Med vår 360-graders feedback software kan du utvärdera cheferna från fyra olika perspektiv: av överordnad chef, sidoställda, underordnade och av personen själv med hjälp av en självbedömningsskala.

Konceptet anpassas individuellt beroende på målet. Du kan själv välja vilka nivåer du vill lägga till eller ta bort.