Mät medarbetarengagemang snabbt och effektivt

Många organisationer kompletterar den större, årliga medarbetarundersökningen med kortare, mer frekventa engagemangsmätningar. Dessa så kallade puls-mätningar innehåller en eller några få frågor som fokuserar på ett specifikt område och ger organisationen möjlighet att snabbt upptäcka och agera om medarbetarnas engagemang förändras.

Lär dig mer om medarbetarengagemang

  • Vad employee Net Promoter Score är och hur metoden används.
  • Vilka fördelarna är med att arbeta med kortare enkäter oftare.
  • Hur du kan arbeta med spridning av resultatet på ett effektivare sätt.
  • Hur engagerade medarbetare påverkar företagets lönsamhet.