Troligtvis har du redan koll på att eNPS är ett sätt att mäta dina medarbetares nöjdhet och engagemang på arbetsplatsen, men har du koll på hur du kan förbättra ditt resultat? Insikter gör nämligen först skillnad när den ageras på. I denna artikel kommer vi gå igenom 5 tips för hur du kan förbättra ditt Employee Net Promoter Score och arbeta mot en arbetsplats med mer engagerade och nöjda medarbetare!

eNPS-frågan

I likhet med Net Promoter Score delas svaren in i tre kategorier:

På en skala mellan 0-10, hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän eller bekant?

  • 9-10: Dessa medarbetare är Ambassadörer
  • 7-8: Dessa medarbetare är Passiva
  • 0-6: Dessa medarbetare är Kritiker eNPS exempelundersökning

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

5 tips på hur du förbättrar ditt resultat

1. Använd måttet som en del av en mer omfattande feedbackstrategi

eNPS bör användas som en inkörsport till vidare undersökning och diskussion. Du kan till exempel inkludera frågan som en del av en större undersökning av medarbetarengagemang eller medarbetarnöjdhet. Detta ger dig möjlighet att inkludera ytterligare frågor och fritextsvar. Det gör att du kan sätta ditt resultat i en kontext och på så vis få en djupare förståelse för din eNPS. 

2. Ta reda på vad som fungerar och vad som behöver förbättras

Ta reda på vad det är som fungerar bra i er verksamhet, och vad det är som skapar missnöje. Undersök alla tre kategorier av anställda (Ambassadörer, Passiva, Kritiker). När det gäller Kritiker så måste du ta reda på vad det är som gör att de inte trivs och försöka allokera resurser för att lösa problemet. Ta också reda på vad som gör dina Ambassadörer engagerade och fortsätt främja detta. Glöm däremot inte bort dina Passiva medarbetare! Försök hitta det som gör att de övergår från Passiva till Ambassadörer, för att undvika att de övergår till Kritiker under nästa eNPS-undersökning.

3. Mät din poäng över tid och sätt den i ett större sammanhang

eNPS är det perfekta måttet för att jämföra benchmarks, sätta upp mål och följa din prestation över tid. Genom att ställa frågan regelbundet så kan du enkelt hålla koll på hur dina anställda mår. Du kommer också att få en känsla för vilka faktorer som påverkar din poäng, positivt och negativt, under årets gång. Till exempel kan du lägga märke till toppar och dalar som sammanfaller med olika affärsinitiativ och evenemang. Genom att analysera poängen och sätta den i sin kontext så får du en bättre uppfattning om vad som påverkar ditt resultat, och var du behöver göra förändringar.

4. Var transparent och gör uppföljningar

Som med all typ av feedback så är det viktigt att låta din personal veta att du faktiskt lyssnar på dem. Du måste därför vara villig att öppet diskutera din eNPS, oavsett vad resultatet är, och planerna för att förbättra resultatet. Berätta också vilka åtgärder du planerar att vidta och uppdatera dina anställda när du genomfört dem. Människor värdesätter transparens. Om din personal ser att du aktivt arbetar med att förstå och förbättra deras upplevelse, kan detta i sig leda till ett förbättrat resultat.

5. Fokusera på att förbättra medarbetarnas engagemang

Medarbetarengagemang är en avgörande faktor för att dina anställda ska bli ambassadörer. Om din personal har positiva erfarenheter på jobbet är det mycket mer troligt att de förespråkar företaget. Att förbättra engagemanget involverar många olika aspekter av medarbetarupplevelsen. Allt från utvecklingsmöjligheter till positiv förstärkning och gemensamma värderingar. Men gissa dig inte till vilka saker som är viktigast för dina medarbetare – fråga dem istället.

Viktigt är också att komma ihåg att tiderna har förändrats. Den yngre generationen byter arbetsplats oftare. Och lönen, som tidigare var en avgörande faktor för att en person stannade på sin arbetsplats under en längre period, har istället börjat konkurrera med flexibilitet, samarbete och gemensamma värderingar.


Lästips: Vad är eNPS och hur funkar det?


Hur du kan effektivisera dina eNPS-undersökningar

Utöver de 5 tips vi gått igenom ovan finns det ytterligare saker du kan göra för att förbättra dina eNPS-undersökningar. Bland annat är det bra att checka av nedan tre punkter:

Responsiv enkät

Är enkäten responsiv underlättar det för medarbetarna då dem kan svara på sina mobiler. Att skicka ut enkäten via sms kan ge en högre svarsfrekvens och snabbare svar. 

Automatiserad process

Genom en automatiserad process behöver inte HR lägga tid på att administrera resultat utan de kan skickas direkt till exempelvis region- eller avdelningschefer som snabbt kan se hur de ligger till jämfört med andra.

Anonymitet

Som i alla interna undersökningar är det viktigt att medarbetarna kan vara säkra på att de svarar anonymt. Ett alternativ är att skicka ut enkäten via en länk och inkludera bakgrundsdata som region eller avdelning. Ett annat är att låta en extern leverantör administrera utskick av enkäten och resultatet.


Vill du lära dig mer om hur du mäter medarbetarengagemang kontinuerligt? Då ska du spana in denna e-bok! 


Hur du arbetar med eNPS

Det man också bör tänka på i sitt arbete med eNPS är att värdet på hur villiga medarbetare är att rekommendera företaget inte säger något om andra variabler för att medarbetare ska trivas. Används bara frågan utan någon uppföljande är det också svårt att veta varför vissa inte vill rekommendera sin arbetsplats och varför andra gör det.

Att bara använda eNPS frågan ger alltså en snabb överblick och kan vara en bra start, men för att verkligen förstå bakomliggande orsaker och kunna åtgärda problem krävs oftast mer omfattande enkäter, eller några följdfrågor till eNPS- frågan som komplement. 

Hur Monitor ERP System arbetar med medarbetarundersökningar

Om man inte mäter sitt arbete är det svårt att få vetskap om sina styrkor men också förbättringsområden. Jag skulle säga att de är A och O för en verksamhet att aktivt jobba med medarbetarundersökningar. – Pär-Ola Gustavsson, CFO, Monitor ERP

Monitors mål är att ge deras kunder förutsättningarna att bli effektivare och mer lönsamma. För att lyckas med detta behöver Monitor först och främst skapa en miljö där deras anställda trivs och mår bra. De vet att nöjda medarbetare ligger till grund för nöjda kunder.


Vill du läsa mer om våra kunders arbete mot nöjda och engagerade medarbetare? Då har vi flera kundcase för dig! 


Arbetar du med eNPS?

Arbetar din organisation aktivt med Employee Net Promoter Score för att utvärdera och utveckla medarbetarengagemanget idag? Om inte är det perfekt att påbörja din kostnadsfria testperiod och komma igång med Netigate’s plattform för employee experience idag! 

Vill du först få en rundvandring i Netigates undersökningsplattform? Inga problem! Boka en demo med en av våra experter eller läs mer om vår eNPS software här.