Employee Net Promoter Score (eNPS) har kommit att bli ett viktigt mått på grund av den enkla anledningen att det har blivit allt svårare än tidigare för företag att attrahera och behålla talangereNPS är ett mått som används för att mäta och följa medarbetarlojalitet och är därför av stor betydelse för organisationers framgång.

I den här artikeln berättar vi allt du behöver veta om eNPS. Vi tar en titt på hur man definierar eNPS-frågan och hur du beräknar din poäng. Dessutom delar vi med oss av några av de mest effektiva sätten du kan använda din eNPS på, så att du kan börja förbättra medarbetarupplevelsen på ditt företag.Skapa din första undersökning på några minuter.

Try the Netigate platform free of charge for 30 days (no credit required!) and send out your first eNPS survey within minutes.

Testa kostnadsfritt Begin your Netigate free trial.

Vad är eNPS?

eNPS är ett mått som gör det möjligt att mäta hur lojala och engagerade dina medarbetare är. Det är baserat på Net Promoter Score (NPS), som är ett av de populäraste måtten för att mäta kundlojalitet.


Få en sneak peek av vår nya plattform, en helt ny lösning för medarbetarengagemang.


eNPS-frågan

På en skala mellan 0-10, hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän eller bekant?

Dina respondenter (medarbetarna) delas in i tre kategorier, beroende på vilket betyg de ger dig:

 • 9-10: Dessa medarbetare är Ambassadörer
 • 7-8: Dessa medarbetare är Passiva
 • 0-6: Dessa medarbetare är Kritiker
eNPS exempelbild

Ambassadörer är de medarbetare som är mest lojala mot dig som arbetsgivare. De är sannolikt mycket engagerade och nöjda med sin tillvaro på jobbet. Att medarbetare är tillfredsställda är bra för dem på ett personligt plan men också för er verksamhet då det kan leda till högre lönsamhet för ditt företag. Ambassadörer kommer sannolikt att marknadsföra verksamheten genom att prata positivt om företaget.

Passiva medarbetare är neutrala. De är i allmänhet nöjda med sin roll och dig som arbetsgivare. Däremot finns det fortfarande stor chans att de lockas av erbjudanden från andra företag.

Kritiker är dina missnöjda medarbetare. Till skillnad från dina ambassadörer, så är det mer sannolikt att de är missnöjda med dig som arbetsgivare eller sin arbetsroll. De kommer inte att främja verksamheten på ett positivt sätt och risken finns även att de sprider negativ feedback.


Ladda ner rapporten: Hur har anställdas lojalitet mot arbetsplatsen utvecklats mellan 2019-2021?


Vad är fördelarna med att mäta eNPS?

 • Det är enkelt att använda
  eNPS-frågan är lätt att distribuera, besvara och analysera. Måttet gör att du snabbt får en överblick över anställdas lojalitet och engagemang på ditt företag.
 • Du kan följa dina anställdas mående över tid
  På grund av sin enkla karaktär är eNPS det perfekta måttet för att mäta och jämföra medarbetarnas upplevelse över tid.
 • Det är bra för benchmarking
  eNPS är bra lämpat för benchmarking och gör att du kan mäta din egen prestation och utveckling som arbetsgivare.
 • Det kan minska personalomsättningen
  För att förbättra medarbetarupplevelsen måste du först förstå hur dina medarbetare känner. Att mäta eNPS gör att du kan samla de insikter du behöver för att fortsätta hålla dina medarbetare engagerade och glada eller uppmärksamma möjlighet till förbättring.

Hur beräknar man eNPS?

Att räkna ut din eNPS-poäng är lätt! Kort och gott så subtraherar du procentandelen ’Kritiker’ från ’Ambassadörer’. Passiva medarbetare (som gav dig 7 eller 8 i betyg) räknas inte med i beräkningen (men de är fortfarande viktiga att ha i åtanke. Vi återkommer till detta senare).

eNPS exempel

Exempel:

Företag A genomför en eNPS-undersökning och samlar in svar från alla deras anställda. Av 100 anställda så blir resultatet följande:

55 medarbetare (55%) ger en poäng mellan 9 och 10. De är ambassadörer.
27 medarbetare (27%) ger en poäng mellan 7 och 8. De är passiva.
18 medarbetare (18%) ger en poäng mellan 0 och 6. De är kritiker.

eNPS = 55% – 18% = 37

Företag A har en eNPS-poäng på 37.


