Quick Analysis

Insikter på ett ögonblick

Att ta action och driva positiv förändring har aldrig varit lättare.

Quick Analysis är din partner för att snabbt identifiera viktiga insikter från den feedbackdata som du samlar in. Som en del av rapportdelen i Netigate erbjuder denna funktion dig intelligent analys på följande sätt:

• Identifierar snabbt frågor med högsta och lägsta poäng
• Förbättrad visualisering av NPS och benchmark
• Segmentanalys
• Analyser över tid
• Omedelbara serierankningar och jämförelser
• Åtgärdsplaner och segment för uppföljning

Låt oss visa dig hur Quick Analysis fungerar!
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort:

Ta en videotur

Se vår video på 2 minuter om hur Quick Analysis fungerar.

Fördelar med funktionen

Insikter direkt från dina undersökningsresultat.
Spara administrativ tid genom att slippa manuellt arbete med att gå igenom din data.
Jämför resultat över serier och få omedelbara rankningar.
Ta ditt NPS till nästa nivå med benchmark och håll koll på dina framsteg.
Jämförelse i Netigates verktyg
QA_Series comparison_Highest and lowest ranking questions_Netigate

Frågor som rankar högst och lägst


Betraktar alla tillgängliga vägda frågor i din undersökning och rankar dem efter den totala poängen som ges av respondenterna.

✔ Identifiera omedelbart vart det går bra i företaget.
✔ Markerar områden som kräver förbättring.
✔ Jämför högsta och lägsta resultat med flera olika serier.
✔ Behandla varje matrisrad som en separat fråga.
✔ Definiera hur många frågor du vill ska visas i din analys.
Exempel på NPS Netigate
Quick Analysis_Enhanced NPS visualization


Förbättrad visualisering av NPS, rankning och jämförelser


Få en omfattande uppdelning av ditt Net Promoter Scores efter serier

✔ Nedbrytningar av ambassadörer, passiva och kritiker längst NPS-skalan.
✔ Rankar och jämför serier efter NPS.
✔ Identifierar snabbt de högsta och lägsta NPS resultaten.
✔Omedelbar visualisering av hur varje serie rankar i jämförelse med det totala resultatet.
Quick Analysis_NPS_4by3_Shadow


NPS benchmarking


Mät dina prestationer mot befitnliga EX och CX standarder.

✔ Lägg till benchmark för att jämföra din prestation mot befintliga standarder.
✔ Visualisera benchmark i relation till rankade serier och det totala resultatet.
✔ Visualisera dina benchmarks längst en förloppsindikator i förhållande till det totala resultatet, enskilda serier och med flera serier.
Segmented analysis_1_Netigate_Pro


Segmentanalys


Dyk djupare in i din data genom att segmentera dina resultat

✔ Dela upp resultat efter undergrupper inom din organisationer eller kundbas.
✔ Utvärdera medelvärdet av flera frågor samtidigt.
✔ Bestäm vilka frågor eller index som ska visualiseras tillsammans.
Over time analysis_EX_Pro


Analyser över tid


Omedelbar visualisering över hur dina resultat förändras över tid.

✔ Håll koll på dina framsteg mot satta mål
✔ Ange vilka frågor du vill ha koll på
✔ Välj vilken tidsperiod som du vill se resultaten för
✔ Bestäm hur du vill gruppera resultat över en tidsperiod (t.ex. dagar, månader, veckor, etc.)
Exempel på Quick Analysis Netigate
Quick Analysis_Action planning act on insights_4by3


Ta action på insikterna direkt


Säkra ROI på dina feedbackprojekt genom att planera dina nästa steg och håll koll på utvecklingen direkt i plattformen.

✔ Lägg till så många åtgärdspunkter som behövs.
✔ Ställ in deadlines för varje åtgärdspunkt.
✔ Håll koll på dina framsteg genom att markera slutförda åtgärder som "klar".
✔ Missade deadlines uppmärksammas för att ta action på.