Dags att göra en medarbetarundersökning? Nyckeln till en bra arbetsmiljö och hög produktivitet är medarbetare som trivs. Eftersom dina medarbetare också är företagets ansikte utåt är engagerade medarbetare lika med nöjda kunder. Just därför är det så värdefullt att genomföra medarbetarundersökningar. Genom att ta reda på hur dina medarbetare upplever sitt arbete och företag får du viktiga insikter om vad du kan göra för att öka deras trivsel och engagemang. Detta kan också leda till att du ökar lönsamheten i ditt företag.

I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om olika typer av medarbetarundersökningar och hur du kommer igång.

Varför ska du göra en medarbetarundersökning?

Svaret är att du på ett enkelt sätt kan undersöka hur medarbetarna upplever sin arbetsplats. Genom att genomföra en medarbetarundersökning får du viktiga insikter om vad som fungerar bra och vad som kan behöva förbättras.

Ofta görs en större medarbetarenkät en eller två gånger om året. Men det är också bra att göra mindre, mer inriktade undersökningar kontinuerligt.

Börja därför med att fundera på vad syftet med din undersökning är? Vill du till exempel mäta medarbetarnöjdheten över tid? Eller vill du få mer djupgående insikter kring ett specifikt ämne?

Olika typer av medarbetarundersökningar

När du bestämt dig för ditt syfte är det dags att fundera på hur du ska utforma din undersökning. Nedan har vi listat några av de vanligaste typerna av medarbetarundersökningar.

Medarbetarnöjdhet

Genom att undersöka medarbetarnöjdhet kan du se vad som fungerar bra i ditt företag och vad som kan förbättras. Syftet med medarbetarundersökningar är många. Till exempel: hur dina medarbetare upplever att de får använda sina förmågor, deras utmaningar och hur du är som chef. Det kan även ge dig en tydlig bild av medarbetarnas förhoppningar om framtiden.

Genom att undersöka medarbetarnöjdhet får du viktiga insikter om hur de trivs på jobbet. Det leder också till att du får insikter om vad som krävs för att behålla personal.

Medarbetarengagemang med eNPS 

Employee Net Promoter Score (eNPS) mäter snabbt och enkelt medarbetarnas engagemang. Måttet bygger på en enda nyckelfråga: Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en kollega eller vän? Medarbetarna får därefter besvara frågan på en skala mellan 1 till 10.

medarbetarundersökning

Vill du lära dig mer om eNPS och hur det räknas ut? Läs vår artikel: Employee Net Promoter Score

360 graders utvärdering

En 360 graders utvärdering är till för att chefer ska få en förståelse av sitt ledarskap. Frågor om chefen ställs då till kollegor och medarbetare. Dessutom ingår en självutvärdering i processen. Detta ger dig en bred överblick över chefens ledarskap. På så sätt får du som ledare de bästa förutsättningarna för att utvecklas och lyckas.

Onboardingundersökning

En onboardingundersökning är en perfekt undersökning för att stämma av situationen för nyanställda. Har de till exempel fått den information och de verktygen som behövs? Undersökningen ger dig också värdefull feedback om hur den nyanställda upplevt rekryteringsprocessen och vilket första intryck företaget har gjort.

Pulsundersökning

En pulsundersökning tar pulsen på ett område och används ofta för att till exempel följa upp en medarbetarundersökning eller utvecklingen av viktiga nyckeltal. Pulsundersökningar gör det möjligt att se förändringar och förbättringar av medarbetarnas trivsel under hela året. Eftersom den görs med jämna mellanrum ger den dig möjlighet att snabbt förstå om en förändring behövs.

Exitundersökning

Det händer då och då att medarbetare byter jobb. Dessvärre är en del av dem som slutar missnöjda med arbetsplatsen, arbetsuppgifterna eller ledningen. För att inte missa viktig information om varför någon väljer att sluta är en exitundersökning ett bra verktyg.


Under 2021 undersökte vi hur anställdas lojalitet mot arbetsplatsen utvecklats mellan år 2019 – 2021, ta del av rapporten här.


Hur genomförs en medarbetarundersökning?

En lyckad medarbetarundersökning görs i tre delar: förberedelse, datainsamling och utvärdering. Här följer en kort beskrivning av delarna.

Förberedelse

I den första fasen bör du bestämma vad målet med undersökningen är. Detta är viktigt för att kunna ställa rätt frågor så fundera därför på vad det är du vill veta och hur ni ska agera på resultaten.

Kom ihåg – att göra en medarbetarundersökning och inte följa upp på resultatet är bara kontraproduktivt.

Datainsamling

I nästa fas ska undersökningen ut till era medarbetare. Det kan göras i interna kanaler, via email eller SMS. Det finns några saker som ökar svarsviljan: Tydliga instruktioner om hur medarbetarundersökningen går till, syftet med den och hur lång tid det tar att svara. En bra grundregel är att det ska ta max 10–15 minuter.

Fundera också på var din målgrupp finns. Är bästa sättet att skicka ut din medarbetarundersökning via till exempel email eller SMS? Att välja rätt kanal kan leda till att flera väljer att svara på undersökningen.

Avsätt även tid för att datainsamling. Beroende på företagets storlek kan det ta mellan 3-4 veckor att samla in svar. För att öka svarsfrekvensen kan du lägga till påminnelser efter ett visst antal dagar till de respondenter som inte har svarat.

Utvärderingsprocess

Den tredje fasen handlar om att utvärdera svaren som har kommit in. För att snabbt kunna åtgärda problem i organisationen är det viktigt att utvärdera undersökningen så fort som möjligt. Gå sen igenom resultaten och se vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras.

Hantera dina resultat

Sista steget är att hantera undersökningens resultat. Det gör du genom att informera chefer, ta fram en åtgärdsplan och viktigast av allt – kommunicera resultatet med dina medarbetare. Genom att dela resultatet med dina medarbetare kan de se att undersökningen ger resultat och förändring. Det leder också till att medarbetarnas vilja att delta i nya undersökningar ökar.


Se videon: Kraften i ett starkt medarbetarengagemang.


Genomför en medarbetarundersökning med Netigate

Netigate ger dig de verktyg du behöver för att ge dina anställda en röst! Vill du veta mer om våra olika medarbetarundersökningar? Fyll i din email nedan och testa vår plattform kostnadsfritt i 30 dagar.