Textanalys har anlänt! Klicka här för att lära dig mer.

Employee Net Promoter Score (eNPS) – vad är det?

employee net promoter score

Employee Net Promoter Score – hur engagerade är dina medarbetare?

Employee Net Promoter Score (eNPS) är ett mått för att mäta hur villiga medarbetare är att rekommendera sin arbetsplats för vänner och bekanta.

Man kan säga att eNPS är den interna motsvarigheten till den populära metoden NPS* som står för Net Promoter Score. Net Promoter Score, eller NPS som det förkortas, är ett mått på kundlojalitet som togs fram av Fred Reichheld, Bain & Co och Satmetrix på 1990-talet och bygger på den “ultimata” frågan: “Skulle du rekommendera (vårt företag) till en kollega eller vän? eNPS bygger på samma sätt på en ultimat fråga: Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän eller bekant?

Hur beräknas Employee Net Promoter Score?

I likhet med Net Promoter Score delas sedan svaren in i tre kategorier:

0-6 – ”Kritiker” eller “Detractors”
7-8- ”Passiva” eller “Passives”
9-10 -”Ambassadörer” eller “Promoters”

eNPS = andelen ”Ambassadörer”(%) – andelen ”Kritiker”(%)

Ställ den ultimata frågan med Employee Net Promoter Score (eNPS) och Netigate

Så arbetar du med eNPS

Den största fördelen med Employee Net Promoter Score är att det är ett enkelt och snabbt sätt att få en överblick av hur lojala och engagerade medarbetarna är på ett företag.

Att fler och fler företag börjar använda metoden bygger också upp en allt större möjlighet för benchmarking. eNPS är ett bra mått att mäta över tid vilket ger möjligheten att se om olika faktorer påverkar medarbetare över exempelvis ett år. Metoden är också uppskattad hos både chefer och medarbetare eftersom det korta formatet gör den tidseffektiv. Resultatet från eNPS-undersökningen kan också användas för att ta reda på hur många promoters ni har. Med någon uppföljande fråga får du också svar på vad som gör dem nöjda och med underlag från dem dra riktlinjer för att skapa så många promoters som möjligt på arbetsplatsen.

Det man bör tänka på i sitt arbete med eNPS är att värdet på hur villiga medarbetare är att rekommendera företaget inte säger något om andra variabler för att medarbetare ska trivas. Används bara frågan utan någon uppföljande är det också svårt att veta varför vissa inte vill rekommendera sin arbetsplats och varför andra gör det.

 Att bara använda eNPS frågan ger alltså en snabb överblick och kan vara en bra start, men för att verkligen förstå bakomliggande orsaker och kunna åtgärda problem krävs oftast mer omfattande enkäter, eller några följdfrågor till eNPS- frågan som komplement.

Tips på hur du effektivt använder eNPS

Är enkäten responsiv underlättar det för medarbetarna som kan svara på sin mobil. Att skicka ut enkäten via sms kan ge en högre svarsfrekvens och snabbare svar.

Genom en automatiserad process behöver inte HR lägga tid på att administrera resultat utan de kan skickas direkt till exempelvis region- eller avdelningschefer som snabbt kan se hur de ligger till jämfört med andra.

Som i alla interna undersökningar är det viktigt att medarbetarna kan vara säkra på att de svarar anonymt. Ett alternativ är att skicka ut enkäten via en länk och inkludera bakgrundsdata som region eller avdelning. Ett annat är att låta en extern leverantör administrera utskick av enkäten och resultatet.

Arbetar ditt företag med eNPS?

Arbetar din organisation aktivt med Employee Net Promoter Score för att utvärdera och utveckla medarbetarengagemanget? Påbörja din kostnadsfria testperiod och kom igång med Netigate’s eNPS undersökningar redan idag!

Skicka ut din första undersökning på några minuter

Prova vår kraftfulla undersökningsplattform kostnadsfritt i 30 dagar

Skapa ett testkonto