Mål engasjement med employee net promoter score (eNPS)

Årlige målinger og vurderinger av medarbeidertilfredshet via medarbeiderundersøkelser er ingen nyhet for de fleste bedrifter og organisasjoner. Via en medarbeiderundersøkelse får du blant annet inngående kunnskap om personalets syn på arbeidsplassen, hvilke områder som fungerer bra og hvilke områder som bør bli bedre.

Her kan du lære mer om:

  • Hva Employee Net Promoter Score er og hvordan metoden kan brukes.
  • Hva er fordelene med å jobbe med kortere undersøkelser oftere.
  • Hvordan du kan arbeide med formidling av resultatene i en mer effektiv måte.
  • Hvor engasjerte medarbeidere påvirker selskapets lønnsomhet.