Netigate och finländska Lumoa går samman och skapar en ny ledande europeisk lösning för upplevelsehantering 🎉 Läs mer här.

Recorded Webinars

Medarbetarna i fokus – vad driver engagemang på svenska arbetsplatser?

18 mars 2021, 12:00 - 12:45
Online
Astrid Van den Brink Erlandsson
Astrid Van den Brink Erlandsson Head of Professional Services, Netigate
Morgan Persson
Morgan Persson CEO, Monitor ERP System

Om videon:

Företag som investerar i sina medarbetare  rapporteras vara 4 gånger så lönsamma jämfört med företag som inte gör det. Detta påstående blir allt mer aktuellt under 2021.

I denna video pratar Morgan Persson, VD på Monitor ERP systems, mer om varför engagerade medarbetare bör vara ett övergripande affärsmål för alla organisationer.

Astrid van den Brink Erlandsson, Head of Professional Services på Netigate,  presentera även resultatet från vår senaste rapport om vad som drivit engagemang på svenska arbetsplatser under 2020 och vad arbetsgivare kan göra för att påverka medarbetarnas engagemang i rätt riktning.

Netigate har i över tio år mätt svenska arbetstagares inställning till sin arbetsgivare, vad som skapar motivation och vad som är viktigt för att medarbetare ska nå sin fulla potential. I webinariet kommer vi dyka djupare in i resultatet från vår senaste medarbetarrapport. 

Det här kommer du få med dig:

  • Insikter från vår senaste Medarbetarrapport (Resultaten i denna rapport baseras på två riksrepresentativa panelundersökningar med totalt cirka 3 000 yrkesverksamma individer på den svenska arbetsmarknaden)
  • Hur du arbetar strukturerat med regelbunden feedback
  • Hur medarbetare upplever hemarbete idag och hur de ser på framtiden
  • Därför bör medarbetarengagemang vara ett övergripande affärsmål

Under webinariet finns det även möjlighet att ställa frågor direkt till talarna!

Kort om medarbetarrapporten: 

Rapporten sammanfattar hur arbetsgivare kan skapa en bra arbetsmiljö för att påverka medarbetarnas engagemang i rätt riktning. Den lyfter viktiga fallgropar och områden med förbättringspotential, liksom styrkor inom det svenska arbetslivet. Rapporten analyserar även hur hemarbete på grund av COVID-19 har påverkat det svenska arbetslivet enligt medarbetarna. Resultaten i denna rapport baseras på två riksrepresentativa panelundersökningar med totalt cirka 3 000 yrkesverksamma individer på den svenska arbetsmarknaden. (Ladda ner rapporten här). 

Talarna:

Astrid Brink Netigate

Astrid Van den Brink Erlandsson

Astrid är Head of Professional Services på Netigate och har lång erfarenhet av att jobba med data och analys.

 

 

 

Morgan Persson

Morgan är VD på Monitor ERP System. Sedan start har ett av Monitors affärsmål varit att skapa nöjda medarbetare som trivs och mår bra på jobbet. Morgan har lång erfarenhet av att strategiskt jobba med medarbetarfrågor.