Netigate är nu ISO 27001 certifierade! Click here to learn more.

Pulsmätningar

Snabba och frekventa undersökningar. Pulsmätningar är nyckeln till kontinuerliga insikter och hejdlösa framsteg! Vill du veta mer om våra olika undersökningar?

Ta pulsen

Följ hur era KPI:er och andra viktiga interna frågor utvecklas över tid. Sätt upp pulsprogram och/eller komplettera löpande pulsmätningar med er årliga medarbetarundersökning.

Fördelarna med pulsmätningar är många.

Håll kontakten

Att hålla kontakten med dina medarbetare är av högsta vikt för att uppnå och bibehålla medarbetarnas engagemang över tid.

Håll dig uppdaterad

Saker förändras och med en kontinuerlig dialog kan du hålla jämna steg med de områden som är viktiga för medarbetarna vid olika tidpunkter.

Identifiera nya utmaningar

Genom att mäta engagemangsnivån regelbundet kan ni identifiera områden som befinner sig i riskzonen och fatta proaktiva beslut.

Utvärdera åtgärder

Nådde ni målet eller behöver ni vidta ytterligare åtgärder? Att utvärdera effekten av åtgärderna är avgörande för att fastställa framsteg i praktiken.

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort!

Olika sätt att jobba med pulsmätningar

Företagspuls
Mäter nyckelområden och KPIer över hela organisationen för att följa engagemangsnivåer över tid i ett fördefinierat pulsprogram.
Teampuls
Sätter teamet i fokus genom att ge varje chef möjligheten att löpande mäta de frågeområden som är viktigast för teamet.
Theme
Temapuls
När förändringar sker i organisationen används temapulsmätningar för att få insikter om det specifika ämnet.

Feedbackprocessen

Continuous insights with Netigate

✔ Analysera aggregerade resultat och resultat på avdelningsnivå för att förstå styrkor och utmaningar

✔ Jämför resultat mellan pulsmätningar genom att använda tidsfilter för att utvärdera utvecklingen

✔ Skapa digitala rapporter i realtid att dela inom organisationen eller exportera resultaten i olika format

✔ Belys styrkor och prioriteringsområden med färgkodade gränsvärden