Medarbetarengagemang och dess oanade kraft

Tänk om det fanns ett enkelt sätt att förutspå lönsamheten för ett företag. Även om det ännu inte finns någon kristallkula för att i förhand veta ett företags vinst så finns det en indikator som gång på gång visats vara en stark prediktor för lönsamhet: medarbetarengagemang.

Det kan tyckas logiskt att medarbetare som är engagerade och nöjda också har högre produktivitet, och det är något som även stöds av data.

Studier har visat ett direkt samband mellan medarbetarnöjdhet och ett företags lönsamhet. Företag som investerade i sina medarbetare utklassade företag som inte prioriterade sina anställda; företag som investerade i medarbetarna rapporterades vara 4 gånger så lönsamma jämfört med företag som inte gjorde det.

Känslor kan smitta av sig. En studie visade att de som omges av personer som rankat påståenden om positivitet högt var 15 % mer sannolika att själva dela den synen. Om medarbetarnöjdheten är hög vid en organisation kan det alltså återspeglas bland de anställdas egna positivitet.

Nedan tar vi en djupare titt på länken mellan medarbetarengagemang och företagets vinst.

Leder fler engagerade medarbetare till ökad ekonomisk tillväxt?

Medarbetarengagemang har inte alltid värderats högt. Innan den högteknologiska utvecklingen med mer kreativa yrken tog fart ansågs industriarbetare vara utbytbara och knappt mer än maskiner.

Idag när innovation, relationsskapande och samarbete värderas högt – räknas medarbetarnöjdheten som viktigare också. Whartons ekonomiprofessor Alex Edmans försökte bevisa vikten av medarbetarnöjdhet genom att undersöka tidskriften Fortunes årliga lista för de 100 bästa företagen att jobba för i USA. Han undersökte då företagens aktietrender över tid.

Mellan 1998 och 2005 ökade avkastningen för företagen på listan med 14 %, jämfört med 6 % ökad avkastning bland i övrigt likvärdiga konkurrenter.

Listan över de bästa arbetsgivarna gjordes utifrån omfattande undersökningar av medarbetarengagemang som utförts av oberoende leverantörer. Att utvärdera de “bästa” företagen enligt egen insamlad data från HR eller egna uttryckta regler och observationer skulle inte kunna ge samma typ av stöd för om ett företag faktiskt är en engagerande arbetsplats.

Medarbetarengagemangets oanade kraft

I Sverige lyckades investorn Mårten Westberg förutspå 16 företag som skulle öka sin ekonomiska tillväxt genom att enbart se till öppen företagsinformation om medarbetarengagemang. Modellen han utformat som utgår från arbetsplatsnöjdhet har inneburit att avkastningen på företagens aktier ökat med 50 % som sämst och 78 % som bäst.

Westberg är VD för Europeiska institutet för beteendevetenskaplig analys, och menar att aktietrender utgår från varje företags underliggande värderingar. Kortsiktiga processer som produktutveckling och kundflöden är viktiga, men att de anställda i organisationen är den egentliga grunden till all framgång. Genom att se till medarbetarnas engagemang går det att identifiera vad som är viktigast för ett företags långsiktiga tillväxt.

Det här kan uttrycka sig på olika sätt – från hur relationen mellan chef och anställd ser ut, till stämningen bland kollegor, till vilka möjligheter som finns för att utvecklas på arbetsplatsen, osv.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Länken mellan medarbetarengagemang och kundnöjdhet

Företag som t.ex. Virgin, Starbucks och Zappos fokuserar på kopplingen mellan anställda och kunder. Är länken mellan kunder och engagerade medarbetare lika enkel som att nöjda anställda = nöjda kunder?

Tyvärr så är det inte riktigt så lätt. Och motsatsen stämmer inte nödvändigtvis heller; dvs. att lågt engagemang hos medarbetare leder till missnöjda kunder, jämfört med engagerade medarbetare. Sannolikheten att hitta en missnöjd anställd som aktivt ger dålig kundservice är bara 7 %.

Ett närmare samband finns mellan företagets initiativ för att bevara anställda och medarbetarengagemanget. Om engagemanget är lågt eller initiativen saknas riskerar ett företag att gå miste om effektivitet och lönsamhet, samt resurser vid anställningsprocesser och viljan att bidra till att organisationen är attraktiv för medarbetarna.

När många anställda slutar är det inte bra för företagsmoralen. Högt bortfall av anställda går även ut över kunder. Dels för att det tar tid att lära upp nyanställda och dels för att det tar tid innan en medarbetare kan ge kundservice eller på annat sätt bygga relationer i toppklass.

En stark bidragande faktor till att vilja stanna vid ett företag är innovation. Det har visat sig att 82 % av de som trivdes vid ett företag sade att deras arbete inspirerade goda idéer. Bara 6 % av de som inte trivdes tyckte att deras arbetsplats var inspirerande på samma sätt.

Det är mer troligt att medarbetare som trivs och känner sig uppskattade av företaget skapar produkter och upplevelser som gynnar kunder.

Ta nästa steg med din organisation

För en investerare kan ett företags medarbetarnöjdhet vara en stark fördel. Men vad innebär medarbetarnöjdheten för ditt företag? Om du inte redan gör regelbundna undersökningar av medarbetarengagemanget finns det flera anledningar att börja. Vi rekommenderar åtminstone att komma igång med processen hos ledning eller inköparna, som kanske annars inte ser vilket värde det kan ge.

Westberg är en förespråkare för att alla rapporter om medarbetarengagemang borde finnas tillgängliga för allmänheten. Han frågade företag om att få ta del av deras rapporter kring ämnet. Han anmälde även sig själv till utredningar för att försäkra att han inte missbrukade privat information.

Westbergs metod uppfattades som “intressant” av tidningen Affärsvärldens chefredaktör. Medarbetarengagemang ansågs kunna vara en avgörande faktor, men att det var “för tidigt” att uttala sig om det är en bra investeringsstrategi.

På Netigate samlar vi årligen data från över 10 000 medarbetare i Sverige för att få en inblick i medarbetarengagemang och trender. Ta en titt på rapporten från 2017 här, eller håll utkik efter rapporten för 2019 som kommer inom kort.