Se vår video där Astrid van den Brink, Head of Professional Services på Netigate,tillsammans med Morgan Persson, VD på Monitor presenterar resultatet och ge tips på hur du skapar ett högt medarbetarengagemang och därmed ökar lönsamheten. Läs mer och anmäl dig här.

Om rapporten

Netigate har i över tio år mätt svenska arbetstagares inställning till sin arbetsgivare, vad som skapar motivation och vad som är viktigt för att medarbetare ska nå sin fulla potential.  Att skapa engagemang bland medarbetarna är en viktig utmaning för många organisationer – och inte minst detta år där COVID-19-pandemin inneburit stora förändringar i arbetslivet. En stor andel medarbetare har arbetat helt eller delvis hemifrån, en del av arbetsgivarna har varit tvungna att korttidspermittera eller avskeda medarbetare och i många verksamheter har arbetsuppgifterna ändrats väsentligt på olika sätt.

I en tid med snabba förändringar och en större fysisk distans mellan arbetsgivare och medarbetare har det därför blivit ännu viktigare att mäta hur medarbetarna mår och känner, och att ge de anställda möjligheten att tycka till. Att arbeta med engagemang, bibehålla eller till och med öka nivån av engagemang bland medarbetarna har under 2020 varit en annorlunda utmaning än det har varit tidigare.

Resultat

Rapporten sammanfattar hur arbetsgivare kan skapa en bra arbetsmiljö för att påverka medarbetarnas engagemang i rätt riktning. Den lyfter viktiga fallgropar och områden med förbättringspotential, liksom styrkor inom det svenska arbetslivet. Rapporten analyserar även hur hemarbete på grund av COVID-19 har påverkat det svenska arbetslivet enligt medarbetarna.

Resultaten i denna rapport baseras på två riksrepresentativa panelundersökningar (CINT) med totalt cirka 3 000 yrkesverksamma individer på den svenska arbetsmarknaden.