Mål medarbeiderengasjement raskt og effektivt

Mange organisasjoner supplerer den større, årlige medarbeiderundersøkelsen med kortere og hyppigere engasjementsundersøkelser. Disse såkalte pulsmålingene inneholder ett eller noen få spørsmål som fokuserer på et spesifikt område, og gir organisasjonen muligheten til raskt å oppdage og handle dersom medarbeidernes engasjement endres.

Lær mer om medarbeiderengasjement:

  • Hva employee Net Promoter Score er og hvordan metoden brukes.
  • Hva er fordelene med å jobbe med kortere undersøkelser oftere.
  • Hvordan du kan arbeide med formidling av resultatene på en mer effektiv måte.
  • Hvor engasjerte medarbeidere påvirker virksomhetens lønnsomhet.