Netigate och finländska Lumoa går samman och skapar en ny ledande europeisk lösning för upplevelsehantering 🎉 Läs mer här.

ROI-Kalkylator
Medarbetarengagemang

Enligt Gallup's rapport State of the Global Workplace från 2021, är 80% av medarbetarna inte engagerade på jobbet.
Använd vår ROI-kalkylator för att uppskatta vad oengagerade medarbetare och personalomsättning kostar ditt företag.

Kostnad för oengagerade medarbetare
691k EUR
Kostnad för personalomsättning (50-200%)
240k to 960k EUR
Netigate medarbetare
Selma Berrouba och Carl Truving, Account Executives, Netigate

Forskning visar att engagerade medarbetare är 23% mer lönsamma och 18% mer produktiva. Bristande engagemang kan å andra sidan leda till högre personalomsättning - och personalomsättning är dyrt.

Från kostnaden för rekrytering till förlorad produktivitet under onboardingperioden - anställning av nya medarbetare kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser. Engagemang är viktigt för att behålla personal. Team med lågt engagemang har en personalomsättning som är 18% till 43% högre än team med högt engagemang.

Ge dina medarbetare en röst

Skapa dina egna medarbetarundersökningar från grunden eller välj någon av våra mallar skapade av experter.
Kom igång nu med en 30-dagars provperiod med Netigate.

Medarbetarengagemang i siffror

circle
23%
circle
20%
circle
2x
circle
18%

Gör mer med Netigate

På Netigate tillhandahåller vi de verktyg du behöver för att börja lyssna på dina anställda och främja medarbetarengagemang.

•   Få hjälp med att skapa en stabil feedbackprocess
•   En användarvänlig plattform för hantering av feedback
•   Skapa medarbetarundersökningar från grunden eller använd våra mallar
•   Stöd från experter med dataanalys och rapportering
•   Prisbelönad kundsupport

Boka en demo

Ta chansen att prata med en av våra vänliga teammedlemmar för att ta reda på hur Netigate kan stötta dig i din strategi för medarbetarengagemang.

Hur engagerade är dina medarbetare?

Aktivt oengagerade
Aktivt oengagerade
Aktivt oengagerade medarbetare (eNPS: Kritiker) är inte nöjda på jobbet vilket återspeglas i deras prestation.
Oengagerade
Oengagerade
Oengagerade (eNPS: Passiva) medarbetare kanske inte är nöjda med sin tillvaro på jobbet, men dyker fortfarande upp och försöker prestera.
Engagerade
Engagerade
Engagerade medarbetare (eNPS: Ambassadörer) trivs på jobbet och presterar väl. De driver innovation och för organisationen framåt.

Lär dig mer

Så mäter du ditt medarbetar-
engagemang kontinuerligt
I denna e-bok utforskar vi hur företag effektivt kan arbeta med undersökningar för att mäta medarbetarengagemang och förstå värdet av anställdas Net Promoter Score (eNPS) för framgång.
Vad driver engagemang på jobbet?
Att arbeta med medarbetarengagemang är ett viktigt moment för dig som vill driva din organisation framåt. I denna artikel går vi igenom vad det finns för fördelar med engagerade medarbetare och hur du kan börja mäta medarbetarengagemang på din arbetsplats.
Hur har anställdas lojalitet mot
arbetsplatsen utvecklats mellan 2019-2021?
Netigate har undersökt hur medarbetarlojaliteten utvecklats mellan 2019-2021. Rapporten baseras på data från 274 företag från olika länder och branscher och över 200 000 eNPS-svar.