Net Promoter Score


Ställ den ultimata frågan!

Net Promoter Score (NPS) är den optimala metoden för att mäta kundnöjdheten. Enkel och effektiv feedback i realtid!

Prova kostnadsfritt
customer images

NET PROMOTER SCORE BASERAS PÅ DEN ULTIMATA FRÅGAN

NETIGATE KUNDUNDERSÖKNINGAR

“Hur troligt är det att du skulle rekommendera (vårt företag) till en kollega eller vän?” Med Netigate Net Promoter Score Solution kan du ställa en kvantitativ fråga till era kunder. Respondenterna svarar med en standardskala från 0 (inte alls sannolikt) till 10 (högst sannolikt). Beroende på hur kunderna svarar på NPS-enkäten klassificeras de automatiskt i tre grupper: Kritiker  (0 – 6), Passiva (7 – 8) och Ambassadörer (9 – 10).

Kundlojaliteten (NPS) beräknas genom att man subtraherar den procentuella andelen kritiker från den procentuella andelen ambassadörer.

NPS = % Ambassadörer – % Kritiker

Det enklaste sättet att använda Net Promoter Score

NETIGATE KUNDUNDERSÖKNINGAR

  • Segmentera kunderna baserat på lojalitet
  • Identifiera missnöjda kunder och sådana som befinner sig i riskzonen
  • Optimera utifrån ett enda mätvärde för kunder
  • Jämför mot branschen och konkurrenternas score
  • Ta reda på vad som driver kundlojaliteten

Jernia Customer Case


“Att lyssna till feedback är viktigt, att agera på den är avgörande. Något som vi med Netigate har lyckats åstadkomma.”

+ NPS exempel Jernia
+ Gratis att ladda ner
+ Praktiska tips & lösningar

Ladda ner case
Netigate