Synen på medarbetarupplevelsen har förändrats. Förr arbetade många människor kvar på samma företag under flera års tid – kanske till och med hela sin karriär. Men det är inte längre fallet. Lönen var en gång den viktigaste faktorn till att behålla personal. Nu väger flexibilitet, samarbete och gemensamma värderingar tyngre. För företag innebär detta att det blir allt svårare att attrahera och behålla de bästa talangerna. Det är därför medarbetarnas Net Promoter Score (eNPS) är så viktigt. eNPS är ett mått som används för att mäta och följa medarbetarlojalitet och är därför av stor betydelse för verksamhetens framgång.

I den här artikeln berättar vi allt du behöver veta om eNPS. Vi tar en titt på hur man definierar eNPS-frågan och hur du beräknar din poäng. Dessutom delar vi med oss av några av de mest effektiva sätten du kan använda din eNPS på, så att du kan börja förbättra medarbetarupplevelsen på ditt företag.Vad är eNPS?

eNPS är ett mått som gör det möjligt att mäta hur lojala och engagerade dina medarbetare är. Det är baserat på Net Promoter Score (NPS), som är ett av de populäraste måtten för att mäta kundlojalitet.

Precis som NPS, så baseras eNPS på en simpel fråga:

På en skala mellan 0-10, hur troligt är det att du skulle rekommendera vårt företag till vänner eller familj?

Dina respondenter (medarbetare) delas in i tre kategorier, beroende på vilket betyg de ger dig:

  • 9-10: Dessa medarbetare är Ambassadörer
  • 7-8: Dessa medarbetare är Passiva
  • 0-6: Dessa medarbetare är Kritiker

Ambassadörer är de medarbetare som är mest lojala mot dig som arbetsgivare. De är sannolikt mycket engagerade och nöjda med sin tillvaro på jobbet. Att medarbetare är tillfredsställda är bra för dem på ett personligt plan men också för er verksamhet då det kan leda till högre lönsamhet för ditt företag. Ambassadörer kommer sannolikt att marknadsföra verksamheten genom att prata positivt om företaget.

Kritiker är dina missnöjda medarbetare. Till skillnad från dina ambassadörer, så är det mer sannolikt att de är missnöjda med dig eller sin arbetsroll. De kommer inte att främja verksamheten på ett positivt sätt och risken finns även att de sprider negativ feedback.

Passiva medarbetare är neutrala. De är i allmänhet nöjda med sin roll och dig som arbetsgivare. Däremot finns det fortfarande stor chans att de lockas av erbjudanden från andra företag.


Ladda ner rapporten: Så har medarbetarlojaliteten mot arbetsplatsen utvecklats mellan 2019-2021?


Vad är fördelarna med att mäta eNPS?

Det är enkelt att använda: eNPS-frågan är lätt att distribuera, besvara och analysera. Måttet gör att du snabbt kan få en överblick över anställdas lojalitet och engagemang på ditt företag.

Du kan följa dina anställdas mående över tid: På grund av sin enkla karaktär är eNPS det perfekta måttet för att mäta och jämföra medarbetarnas upplevelse över olika tidsperioder.

Det är bra för benchmarking: eNPS är bra lämpat för benchmarking och gör att du kan mäta din egen prestation.

Det kan minska personalomsättningen: För att förbättra medarbetarupplevelsen måste du först förstå hur dina medarbetare känner. Att mäta eNPS gör att du kan samla de insikter du behöver för att fortsätta hålla dina medarbetare engagerade och glada.

Så beräknar du eNPS

Att räkna ut din eNPS-poäng är lätt! Kort och gott så subtraherar du procentandelen Kritiker från Ambassadörer. Passiva medarbetare (som gav dig 7 eller 8 i betyg) räknas inte med i beräkningen (men de är fortfarande viktiga att ha i åtanke, mer om det senare).

eNPS

Exempel:

Företag A genomför en eNPS-undersökning och samlar in svar från alla deras anställda. Av 100 anställda så blir resultatet följande:

55 (55%) anställda ger en poäng mellan 9 och 10. De är ambassadörer.
27 (27%) anställda ger en poäng mellan 7 och 8. De är passiva.
18 (18%) anställda ger en poäng mellan 0 och 6. De är kritiker.

eNPS = 55% – 18% = 37

Företag A har en eNPS-poäng på 37.

Vad är en bra eNPS-poäng?

eNPS-poäng kan variera från -100 till 100. Tekniskt sett anses allt över 0 vara ett acceptabelt resultat. Det innebär att du har en jämn fördelning av ambassadörer och kritiker på ditt företag. Det faller sig därför naturligt att du blir orolig om företaget börjar få fler kritiker.

