Nyckeln till en bra arbetsmiljö och hög produktivitet är medarbetare som trivs. Eftersom dina medarbetare också är företagets ansikte utåt är engagerade medarbetare lika med nöjda kunder. Just därför är det värdefullt att genomföra medarbetarundersökningar. Genom att ta reda på hur dina medarbetare upplever sina arbetsuppgifter och sin arbetsplats får du viktiga insikter om vad du kan göra för att öka deras trivsel och engagemang. Detta kan också leda till att du ökar lönsamheten i ditt företag.

I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om olika typer av medarbetarundersökningar och hur du kommer igång.

medarbetarundersökningar
Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Varför du ska göra en medarbetarundersökning

Svaret är att du på ett enkelt sätt kan undersöka hur medarbetarna upplever sin arbetsplats. Genom att genomföra en medarbetarundersökning får du viktiga insikter om vad som fungerar bra och vad som kan behöva förbättras.

Ofta görs en större medarbetarenkät en eller två gånger om året. Men det är också bra att göra mindre, mer inriktade undersökningar kontinuerligt.

Börja därför med att fundera på vad syftet med din undersökning är? Vill du till exempel mäta medarbetarnöjdheten över tid? Eller vill du få mer djupgående insikter kring ett specifikt ämne?


Se videon: Kraften i ett starkt medarbetarengagemang


Olika typer av medarbetarundersökningar

När du bestämt dig för ditt syfte är det dags att fundera på hur du ska utforma din undersökning. Nedan har vi listat några av de vanligaste typerna av medarbetarundersökningar.

Medarbetarnöjdhet

Genom att undersöka medarbetarnöjdhet kan du se vad som fungerar bra i ditt företag och vad som kan förbättras. Syftet med medarbetarundersökningar är många. Till exempel: hur dina medarbetare upplever att de får använda sina förmågor, deras utmaningar och hur du är som chef. Det kan även ge dig en tydlig bild av medarbetarnas förhoppningar om framtiden.

Genom att undersöka medarbetarnöjdhet får du viktiga insikter om hur de trivs på jobbet. Det leder också till att du får insikter om vad som krävs för att behålla personal och vad som krävs för att skapa ett arbetsklimat som främjar tillväxten.

Medarbetarengagemang med eNPS 

Employee Net Promoter Score (eNPS) mäter snabbt och enkelt medarbetarnas engagemang. Måttet bygger på en enda nyckelfråga: Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en kollega eller vän? Medarbetarna får därefter besvara frågan på en skala mellan 1 till 10.

exempel medarbetarundersökning

Lästips: Vill du lära dig mer om eNPS och hur det räknas ut? Läs vår artikel: Employee Net Promoter Score


360 graders utvärdering

En 360 graders utvärdering är till för att chefer ska få en förståelse av sitt ledarskap. Frågor om chefen ställs då till kollegor och medarbetare. Dessutom ingår en självutvärdering i processen. Detta ger dig en bred överblick över chefens ledarskap. På så sätt får du som ledare de bästa förutsättningarna för att utvecklas och lyckas.

Onboardingundersökning

En onboardingundersökning är en perfekt undersökning för att stämma av situationen för nyanställda. Har de till exempel fått den information och de verktygen som behövs? Undersökningen ger dig också värdefull feedback om hur den nyanställda upplevt rekryteringsprocessen och vilket första intryck företaget har gjort.

Pulsundersökning

En pulsundersökning tar pulsen på ett område och används ofta för att till exempel följa upp en medarbetarundersökning eller utvecklingen av viktiga nyckeltal. Pulsundersökningar gör det möjligt att se förändringar och förbättringar av medarbetarnas trivsel under hela året. Eftersom den görs med jämna mellanrum ger den dig möjlighet att snabbt förstå om en förändring behövs.

Exitundersökning

Det händer då och då att medarbetare byter jobb. Dessvärre är en del av dem som slutar missnöjda med arbetsplatsen, arbetsuppgifterna eller ledningen. För att inte missa viktig information om varför någon väljer att sluta är en exitundersökning ett bra verktyg.


Lästips: Vilka utmaningar står svenska arbetsgivare inför 2022?


Hur genomförs en medarbetarundersökning?

En lyckad medarbetarundersökning görs i fyra delar: förberedelse, datainsamling, utvärdering och hantering. Här följer en kort beskrivning av delarna.

Förberedelse

I den första fasen bör du bestämma vad målet med undersökningen är. Detta är viktigt för att kunna ställa rätt frågor, så fundera därför på vad det är du vill veta och hur ni ska agera på resultaten.

Kom ihåg – att göra en medarbetarundersökning men inte följa upp på resultatet är bara kontraproduktivt.

Datainsamling

I nästa fas ska undersökningen ut till era medarbetare. Det kan göras i interna kanaler, via email eller SMS. Det finns några saker som ökar svarsviljan: Tydliga instruktioner om hur medarbetarundersökningen går till, syftet med den och hur lång tid det tar att svara. En bra grundregel är att det ska ta max 10–15 minuter.

Fundera också på var din målgrupp finns. Är bästa sättet att skicka ut din medarbetarundersökning via till exempel email eller SMS? Att välja rätt kanal kan leda till att flera väljer att svara på undersökningen.

Avsätt även tid för datainsamling. Beroende på företagets storlek kan det ta mellan 3-4 veckor att samla in svar. För att öka svarsfrekvensen kan du lägga till påminnelser efter ett visst antal dagar till dem som inte har svarat.

Utvärderingsprocess

Den tredje fasen handlar om att utvärdera svaren som har kommit in. För att snabbt kunna åtgärda problem i organisationen är det viktigt att utvärdera undersökningen så fort som möjligt. Gå sen igenom resultaten och se vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras.

Hantera dina resultat

Sista steget är att hantera undersökningens resultat. Det gör du genom att informera chefer, ta fram en åtgärdsplan och viktigast av allt – kommunicera resultatet med dina medarbetare. Genom att dela resultatet med dina medarbetare kan de se att undersökningen ger resultat och förändring. Det leder också till att medarbetarnas vilja att delta i nya undersökningar ökar.


Ladda ner vår E-bok: Så mäter du medarbetarengagemang kontinuerligt


SkiStar om medarbetarundersökningar med Netigate

Netigates transparenta lösningar passar oss eftersom vi då inte är låsta till ett upplägg. Vi hanterar de delar vi vill och låter Netigates experter hjälpa till där vi anser att deras kompetens behövs.

resultat medarbetarundersökningar

SkiStars mål är att ge gästerna bästa möjliga upplevelse oavsett om det handlar om skidanläggningen (driften), infrastrukturen eller exploateringen. För att göra detta behöver man attrahera, rekrytera, behålla och utveckla duktiga personer. En viktig del för att kunna göra detta är att samla in, analysera och agera på den feedback medarbetarna ger SkiStar som arbetsgivare.

Inspirerande? Läs hela kundcaset med SkiStar här.


Medarbetarundersökningar med Netigate

Netigates employee experience-lösning ger dig de verktyg du behöver för att ge dina anställda en röst! Vill du veta mer om de olika medarbetarundersökningar vi erbjuder i vår undersökningsplattform? Eller kanske testa Netigates software kostnadsfritt i 30 dagar? Om du först vill få en guidad tur i vår plattform erbjuder vi även en kostnadsfri demo – valet är ditt!