Monitor

Pär-Ola Gustavsson
Pär-Ola Gustavsson
CFO
FöretagMonitor ERP System AB utvecklar, säljer och implementerar ett affärssystem anpassat för tillverkningsindustrin.
HeadquartersSverige
BranchData, It & Telekommunikation

Om Monitor ERP System AB

Monitor ERP System AB utvecklar, säljer och implementerar ett affärssystem anpassat för tillverkningsindustrin. Med mer än 40 års erfarenhet är de idag marknadsledande leverantör av affärssystem i Sverige. Sedan start har de expanderat kraftigt och är idag över 300 anställda, varav merparten är stationerade på huvudkontoret i Hudiksvall. Monitor finns även representerade runt om i världen och mer än 4500 företag använder deras affärssystem.

Fokus på medarbetarna

Sedan start har Monitor vuxit snabbt. Deras mål är att ge deras kunder förutsättningarna att bli effektivare och mer lönsamma. För att lyckas med detta behöver Monitor först och främst skapa en miljö där deras anställda trivs och mår bra. De vet att nöjda medarbetare ligger till grund för nöjda kunder.

För att förstå hur deras personal upplever sitt arbete, arbetsgivare och arbetsplats valde de att börja med medarbetarundersökningar. 2018 påbörjade de därför en process för att hitta ett användarvänligt verktyg för just medarbetarundersökningar. För Monitor var det viktigt att hitta ett verktyg där de snabbt och enkelt kunde skapa och skicka sina undersökningar samt möjlighet till rapportering och uppföljning. Valet föll därför på Netigate. Den användarvänliga plattformen erbjöd dem möjligheten att själva kunna skapa undersökningar men också ett bibliotek av färdiga mallar att använda.

Vi valde Netigate som vår feedback-leverantör då verktyget är enkelt att arbeta i. I abonnemanget finns det även en uppsjö av mallar att använda för olika typer av undersökningar. Utbudet av mallar i verktyget är helt klart en fördel men också enkelheten i att själv skapa undersökningar.

monitor

 

 

Pär-Ola Gustavsson, CFO, Monitor ERP

Utmaning

Utmaningen som många företag står inför idag är att hitta och behålla kompetent personal. För att vara en attraktiv arbetsgivare där de anställda trivs och mår bra är det viktigt att måna om sina anställda. För Monitor var det därför en självklarhet att komma igång med medarbetarundersökningar. Dels för att få insikt i vad personalen tycker om Monitor som arbetsgivare och den arbetsplats de erbjuder men också för att få vetskap om vad som behöver förbättras.

I vår strategi ligger det givetvis att vara en attraktiv arbetsgivare. Därför valde vi att komma  igång med medarbetarundersökningar för att få ett kvitto på hur vi står oss i konkurrensen och vad kan vi göra för att hela tiden förbättra oss.

Monitor gjorde sin första medarbetarundersökning med Netigate 2018. Undersökningen gav dem kunskap om deras styrkor men framförallt en större förståelse för förbättringsområden. Insikterna de fick används sedan som underlag för beslutsprocesser kring vart deras fokus skulle ligga framöver.

Om man inte mäter sitt arbete är det svårt att få vetskap om sina styrkor men också förbättringsområden. Jag skulle säga att de är A och O för en verksamhet att aktivt jobba med medarbetarundersökningar.

Resultat

I sin medarbetarundersökning valde Monitor att bland annat mäta medarbetarnas engagemang med eNPS, Employee Net Promoter Score. eNPS bygger på en enkel fråga – där medarbetarna ombeds att på en skala mellan 0 och 10 ange hur troligt det är att de skulle rekommendera företaget som arbetsgivare.

Första gången vi mätte eNPS fick vi ett score på 38 vilket i jämförelse med benchmark bland Netigates övriga kunder är mycket bra. Efter det satte vi dock upp ett en tuffare långsiktigt mål – att vi under en femårsperiod skulle hamna på över 50 i eNPS-score. Under de senaste två åren har vi legat på 58 och 57 vilket är ett tydligt bevis på att det arbete som vi tillsammans gör på Monitor haft positiva effekter på trivseln på arbetet.

Den största fördelen med eNPS är att Monitor på ett snabbt och enkelt sätt får en överblick av hur lojala och engagerade deras medarbetare är. Det är även en bra metod att mäta över tid då de ger möjligheten att se hur olika insatser påverkat medarbetarna under exempelvis ett år. Att komplettera ett eNPS med uppföljande frågor kring varför vissa inte vill rekommendera företag medans andra vill ger Monitor viktiga insikter i sitt fortsatta arbete med att utvecklas och förbli en attraktiv arbetsgivare.

För att lyckas nå vårt mål, att hamna över 50 på eNPS -skalan, har vi bland annat fokuserat mycket på den fysiska arbetsmiljön. Vi har sedan 2 år tillbaka flyttat till helt nybyggda och större lokaler i centrala Hudiksvall med bra ventilation, bra belysning och andra faciliteter för att se till att våra medarbetare erbjuds en god arbetsmiljö.

Vi har även skapat ett intranät för att få ett bättre informationsflöde mellan hela organisationen. Det har varit väldigt lyckat och där har vi gått från ett lägre betyg till toppbetyg.

Fördelarna med Netigate

Fördelarna med Netigate är att Monitor fått ett användarvänligt verktyg där de enkelt kan skapa olika typer av undersökningar. Utbildningsportalen med e-learning filmer, artiklar och F&Q gjorde det enkelt för Monitor att snabbt komma igång.

Under åren har de även kommit att utveckla sitt arbetet i plattformen. Tillsammans med Teamet på Netigate har de exempelvis utvecklat kundundersökningar för deras olika kundprojekt. Dessutom har de kommit att göra mindre corona- anpassade medarbetarundersökningar för att förstå hur deras medarbetare upplever rådande situation. De många möjligheterna i plattformen har gjort att Monitor kommit att använda verktyget till mer än vad de initialt köpte in det för.

Jag kan varmt rekommendera Netigate. Mycket på grund av det användarvänliga verktyget men även på grund av den stöttning och hjälp vi får från Netigates supportteam.

Med Netigate får Monitor

Ett användarvänligt verktyg för medarbetar och kundundersökningar

Möjlighet att följa upp och mäta över tid

Snabb rapportering och underlag för beslutsprocesser

Insikter kring styrkor och förbättringsområden

Ett bibliotek av färdiga malla att använda

Möjlighet att själva skapa undersökningar från grunden

Hjälp vid behov från Netigates supportteam

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.