2. Skapa mer insyn i organisationen
Undersökningen kan snabbt och smidigt distribueras inom hela organisationen, oavsett om alla sitter under samma tak eller om dina anställda är utspridda över hela världen. Dina medarbetare kan i sin tur besvara enkäten när de har tid – antingen i mobilen eller från datorn.

3. Skapa en korrekt bild av situationen
En webbenkät är oftast enklare att besvara jämfört med en personlig intervju. Den opersonliga och i vissa fall anonyma naturen av online undersökningar framhäver ärligare svar eftersom dina medarbetare kan besvara frågorna i lugn och ro. Resultatet är en mer exakt bild av engagemanget inom din organisation.

4. Förenkla analysen
Resultaten visas i realtid och kan därefter analyseras med hjälp av insiktsfulla grafer och diagram.

5. Skapa tydliga riktmärken
Att jämföra resultaten med andra företag inom samma industri är ett bra sätt för att se hur ni presterar och hur ni kan förbättras. Du kan även använda resultatet för att se hur utveckling har sett ut genom åren.

https://www.netigate.net/sv/medarbetarundersokningar/undersokning-om-medarbetarengagemang/