Webinar

Medarbetarna i fokus – vad driver engagemang på svenska arbetsplatser?

18 mars, 2021 12:00 - 12:45
Online

Astrid Van den Brink Erlandsson
Astrid Van den Brink Erlandsson Head of Professional Services, Netigate
Morgan Persson
Morgan Persson CEO, Monitor ERP System

Om webinariet:

I detta webinar kommer Astrid van den Brink Erlandsson, Head of Professional Services på Netigate, prata mer om vad som driver engagemang på arbetsplatsen och vad arbetsgivare kan göra för att påverka medarbetarnas engagemang i rätt riktning.  Vi har även bjudit in vår kund Morgan Persson, VD på Monitor ERP systems, som under många år framgångsrikt arbetat strategiskt och långsiktigt med medarbetarengagemang och därmed ökat lönsamheten. Lyssna på när en VD pratar mer om varför engagerade medarbetare bör vara ett övergripande affärsmål för alla organisationer.

Netigate har i över tio år mätt svenska arbetstagares inställning till sin arbetsgivare, vad som skapar motivation och vad som är viktigt för att medarbetare ska nå sin fulla potential. I webinariet kommer vi dyka djupare in i resultatet från vår senaste medarbetarrapport. 

Det här kommer du få med dig:

  • Insikter från vår senaste Medarbetarrapport
  • Hur du arbetar strukturerat med regelbunden feedback
  • Hur medarbetare upplever hemarbete idag och hur de ser på framtiden
  • Varför medarbetarengagemang bör vara ett övergripande affärsmål
  • Så ökar du lönsamheten med hjälp av medarbetarengagemang

Under webinariet finns det även möjlighet att ställa frågor direkt till talarna!

Kort om medarbetarrapporten: 

Rapporten sammanfattar hur arbetsgivare kan skapa en bra arbetsmiljö för att påverka medarbetarnas engagemang i rätt riktning. Den lyfter viktiga fallgropar och områden med förbättringspotential, liksom styrkor inom det svenska arbetslivet. Rapporten analyserar även hur hemarbete på grund av COVID-19 har påverkat det svenska arbetslivet enligt medarbetarna. Resultaten i denna rapport baseras på två riksrepresentativa panelundersökningar med totalt cirka 3 000 yrkesverksamma individer på den svenska arbetsmarknaden. (Ladda ner rapporten här). 

Talarna:

Astrid Brink Netigate

Astrid Van den Brink Erlandsson

Astrid är Head of Professional Services på Netigate och har lång erfarenhet av att jobba med data och analys.

 

 

 

Morgan Persson

Morgan är VD på Monitor ERP System. Sedan start har ett av Monitors affärsmål varit att skapa nöjda medarbetare som trivs och mår bra på jobbet. Morgan har lång erfarenhet av att strategiskt jobba med medarbetarfrågor.

Boka din plats