Lästips! Så mäter du medarbetarengagemang kontinuerligt


Vad är en bra eNPS-poäng?

eNPS-poäng kan variera från -100 till 100. Tekniskt sett anses allt över 0 vara ett acceptabelt resultat. Det innebär att du har en jämn fördelning av ambassadörer och kritiker på ditt företag. Det faller sig därför naturligt att du blir orolig om företaget börjar få fler kritiker.

Motsvarigheten till eNPS för kunder är NPS. Gällande NPS så har branschen man är verksam i en betydelse för den poäng man kan förvänta sig, men så är inte fallet med eNPS. Där verkar branschen inte ha lika stor betydelse. Land och kultur kan däremot ha en påverkan, då europeiska företag rapporterar mer neutrala eNPS-siffror. Detta kan bero på att människor i Europa generellt är mer reserverade i sin poängsättning.

Så vilken eNPS-poäng ska du sikta på? När det kommer till eNPS är ditt bästa benchmark ditt eget företag. Som tidigare nämnt så bör du använda eNPS för att mäta och förbättra dina egna framsteg över tid. Du vill verkligen inte få en negativ poäng, sikta mot stjärnorna (eller en poäng på 100)!


Läs även vår medarbetarrapport: Vilka utmaningar möter svenska arbetsgivare idag?


Begränsningar med eNPS och hur du övervinner dem

Enkelheten i eNPS kan dock ses som en begränsning. Även om måttet är bra för att få en överblick och följa era framsteg, så ger måttet dig ingen djupare inblick i resultatet. Det betyder alltså att du får en överblick över hur medarbetarna mår, men inte varför de mår som de gör.

Av denna anledning så är det, precis som vi förklarat tidigare, viktigt att inkludera eNPS-frågan som en del av en mer omfattande feedbackstrategi. På så sätt får du en överblick, men du kan också ställa ytterligare frågor för att förstå ditt resultat i en kontext och få den feedback du behöver för att möjliggöra insikter du kan agera på.

Quick Analysis, en av Netigates funktioner, kartlägger bland annat de frågor som fått högst värde och de som fått lägst värde. Detta ger dig ytterligare kontext för att förstå respondenternas feedback och ger dig agerbara insikter på nolltid.

Quick Analysis hjälper dig med:

 • Att identifiera frågor med högsta och lägsta värde
 • Att förbättra din visualisering av NPS och benchmarks
 • Segmentanalys
 • Analyser över tid
 • Omedelbara serierankningar och jämförelser
 • Åtgärdsplaner och segment för uppföljning
Quick analysis example

Lär dig mer om Netigate EX. Vårt kompletta verktyg för medarbetarengagemang.


Educations Media Group om feedback

Educations Media Group har bland annat använt Netigate till att skicka ut undersökningar till kunder, leverantörer och medarbetare vilket försett dem med viktiga insikter när det kommer till produktutveckling, kundnöjdhet och medarbetarengagemang.

Undersökningar har drivit upp chefernas engagemang. Vi pratar mycket om motivation, eNPS och betydelsen som varje mellanchef och chef faktiskt har när det kommer till att representera företaget och öka motivationen och engagemanget i sitt team.

– Liza Andersin, HR-Chef

Redo att börja mäta eNPS?

Netigate ger dig de employee experience-verktyg du behöver för att börja mäta eNPS och skapa engagerade medarbetare på arbetsplatsen. Vill du att vi visar dig mer om hur vår eNPS software funkar? Då kan du boka en demo med oss, alternativt testa vår software med vår 30-dagars kostnadsfria provperiod. Vi hoppas att du känner dig redo för att komma igång med ditt feedbackarbete och skicka din eNPS-fråga direkt!