Med 360° feedback evalueres lederne fra fire forskjellige perspektiver: av overordnet leder, sidestilte, underordnede og av personen selv ved hjelp av et egenvurderingsskjema.

Konseptet tilpasses individuelt, avhengig av målet. Du kan selv velge hvilke nivåer du ønsker å legge til eller fjerne.

Here kan du lese mer om 360 feedback software og hvordan Netigate kan hjelpe deg 360 graders feedback!