Motsvarigheten till eNPS för kunder är NPS. Gällande NPS så har branschen man är verksam i en betydelse för den poäng man kan förvänta sig, men så är inte fallet med eNPS. Där verkar branschen inte ha lika stor betydelse. Land och kultur kan däremot ha en påverkan, då europeiska företag rapporterar mer neutrala eNPS-siffror. Detta kan bero på att människor i Europa generellt är mer reserverade i sin poängsättning.

Så vilken eNPS-poäng ska du sikta på? När det kommer till eNPS är ditt bästa benchmark ditt eget företag. Som tidigare nämnt så bör du använda eNPS för att mäta och förbättra dina egna framsteg över tid. Du vill verkligen inte få en negativ poäng, sikta mot stjärnorna (eller en poäng på 100)!

Hur du förbättrar ditt resultat

Använd måttet som en del av en mer omfattande feedbackstrategi för anställda

eNPS bör användas som en inkörsport till vidare undersökning och diskussion. Du kan till exempel inkludera frågan som en del av en större undersökning av medarbetarengagemang eller medarbetarnöjdhet. Detta get dig möjlighet att inkludera ytterligare frågor och fritextsvar. Det gör att du får en mer förståelse för din eNPS och kan sätta den i ett större sammanhang.


Läs även vår Medarbetarrapport 2021 och lär dig vad som driver engagemang på svenska arbetsplatser!


Ta reda på vad som fungerar och vad som behöver förbättras

Ta reda på vad det är som fungerar bra i er verksamhet, och vad det är som skapar missnöje. Undersök alla tre kategorier av anställda. När det gäller kritiker så måste du ta reda på vad det är som gör att de inte trivs och försöka lösa problemet. Ta också reda på vad som gör dina ambassadörer engagerade och fortsätt hålla det så. Och glöm inte bort dina passiva medarbetare! Försök hitta det som gör att de övergår från passiva till ambassadörer, för att undvika att de övergår till kritiker under nästa eNPS-undersökning.

Mät din poäng över tid och sätt den i ett större sammanhang

eNPS är det perfekta måttet för att jämföra benchmarks, sätta upp mål och följa din prestation över tid. Genom att ställa frågan regelbundet så kan du enkelt hålla koll på hur dina anställda mår. Du kommer också att få en känsla av vilka faktorer som påverkar din poäng under årets gång. Till exempel kan du lägga märke till toppar och dalar som sammanfaller med olika affärsinitiativ och evenemang. Genom att analysera poängen och sätta den i sin kontext så får du en bättre uppfattning om vad som påverkar ditt resultat, och var du behöver göra förändringar.

Var transparent och gör uppföljningar

Som med all typ av feedback så är det viktigt att låta din personal veta att du faktiskt lyssnar på dem. Du måste därför vara villig att öppet diskutera din eNPS – oavsett vad resultatet är – och planer för att förbättra den. Berätta också vilka åtgärder du planerar att vidta och uppdatera dina anställda när du följt igenom med dem. Människor värdesätter transparens. Om din personal ser att du är du aktivt arbetar med att förstå och förbättra deras upplevelse, kan detta i sig leda till ett förbättrat resultat.

Fokusera på att förbättra medarbetarnas engagemang

Medarbetarengagemang är en avgörande faktor för att dina anställda ska bli ambassadörer. Om din personal har positiva erfarenheter på jobbet är det mycket mer troligt att de förespråkar företaget. Att förbättra engagemanget involverar många olika aspekter av medarbetarupplevelsen. Allt från utvecklingsmöjligheter till positiv förstärkning och gemensamma värderingar. Men gissa dig inte till vilka saker som är viktigast för dina medarbetare – fråga dem istället.

Begränsningar av eNPS och hur du övervinner dem

Enkelheten i eNPS kan också ses som en begränsning. Även om måttet är bra för att få en överblick och följa era framsteg, så ger måttet dig ingen djupare inblick i resultatet. Det betyder alltså att du får en överblick över hur medarbetarna mår, men inte varför de mår som de gör.

Av denna anledning så är det, precis som vi förklarat tidigare, viktigt att inkludera eNPS-frågan som en del av en mer omfattande feedbackstrategi. På så sätt får du en överblick, men du kan också ställa ytterligare frågor för att få den feedback du behöver för att börja göra förbättringar. Genom att göra det kan du sätta din eNPS i ett större sammanhang och förstå vad den betyder och vilka åtgärder du behöver vidta härnäst.


Redo att börja mäta eNPS?

Netigate ger dig de verktyg du behöver för att börja mäta eNPS och skapa engagemang på jobbet. Vi erbjuder en 30-dagars provperiod helt kostnadsfritt, så du kan komma igång med ditt feedbackarbete direkt!