eNPS undersøkelse gjennomføres

Lojale og engasjerte medarbeidere er entusiastiske over jobben, noe som påvirker både kolleger og kunder. De løfter bedriften til nye høyder, opptrer på en måte som gir bedre kundeopplevelser, skaper energi i organisasjonen og bidrar med nye forslag til alt fra nye produkter og tjenester til prosessforbedringer. Employee Net Promoter Score er en metode for raskt og enkelt å måle engasjement og undersøke hvor villige medarbeiderne er til å anbefale selskapet sitt som arbeidsplass. I utgangspunktet bygger den på ett eneste spørsmål, der medarbeiderne skal svare på hvor villige de er til å anbefale selskapet som arbeidsplass på en skala fra null til ti. eNPS brukes av stadig flere bedrifter, fordi det er en enkel metode som gir raskt overblikk over tid og muliggjør sammenligning med andre selskaper.


Les også vår artikkel: Hvor ofte bør du gjennomføre en undersøkelse om medarbeiderengasjement?


Hva er eNPS?

eNPS står for Employee Net Promoter Score og måler hvor villige medarbeiderne er til å anbefale sin arbeidsplass for venner og kjente. Man kan si at eNPS er den interne parallellen til den populære metoden NPS*, som står for Net Promoter Score. Net Promoter Score, eller NPS, som det forkortes, er et mål på kundelojalitet som ble utviklet av Fred Reichheld, Bain & Co og Satmetrix på 1990-tallet og som bygger på det “ultimate” spørsmålet: “Ville du anbefale (vårt firma) til en kollega eller venn?”

eNPS bygger på samme måte på ett ultimat spørsmål: Hvor sannsynlig er det at du ville anbefale din arbeidsgiver til en venn eller bekjent?

Som i NPS deles deretter svarene inn i tre kategorier:

  • 0–6 = ”Kritikere” eller “Detractors”
  • 7–8 = ”Passive” eller “Passives”
  • 9–10 = ”Ambassadører” eller “Promoters”

Deretter beregnes Employee Net Promoter Score:

eNPS = andelen ”Ambassadører” (%) – andelen ”Kritikere” (%)
hvordan måle employee net promoter score

Slik jobber du med employee Net Promoter Score

Den største fordelen med eNPS er at det er en enkel og rask måte å få overblikk over hvor lojale og engasjerte medarbeiderne i en bedrift er. At stadig flere bedrifter begynner å bruke metoden gir også større mulighet for sammenligning. eNPS er en god parameter å måle over tid, noe som gjør det mulig å se om ulike faktorer påvirker medarbeidere i løpet av for eksempel et år. Metoden verdsettes også av både ledere og medarbeidere fordi den er kort og tidseffektiv. Resultatet fra eNPS-undersøkelsen kan også brukes til å finne ut hvor mange promoters dere har. Med et par oppfølgende spørsmål får du også svar på hva som gjør dem fornøyd, og på grunnlag av dette kan dere lage retningslinjer for å skape så mange promoters som mulig på arbeidsplassen.

Det man bør tenke på i arbeidet med eNPS er at verdien av hvor villige medarbeiderne er til å anbefale selskapet, ikke sier noe om andre variabler for at medarbeidere skal trives. Hvis spørsmålet bare brukes uten oppfølging, er det også vanskelig å vite hvorfor noen ikke vil anbefale arbeidsplassen sin og hvorfor andre gjør det. Å bare bruke eNPS-spørsmålet gir altså et raskt overblikk og kan være en god start, men for virkelig å forstå bakenforliggende årsaker og ta tak i problemer, kreves det oftest mer omfattende spørreundersøkelser, eller noen følgespørsmål som supplement til eNPS-spørsmålet.

Tips til hvordan du bruker employee Net Promoter Score på en effektiv måte

  • Hvis spørreundersøkelsen er responsiv, er det enklere for medarbeiderne å svare på mobilen. Å sende ut spørreundersøkelsen via SMS kan gi høyere svarfrekvens og raskere svar.
  • Gjennom en automatisert prosess behøver ikke HR bruke tid på å administrere resultatene, de kan sendes direkte til for eksempel regions- eller avdelingssjefer som raskt kan se hvordan de ligger an sammenlignet med andre.
  • Som i alle interne undersøkelser er det viktig at medarbeiderne kan være sikre på at de svarer anonymt. Ett alternativ er å sende ut spørreundersøkelsen via en lenke og inkludere bakgrunnsdata som region eller avdeling. Et annet er å la en ekstern leverandør administrere utsendelsen av undersøkelsen og resultatet.

Les mer om hvordan du måler medarbeiderengasjement

Last ned vårt whitepaper der du kan lese mer om å måle engasjement, hvilke fordeler som finnes med å jobbe med kortere, hyppigere undersøkelser og hvordan du kan spre resultatet på en mer effektiv måte.


Gå ikke glipp av vår rapport: Utviklingen av medarbeiderlojalitet mellom 2019-2020


* Net Promoter Score er et registrert varemerke som tilhører Fred Reichheld, Bain & Co og Satmetrix