Fler och fler företag har börjat använda sig av pulsundersökningar i deras organisationer. De använder pulsundersökningar för att mäta nöjdheten och engagemanget hos sina anställda, vilket är något som blivit mer vanligt då de har förstått fördelarna och värdet i att att nöjda medarbetare.

Men vad exakt är en pulsundersökning? Hur fungerar det? Vilka frågor ska du ställa och varför?

Fortsätt läsa så får du en enkel – men ändå komplett – guide om pulsundersökningar och varför de får mer uppmärksamhet från en rad olika branscher över hela världen.

Vad är pulsundersökningar för medarbetare?

En av de största anledningarna till varför pulsundersökningar för medarbetare blivit så uppmärksammade och populära idag är för att det är ett snabbt och effektivt sätt att få insikter om företagets “puls” och “hälsa”. De görs görs även ofta och med jämna mellanrum, såsom varje eller varannan vecka.

Det var länge sedan företag förlitade sig på papper för att kunna samla in viktig information och insikter om medarbetarnas attityd och nöjdhet. Eftersom vi idag kan använda nätet på ett säkert sätt när vi skickar pulsenkäter är även detta en fördel då ett moln gör det enkelt, säkert och flexibelt.

pulse-survey-employee-engagement

Vad är fördelarna med pulsundersökning för medarbetare?

Behöver ditt företag verkligen göra en pulsundersökning på medarbetarna? Vad är fördelarna? Pulsenkäter för med sig en korrekt beskrivning på medarbetarnas engagemang, attityd och andra värdefulla insikter och detaljer till företaget.

Här är några av de största fördelarna med pulsundersökningar för medarbetare:

 • Få information om medarbetarnas attityd, nöjdhet och engagemang i realtid
 • En snabb inblick för hur det går för företaget
 • Mätning av det positiva medarbetarengagemanget
 • Möjlighet att göra en snabb förändring

Medarbetarnöjdhet har sannerligen blivit ett hett ämne – vilket bara är positivt. Forskning visar att en ökad medarbetarnöjdhet bidrar med enorma fördelar för företaget och har även en positiv verkan på hela organisationen.

Enligt en undersökning gjord av Gallup är det bara 13% av företagets personal som är engagerade i sitt arbete. Detta betyder att resterande 87% (!) känner sig omotiverade eller helt oengagerade.

Dessutom är de engagerade medarbetarna produktiva endast 80% av dagen, enligt American Business Magazine. Å andra sidan är den personalstyrkan som känner sig mindre motiverade, eller helt oengagerade, produktiva endast 40% av arbetsdagen. Det krävs ingen raketforskare eller en tjusig masterexamen för att förstå att företag som har en låg produktivitet även har en dålig prestation, ger resultat av låg kvalitet och får ökade kostnader.

Genom att istället satsa på att öka nöjdheten hos medarbetarna kan organisationen vinna tillbaka kontrollen över företagets prestation.

Här är några av de viktigaste fördelarna med en engagerad personal:

 • Ökad produktivitet
 • Mindre frånvaro från jobbet
 • Ökad prestationsnivå
 • Ökad uppfinningsrikedom
 • Gladare kunder
 • Färre uppsägningar
 • Ökad lönsamhet

Några av de allra största varumärken idag använder sig av pulsundersökningar. Ett exempel är Amazon som använder pulsenkäter varje dag för att förstå hur medarbetarna känner sig. De flesta frågorna rör nöjdheten på arbetet men de handlar även om ledarskapsmöjligheter.

Skapa din första undersökning på några minuter.

 • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
 • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
 • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Hur fungerar pulsundersökningar på medarbetare?

Nu när du förstår hur och varför dessa undersökningar har så många fördelar för alla typer av organisationer kanske du undrar hur de egentligen fungerar? En av de viktigaste sakerna att komma ihåg är att pulsenkäterna för medarbetare är bara så effektiva som den tid, ansträngning och engagemang som deltagarna lägger ner.

En pulsenkät är relativt kort och innehåller ungefär 5 till 15 frågor. Frågorna är centrerade kring en eller två huvudämnen och dessa ämnen är mestadels relaterade till nöjdheten och engagemanget hos de anställda. Resultatet från pulsundersökningarna ger företagen möjligheten att veta huruvida medarbetarna tycker om sina arbetsuppgifter och njuter av att gå till jobbet. Pulsenkäterna möjliggör dessutom för företagen att följa förändringarna och förbättringarna över hela året.

Hur du implementerar pulsundersökningar på medarbetarna

Hur ska ditt företag börja använda pulsundersökningar på medarbetarna? Var ska du börja?

Det första steget skulle vara att skicka ut en årlig medarbetarundersökning. Denna undersökning är mer omfattande (innehåller 50 till 100 frågor) och ställer frågor som berör medarbetarens roll, ansvar, relationer med andra kollegor och chefer och ledarskapsmöjligheter.

När svaren och resultaten från den årliga medarbetarundersökningen har samlats in är det läge att börja skicka ut kortare pulsundersökningar, med jämna mellanrum, för att se om det sker några förändringar och förbättringar på arbetsplatsen, för att uppmärksamma nöjdheten hos de anställda och för att uppnå företagets generella mål.

Det är viktigt för medarbetarna och cheferna att förstå syftet med pulsundersökningarna för det uppmuntrar medarbetarna att delta i undersökningen och därmed höja svarsfrekvensen. Ju mer information medarbetarna får beträffande när och varför en enkät kommer att äga rum, och hur de ska gå tillväga, desto större är möjligheten att de deltar och svarar.

Hur pulsundersökningar för medarbetare ska användas

Det är även viktigt att dela med sig av hur resultatet av pulsundersökningen ska användas. Det finns två anledningar till varför detta är viktigt:

1) Det kommer leda till ett ökat antal deltagande och därmed svar, och

2) Det kommer förebygga att medarbetare tröttnar på enkäter.

Om du förväntar dig att medarbetarna ska delta i pulsundersökningarna men de inte märker av några förbättringar eller händelser från ledningen sida kommer det leda till att antalet deltagare sjunker. Det leder till att själva syftet med att hålla pulsenkäterna blir motsägelsefullt.

Företag måste komma ihåg att deras undersökningar – oavsett om de är omfattande, en årlig fördjupande årsundersökning, eller en kort, snabb pulsundersökning – är bara så effektiva som den tid, ansträngning och engagemang som läggs ner.

Vilket verktyg är bra för pulsundersökningar?

Ja, var finner du en bra leverantör av enkätundersökningar? Många verktyg och mjukvaror för medarbetarengagemang är utformade med ett brett utbud av funktioner för att hjälpa företag, HR-avdelningar och chefer att fånga in så mycket data, detaljer och insikter som möjligt från medarbetarna för att förbättra prestationen.

Netigate erbjuder en rad olika korrekta och väldigt effektiva lösningar inom enkätundersökningar inom medarbetarnöjdhet, inklusive pulsundersökningar. Besök vår hemsida för att lära dig mer om våra tjänster och lösningar samt hur vi kan hjälpa dig att samla in den data du behöver för att förbättra organisationen och nå era mål.