Modellen består av 28 frågor som alla mäter drivkrafter till medarbetarengagemang. Arbetsgivare kan därför på ett enkelt sätt identifiera var i organisationer åtgärder behövs för att öka och bibehålla medarbetarnas engagemangsnivå.