Quick Analysis

Insikter på ett ögonblick

Att ta action och driva positiv förändring har aldrig varit lättare.

Quick Analysis är din partner för att snabbt identifiera viktiga insikter från den feedbackdata som du samlar in. Som en del av rapportdelen i Netigate erbjuder denna funktion dig intelligent analys på följande sätt:

• Identifierar snabbt frågor med högsta och lägsta poäng
• Förbättrad visualisering av NPS
• Benchmark av NPS
• Omedelbara serierankningar och jämförelser
• Åtgärdsplaner och segment för uppföljning

Låt oss visa dig hur Quick Analysis fungerar!
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort:

Ta en videotur

Se vår video på 2 minuter om hur Quick Analysis fungerar.

Fördelar med funktionen

Insikter direkt från dina undersökningsresultat.
Spara administrativ tid genom att slippa manuellt arbete med att gå igenom din data.
Jämför resultat över serier och få omedelbara rankningar.
Ta ditt NPS till nästa nivå med benchmark och håll koll på dina framsteg.

Frågor som rankar högst och lägst


Betraktar alla tillgängliga vägda frågor i din undersökning och rankar dem efter den totala poängen som ges av respondenterna.

✔ Identifiera omedelbart vart det går bra i företaget.
✔ Markerar områden som kräver förbättring.
✔ Jämför högsta och lägsta resultat med flera olika serier.
✔ Behandla varje matrisrad som en separat fråga.
✔ Definiera hur många frågor du vill ska visas i din analys.


Förbättrad visualisering av NPS, rankning och jämförelser


Få en omfattande uppdelning av ditt Net Promoter Scores efter serier

✔ Nedbrytningar av ambassadörer, passiva och kritiker längst NPS-skalan.
✔ Rankar och jämför serier efter NPS.
✔ Identifierar snabbt de högsta och lägsta NPS resultaten.
✔Omedelbar visualisering av hur varje serie rankar i jämförelse med det totala resultatet.


NPS benchmarking


Mät dina prestationer mot befitnliga EX och CX standarder.

✔ Lägg till benchmark för att jämföra din prestation mot befintliga standarder.
✔ Visualisera benchmark i relation till rankade serier och det totala resultatet.
✔ Visualisera dina benchmarks längst en förloppsindikator i förhållande till det totala resultatet, enskilda serier och med flera serier.


Börja arbeta med insikterna direkt


Säkra ROI på dina feedbackprojekt genom att planera dina nästa steg och följ dina framsteg direkt i plattformen

✔ Lägg till så många åtgärdspunkter som krävs.
✔ Ange deadlines för varje åtgärdspunkt.
✔ Håll koll på framstegen genom att markera slutförda som "klar".
✔ Missade deadlines uppmärksammas för att ta action på.