Employee Experience

Få hela bilden med en 360 graders evaluering

Utveckla era ledare med en 360 graders evaluering - enkelt skapad och distribuerad i vår plattform.

Vi hjälper organisationer ta informerade beslut
Upptäck morgondagens superstjärnor

Upptäck morgondagens superstjärnor

Att få feedback från olika personer på olika nivåer ger en helhetsbild, och genom att jämföra den feedbacken med chefens egna åsikter om sina ledaregenskaper blir det lättare att hitta likheter och skillnader. En 360 graders evaluering är en metod där chefen utvärderas på tre nivåer: av högre chefer, av chefer på samma nivå och av underordnade för att få den feedback de behöver för att kunna förbättra kommunikationsförmågan, utveckla sina styrkor och arbeta med sina svagheter.

En lösning för alla dina feedbackbehov

Börja från grunden eller använd en mall

Vårt intuitiva gränssnitt låter dig enkelt skapa eller anpassa undersökningar med hjälp av drag-and-drop funktionalitet. Du behöver ingen tidigare erfarenhet.

Netigate - Skapa

Flera distributionsmetoder

Nå din målgrupp på deras villkor. Skicka undersökningar via e-post, SMS, länk, API eller med personliga inloggningsuppgifter. Allt tillgängligt i samma smarta gränssnitt.

Netigate - Skicka

Responsivt, attraktivt och med flexibel design

Netigate är skapat för att fungera, och se bra ut, på dator såväl som mobil. Undersökningar kan också anpassas enligt ditt företags varmuärke och färger.

Netigate - Svara

Från data till insikt

Sortera din data enkelt med hjälp av filter innan du delar rapporter med dina kollegor. Gräv på djupet eller skaffa dig en snabb överblick.

Analysera

Börja din feedbackresa tillsammans med Netigate

Så kommer du igång med 360-utvärderingar

Utvärderingar av chefer består ofta av frågor som täcker områden som kompetens för arbetsuppgifterna och arbetsområdet, förmåga att uppnå målen, förståelsen av anställdas behov och kommunikationsfärdigheter. Vår enkät med 360 graders evaluering är en uppsättning färdiga frågor som vi har valt ut utifrån vår erfarenhet av vad de flesta företag efterfrågar i en sådan här undersökning. Enkäten hjälper dig att komma igång snabbare – och du kan givetvis justera frågorna efter just din organisationens behov. Kontakta oss om du vill veta mer om vilken typ av frågor enkäten innehåller, fördelarna med chefsutvärderingar och hur din organisation kan börja arbeta mer effektivt med 360 graders evalueringar.

”Netigates transparenta lösningar passar oss eftersom vi då inte är låsta till ett upplägg. Vi hanterar de delar vi vill och låter Netigates experter hjälpa till där vi anser att deras kompetens behövs.”

Camilla Sundqvist
HR Ansvarig

Vårt löfte

Att hjälpa dig bygga starkare relationer med kunder och medarbetare

Säkert

Vi tar dig och din säkerhet på högsta allvar. Vi följer GDPR och våra servrar finns i EU.

Personlig

Vårt inhouse-team med insiktskonsulter erbjuder kontinuerlig support och expertis.

Användarvänlig

Kraftfull men intuitiv, med insikter och rapporter nära till hands.

Anpassningsbar

Netigate API och skräddarsydda tillägg gör det enkelt att integrera.

Boka demo eller kom igång direkt