Netigate och finländska Lumoa går samman och skapar en ny ledande europeisk lösning för upplevelsehantering 🎉 Läs mer här.

Recorded Webinars

Kraften i ett starkt medarbetarengagemang

22 juni 2021, 14:00 - 14:45
Online
Niklas Delmar
Niklas Delmar Co-Founder & Engaging Speaker, HejEngagemang

Kraften i ett starkt medarbetarengagemang – så bygger vi hållbara organisationer och människor

I denna video pratar vi mer om krafterna som finns i ett starkt medarbetarengagemang! Niklas Delmar från HejEngagemang  pratar mer om vad arbetspsykologiforskningen säger om hur du skapar ökat engagemang, ökat välmående och ökad prestationer för dig själv och andra – allt för att skapa hållbara resultat över tid.

Det här kommer du att få med dig:

  • Arbetspsykologiforskningen: Hur hänger ledarskap, engagemang/motivation, välmående, prestation och hållbara resultat ihop?
  • Hur skapar vi de bästa förutsättningarna för andra och oss själva för att må bra och prestera bra?
  • Vikten av att ta ansvar för sitt eget görande och varande
  • Hur skapar vi optimala förutsättningar för varje individ? Drivkrafter, energi, superkrafter, arbetsmiljö och organisationskultur.

Om talarna:

Kraften i ett starkt medarbetarengagemang Niklas Delmar

Är Co-Founder & föreläsare på HejEngagemang. Han har under de senaste femton åren intresserat sig för hur vi bygger hållbara organisationer och människor, samtidigt. Niklas har en bakgrund som ledare i större och mindre organisationer och som strategi-, ledarskaps- samt organisationskonsult. För fem år sedan blev övertygelsen om att vi tillsammans kan skapa ett mer engagerat och välmående Sverige hans primära drivkraft. Niklas är en skicklig pedagog, kommunikatör och strateg. Han växlar sina dagar med att föreläsa, utbilda och arbeta långsiktigt med organisations-, ledar- och medarbetarutveckling.

 

Employee experience webinar Alexandra Drottler

Alexandra är Head of Customer Success på Netigate och kommer att vara moderator under webinariet.

 

 

Om HejEngagemang:

HejEngagemang vill skapa ett mer engagerat och välmående Sverige. Deras vision är en värld där vi går till ett arbete vi brinner för, inte för att vi måste utan för att vi vill. Om vi fokuserar på engagerade medarbetare ökar resultaten gällande produktivitet, kreativitet och lönsamhet. Deras uppgift är att föra ut budskapet om ökat engagemang och dess effekter.