Med 360° feedback utvärderas cheferna från fyra olika perspektiv: av överordnad chef, sidoställda, underordnade och av personen själv med hjälp av en självbedömningsskala.

Konceptet anpassas individuellt beroende på målet. Du kan själv välja vilka nivåer du vill lägga till eller ta bort.