Dags för en medarbetarundersökning? Vi går igenom allt du behöver veta om hur du genomför en bra medarbetarundersökning och hur du kommer igång.

Nyckeln till en bra arbetsmiljö och hög produktivitet är medarbetare som trivs. Eftersom dina medarbetare också är företagets ansikte utåt är nöjda medarbetare lika med nöjda kunder.

Därför är medarbetarundersökningar så värdefulla. Genom att ta reda på hur dina medarbetare upplever sitt arbete får du viktiga insikter om vad du kan göra för att öka deras trivsel och engagemang och på så sätt även lönsamheten.

Ska du göra en medarbetarundersökning? I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om olika typer av medarbetarundersökningar och hur du kommer igång.

Varför medarbetarundersökning?

Svaret är att du på ett enkelt sätt kan undersöka hur medarbetarna upplever sin arbetsplats. Det finns en del olika typer av medarbetarundersökningar.

Ofta görs en större medarbetarenkät en eller två gånger om året. Men det är även bra att göra mindre mer specialinriktade undersökningar kontinuerligt.

Börja därför med att fundera på vad syftet med din undersökning är? Vill du exempelvis mäta medarbetarnöjdheten över tid? Eller vill du få mer djupgående insikter kring ett specifikt ämne?

Olika typer av medarbetarundersökningar

Nedan har vi listat några av de vanligaste typerna av medarbetarundersökningar.

Medarbetarnöjdhet

Genom att undersöka medarbetarnöjdhet kan du se vad som fungerar bra i ditt företag och var det finns förbättringspotential. Syftet med medarbetarundersökningar är många. Några exempel kan vara: hur dina medarbetare upplever att de får använda sina färdigheter och förmågor, deras utmaningar och hur du är som chef. Det kan även ge dig en tydlig bild av medarbetarnas förhoppningar om framtiden.

Genom att undersöka medarbetarnöjdhet får du viktiga insikter om hur de trivs på jobbet och vad som krävs för att behålla din personal.

Medarbetarengagemang med eNPS 

Employee Net Promoter Score (eNPS) -undersökningar mäter snabbt och enkelt medarbetarnas engagemang. ENPS bygger på en enda nyckelfråga: Hur sannolikt är det att du skulle rekommenderar din arbetsgivare till en kollega eller vän? Där medarbetarna får svarar på en skala från noll till tio.

medarbetarundersökning

Under 2021 undersökte vi hur anställdas lojalitet mot arbetsplatsen utvecklats mellan år 2019 – 2021, ta del av rapporten här.

360 graders utvärdering

En 360 graders utvärdering är till för att chefer ska få en förståelse av sitt ledarskap. Frågor om chefen ställs då till kollegor och medarbetare. Dessutom ingår en självutvärdering i processen. Genom den här typen av omfattande jämförelse mellan extern och självutvärdering skapas en bra bild av ett ledarskap. På så sätt får du som ledare de bästa förutsättningar för att utvecklas och lyckas.

Onboardingundersökning

En onboardingundersökning är en perfekt medarbetarundersökning för att stämma av situationen för nyanställda. Har de fått den information och de verktygen som behövs? Dessutom får du också värdefull feedback om hur rekryteringsprocessen har uppfattats och om vilket första intryck företaget har gjort.

Pulsundersökning

En pulsundersökning tar pulsen på ett område och används ofta för att följa upp en medarbetarundersökning eller utvecklingen av viktiga nyckeltal. Pulsundersökningar gör det möjligt att se förändringar och förbättringar av medarbetarnas nöjdhet under hela året. Eftersom den görs med jämna mellanrum ger den dig möjlighet att snabbt förstå om en förändring behövs.

Exitundersökning

Det händer då och då att medarbetare byter jobb. Dessvärre är en del av dem som slutar missnöjda med arbetsplatsen, arbetsuppgifterna eller ledningen. För att inte missa viktig information om varför någon väljer att sluta är en exitundersökning ett bra verktyg.


Hur genomförs en medarbetarundersökning?

En lyckad medarbetarundersökning görs i tre delar: förberedelse, datainsamling och utvärdering. Här följer en kort beskrivning av delarna.

Förberedelse

I den första fasen gäller det att bestämma vad som är målsättningen med undersökningen? Detta är viktig för att kunna ställa rätt frågor. Fundera därför på vad det är du vill veta och hur ni ska agera på resultaten.

Kom ihåg – att göra en medarbetarundersökning och sedan inte följa upp på resultatet är bara kontraproduktivt.

Datainsamling

I nästa fas ska undersökningen ut till era medarbetare. De kan göras i interna kanaler, via email eller SMS. Det finns några saker som ökar svarsviljan: Tydliga instruktioner om hur medarbetarundersökningen går till, syftet med denna och hur lång tid det tar att svara. En bra grundregel är att det ska ta max 10–15 minuter.

Fundera också på var din målgrupp finns och kommunicerar. Är bästa sättet att distribuera din medarbetarundersökning via email eller SMS? Genom att nå din målgrupp där de är ökar sannolikheten att dem kommer att besvara medarbetarundersökningen.

Avsätt även tid för att datainsamling. Beroende på företagets storlek kan det ta mellan 3-4 veckor att samla in svar. För att öka svarsfrekvensen kan du även lägga till påminnelser efter ett visst antal dagar till de respondenter som inte har svarat.

Utvärderingsprocess

Den tredje fasen handlar om att utvärdera svaren som har kommit in. Eftersom att eventuella problem i organisationen behöver åtgärdas så snabbt som möjligt är det därför viktigt att utvärdera medarbetarundersökningen så snabbt som möjligt. Resultaten bör presenteras så att det är enkelt att identifiera vilka områden som fungerar bra och var förbättringar behöver göras.

Hantera dina resultat

Hantera undersökningens resultat genom att informera chefer, skapa en förändringsplan och det viktigast av allt
– kommunicera resultatet med dina medarbetare. Genom att dela resultatet med dina medarbetare kan de se att undersökningen ger resultat och förändring. Dessutom ökar det medarbetarnas vilja att vara med i förbättringsarbetet genom att delta i nya undersökningar.


Se videon: Kraften i ett starkt medarbetarengagemang.


Genomföra en medarbetarundersökning med Netigate

Netigate ger dig de verktyg du behöver för att ge dina anställda en röst! Vill du veta mer om våra olika medarbetarundersökningar? Fyll i din email nedan och testa vår plattform kostnadsfritt i 30 dagar.