Balder

BranchBygg-, Design- & Inredningsverksamhet
Balder-cover

Om Balder

Balder äger och utvecklar bostäder och affärslokaler i Sverige, Danmark, Norge och Finland. De står för engagemang och nytänkande och vill betraktas som en långsiktig partner oavsett relation – investerare, affärspartner eller hyresgäst. Balder skapar attraktiva och säkra miljöer för människor som bor eller arbetar i området.

Utmaningen

Balder har cirka 1000 bostäder. Varje dag registreras ett stort antal ärenden från hyresgästerna i deras ärendehanteringssystem och tilldelas vaktmästare eller tekniker för att lösas.

  • På grund av ett stort antal ärenden har det varit svårt att hitta ett tidseffektivt sätt att hantera processen för hantering av feedback.
  • Eftersom Balders lokaler är geografiskt spridda har många varit involverade i arbetet och det har saknats ett centraliserat sätt att arbeta med feedback-hantering.
  • Att mäta kundnöjdhet direkt efter att ett ärende har lösts har inte gjorts tidigare och om någon har bett om feedback har det fått ordnas manuellt.

Lösningen

”Netigates API ger oss möjlighet att arbeta med feedback-hantering på ett strukturerat och tidseffektivt sätt. Vi kan agera och reagera omedelbart på den feedback vi får från hyresgäster som hjälper oss att förbättra den totala servicekvaliteten”.

  • En användarvänlig insiktsplattform där Balder enkelt kan skapa snabba frågor som används centralt för hela företaget.
  • Med Netigate API kan Balder skapa automatiska, upprepade processer för att överföra information till och från sitt system och Netigates insiktsplattform.
  • Så fort ärendet är markerat som löst i ärendehanteringssystemet ”ringer” systemet Netigate och en undersökning skickas automatiskt ut till hyresgästen och ber om feedback.
  • När svaren kommer in tilldelas de olika personer inom företaget beroende på nöjdhetsgraden.

Resultatet

Det automatiserade, strukturerade och centraliserade sättet att be om feedback har minskat tiden för undersökningar med 40 %

Svarsfrekvensen har ökat med 70 % jämfört med manuella undersökningar. Eftersom enkäten utlöses direkt efter att ärendet markerats som löst kan Balder agera omedelbart efter feedback från hyresgästen

När de får ett större antal respondenter kan de arbeta långsiktigt med servicekvaliteten och när svaren kommer in snabbt har det lett till en förbättrad servicekvalitet totalt sett