Varför är det viktigt med engagemang på jobbet och vad kan du göra för att säkerställa att engagemanget är högt?

Därför ska du mäta engagemanget

Att arbeta med medarbetarengagemang är ett viktigt moment för dig som vill driva din organisation framåt. Att öka engagemanget hos dina medarbetare har många fördelar och kan bland annat leda till minskad sjukfrånvaro, ökad lönsamhet och högre kundnöjdhet.

Medarbetare som är engagerade på jobbet är generellt mer entusiastiska och villiga att anstränga sig lite mer. Genom att fokusera på dina medarbetares välmående får du alltså inte bara gladare medarbetare, utan de blir också mer produktiva och drivna i sitt arbete.

Kort och gott är medarbetarengagemang en indikator på hur anställda i ditt företag mår. För att kunna skapa engagemang och dra nytta av dess fördelar är det därför viktigt att mäta medarbetarengagemang.


Läs vår Medarbetarrapport 2021 och lär dig med om vad som driver engagemang!


Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

På vilket sätt kan det påverka kundnöjdheten?

Företag med hög kundlojalitet uppvisar också ofta ett högt medarbetarengagemang. Det kan bero på att engagerade medarbetare bland annat ofta är mer entusiastiska och lämnar ett positivt intryck på kunder. Detta kan i sin tur leda till andra positiva saker så som högre ekonomisk utveckling.

Engagemang på jobbet bidrar även till att företagsmoralen blir bättre. En god företagsmoral är viktigt för att behålla sina medarbetare. Om många anställda slutar så måste du lägga mer tid på att rekrytera och lära upp nyanställda vilket kan gå ut över kunderna. En erfaren och tillfredsställd medarbetare kan till exempel ge bättre kundservice och bygga relationer med kunder i en annan utsträckning än nyanställda. Genom att främja trivsel på jobbet är det mer troligt att dina medarbetare i sin tur skapar upplevelser som gynnar kunder.

Drivkrafterna bakom

Det finns flera olika drivkrafter till medarbetarengagemang. En panelundersökning genomförd av oss på Netigate under 2019 och 2020 visade att frågor om ledarskap, arbetsuppgifter, personlig utveckling och tydliga företagsmål var kopplade till just medarbetarengagemang. Vi såg också att anställda vill arbeta för en arbetsgivare som uppmuntrar dem till att dela med sig av tankar och idéer om hur man kan förbättras som organisation. Dessa drivkrafter är därför viktiga att ha i bakhuvudet när man tar fram en åtgärdsplan för att skapa förbättring.


Se vår VD prata mer om sambandet mellan medarbetar- och kundupplevelsen i hans webinar Connecting the dots between eNPS and NPS!


Vad behöver du förbättra för att skapa engagemang på jobbet?

Nu vet du varför det är bra mäta medarbetarengagemang, men hur gör du det på bästa sätt? Du vill så klart att din arbetsplats ska vara det bästa alternativet för medarbetarna. För att kunna förbättra verksamheten och öka medarbetarengagemanget måste du först veta vad som behöver förbättras.

Det smidigaste sättet att identifiera era utmaningar är att vända er direkt till era anställda och be om feedback. Detta kan du göra genom att till exempel utföra en större medarbetarundersökning eller pulsundersökningar. På så sätt kan du snabbt samla in värdefulla insikter och agera på dem för att skapa förbättring. När du agerar på feedback ger du dina medarbetare en röst samtidigt som du förbättrar deras upplevelse och driver engagemang.

Netigates engagemangsmodell

För att göra det enklare för dig som vill mäta engagemang på jobbet så har vi tagit fram en modell för just detta. Netigates engagemangsmodell är förankrad i aktuell forskning och mäter relevanta drivkrafter till medarbetarengagemang. På så sätt kan du se vilka åtgärder du måste ta för att dina medarbetare ska trivas och må bra. Modellen underlättar alltså för dig i ditt arbete och skapar ett underlag som leder till faktiskt förbättring. Bäst av allt är att den är mycket flexibel och går att anpassa efter behov.


Är du redo att börja mäta medarbetarengagemang på din arbetsplats?

Netigate ger dig de verktyg du behöver för att lyssna på dina medarbetare och skapa mer engagemang på jobbet. Onboarding,eNPS, Puls-, och årliga medarbetarundersökningar är bara några exempel på de lösningar vi erbjuder. Det har aldrig varit lättare!

Registrera dig för ett gratis testkonto, eller ring oss direkt på +46 (0)8 411 71 10.