Netigate och finländska Lumoa går samman och skapar en ny ledande europeisk lösning för upplevelsehantering 🎉 Läs mer här.

Skellefteå Kraft

Sanna Lundström
Sanna Lundström
Avdelningschef
FöretagSkellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter. Med en bas av vattenkraft producerar och levererar de energi till företag och privatpersoner över hela Sverige.
HeadquartersSverige
BranchAvlopp, Avfall, El & Vatten

Om Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter. Med en bas av vattenkraft producerar och levererar de energi till företag och privatpersoner över hela Sverige. De jobbar aktivt med utveckling av förnybar energi med målet att deras energiproduktion ska vara 100 procent hållbar. Idag har det egna produktionsanläggningar för vindkraft, bioenergi och vattenkraft.

Månar om sina kunder

För Skellefteå Kraft är det viktigt att måna om sina kunder. Det är en självklarhet för dem att kunderna ska känna sig trygga och hörda. Utmaningen med att samla in stora mängder data för att få reda på vad kunderna tycker kan dock vara tidskrävande och kostsamt. Men med Netigates verktyg sparar de både tid och pengar. Det användarvänliga verktyget gör att de på ett enkelt sätt kan skicka ut olika typer av undersökningar till ett stort antal respondenter, snabbt och enkelt. Svaren analyseras i realtid och sammanställs sedan i automatiska rapporter redo att agera på.

Att möta kundernas behov är en viktig faktor för ett företags framgång. Behovet utvecklas hela tiden. För att kunna hänga med i denna  utveckling är det därför viktigt att lyssna på sina kunder.

Netigate gör att vi på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kan samla in feedback från våra kunder. På så sätt lär vi oss och förstår vad vi behöver göra för att bli ännu bättre.

Sanna Skellefteå kraft

 

 

Sanna Lundström, Avdelningschef | Kundutveckling och Marknad, Skellefteå Kraft

 

 

Med Netigates verktyg får de alltså på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt löpande feedback och konkreta insikter från kunderna. Genom att lyssna till sina kunder får Skellefteå Kraft en tydlig uppfattning om hur nöjda de är, och vad som behövs göras för att möta deras behov.

Resultat

Data som samlas in från kundundersökningarna användas som underlag i beslutsprocesser för utveckling av existerande produkter eller nya tjänster. Möjligheten att snabbt och enkelt kunna samla in stora mängder data från kunderna, gör att Skellefteå Kraft kan fatta medvetna och genomtänkta beslut.

Exempelvis fick de feedback från kunderna om att de saknade en kund-app där de kunde komma åt mätvärden och fakturor. Detta är en tjänst som Skellefteå Kraft erbjuder och som de haft under en längre tid. Feedbacken gav dem viktigt kunskap om att de behöver bli bättre på att kommunicera vilka tjänster som deras kunder faktiskt har tillgång till.

Det är lätt att bli hemmablind i sin organisation, feedback från våra kunder hjälper oss att fånga upp sådant som vi själva kanske tar för givet. Detta är väldigt värdefull input att få.

Sanna Lundström, Avdelningschef | Kundutveckling och Marknad, Skellefteå Kraft

Netigates bidrag

Skellefteå Kraft har varit kunder hos Netigate länge. Kombinationen av ett användarvänligt verktyg, Netigates support, tillgängligheten av utbildningsmaterial online samt insamling av stora mängder data, är några faktorer som gjort att Skellefteå Kraft valt Netigate som sin feedback-leverantör.

Netigates verktyg är enkelt att arbeta i. Det är intuitivt och lättöverskådligt. I verktyget kan vi skapa våra egna typer av kundundersökningar, analysera data och skapa rapporter.

De gånger som jag har haft frågor har jag vänt mig till  supporten och fått snabb hjälp och guidning. Min helhetsbild av Netigate är att det är ett företag som är lätt att ha och göra med, både när det kommer till verktyget och människorna bakom.

Sanna Lundström, Avdelningschef | Kundutveckling och Marknad, Skellefteå Kraft

Med Netigate får Skellefteå Kraft

Undersökningar via Netigate har sedan flera år tillbaka varit ett viktigt verktyg för Skellefteå Kraft. Med hjälp av Netigate förstår de vad kunderna uppskattar och vad som behövs göra för att utveckla företaget i rätt riktning. Med Netigate får Skellefteå Kraft:

Ett användarvänlig verktyg för kundundersökningar

Analys av data och rapporter

Viktiga insikter för utveckling av kundrelationer

Viktiga insikter för utveckling av tjänster

Ett verktyg som sparar tid och pengar

Snabb hjälp vid behov från Netigates support team

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.