Netigate och finländska Lumoa går samman och skapar en ny ledande europeisk lösning för upplevelsehantering 🎉 Läs mer här.

SkiStar

Camilla Sundqvist
Camilla Sundqvist
HR-chef
FöretagSkiStar äger och driver alpindestinationerna Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige samt Hemsedal och Trysil i Norge.
BranchResebyrå & Turism

Om SkiStar

SkiStar äger och driver alpindestinationerna Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige samt Hemsedal och Trysil i Norge. Tillsammans spenderar besökare från främst Norden och Storbritannien ca. 5 miljoner skiddagar per år på SkiStars destinationer. Personalens gemensamma engagemang och strävan efter att skapa en bra vinterupplevelse för gästerna är en stor del av SkiStars framgång.

Utmaning

SkiStars mål är att ge gästerna bästa möjliga upplevelse oavsett om det handlar om skidanläggningen (driften), infrastrukturen eller exploateringen. För att göra detta behöver man attrahera, rekrytera, behålla och utveckla duktiga personer. En viktig del för att kunna göra detta är att samla in, analysera och agera på den feedback medarbetarna ger SkiStar som arbetsgivare.

SkiStar stod inför ett antal utmaningar:

 • Spridd geografisk organisation gjorde de svårt att hålla ihop feedbackarbetet, nå ut till medarbetare och det krävdes allokering av interna resurser på flera orter.
 • Användandet av flera olika leverantörer gav organisationen en utmaning i att arbeta med resultatet på ett effektivt sätt.
 • Ändringar i enkäter från år till år gjorde de svårt att jämföra resultatet.
 • Svårighet att skapa konkreta handlingsplaner.

Lösning

Netigates transparenta lösningar passar oss eftersom vi då inte är låsta till ett upplägg. Vi hanterar de delar vi vill och låter Netigates experter hjälpa till där vi anser att deras kompetens behövs. – Camilla Sundqvist, HR-chef på SkiStar

Med Netigate fick SkiStar:

 • En undersökningsplattform som redan hade ett antal kvalitetssäkrade enkäter kring medarbetarengagemang, medarbetarnöjdhet, medarbetarlojalitet/Employee Net Promoter Score (eNPS) Onboarding- och Exitundersökningar. SkiStar fick då en grund att stå på och kunde sedan själva välja att justera och anpassa efter verksamhetens behov.
 • Ett lättanvänt verktyg för organisationen att på ett samlat sätt nå ut till alla anställda.
 • Enkelt att distribuera – oavsett om en individ har en e-postadress eller inte.
 • En möjlighet för destinationschefer att följa resultatet fördelat på respektive ort, i realtid online.
 • Automatiska rapporter som både är dynamiska och har ett snyggt utseende.
 • Att på ett enkelt sätt kunna jämföra resultat per ort och sätta såväl ortspecifika planer som övergripande mål.
 • Hjälp från Netigate Consulting med en övergripande analysrapport och presentation. Detta gav ledningen en möjlighet att på ett lättöverskådligt sätt se helheten och på så sätt kunna omsätta detta till handlingsplaner på respektive ort.

Resultat

Möjligheten att identifiera och koppla specifika faktorer till medarbetarnöjdheten. Minskad administrationstid med 50%. Tid som istället kan läggas på personalen.

Insikter kring både styrkor och utvecklingsområden om SkiStar som arbetsgivare. Konkreta förslag på åtgärder som gör det lätt för både ledning och chefer att agera direkt.

Reducerade kostnaderna för medarbetarundersökningar med 25% från tidigare år. Kortare startsträcka nästa år då hela uppsättningen av undersökningen redan är klar och bara kan kopieras upp i Netigate.

Skapa din första undersökning på några minuter.

 • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
 • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
 • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.