medarbetarenkät

En medarbetarenkät är inte bara en bra idé utan en nödvändighet. Genom att ta reda på hur anställda mår, vad de tycker om företagsmiljön och vad de behöver för att utvecklas, skapar du goda förutsättningar för drivna, engagerade och lojala medarbetare. Ofta ligger fokus på kunder men man får heller inte glömma att en väl fungerande företagsmiljö är en viktig faktor för ett företags framgång.

I denna artikel delar vi med oss av våra erfarenheter av hur du skapar och lyckas med din medarbetarenkät samt frågor som du bör ställa.

Vad är en medarbetarenkät?

En medarbetarenkät är en undersökning som tar reda på hur dina anställda mår och vad som behöver förändras för att skapa en trivsam arbetsmiljö. Enkäterna kan utformas på olika sätt beroende på vad företaget vill veta. Beroende på ditt syfte kan du göra olika typer av medarbetarenkäter.

Pulsmätningar

Kortare undersökningar kallas ofta för pulsmätningar. De är utformade för att få snabba svar på enklare frågor och kan skickas ut ett flertal gånger per år. Med en pulsmätning kan du som företagsägare snabbt upptäcka enklare problem som dina medarbetare upplever. Det är ett perfekt verktyg för dig som vill ha kontinuerlig feedback från din personal.

Exempel på frågeställningar kan vara “trivs du på jobbet?” eller “skulle du rekommendera företaget till dina vänner?”

Medarbetarenkät

En medarbetarenkät är ofta längre än en pulsmätning och skickas ut 1-2 gånger per år. En blandning av lättare och djupare frågor blandas vilket gör enkäten mer heltäckande. Tanken med en medarbetarenkät är att få en helhetsbild av hur dina anställda mår och hur väl de trivs på arbetsplatsen. I dessa bör det även vara möjligt för dem att utveckla sina svar med hjälp av följdfrågor och fritextsvar.


Läs även vår e-bok: Så mäter du medarbetarengagemang kontinuerligt.


Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Vad är målet med med en medarbetarenkät?

Syftet med en medarbetarenkät är att förstå dina anställdas problem och utmaningar för att sedan kunna utveckla och förbättra företaget. Saker som arbetsbelastning, stress, företagskultur, schema och medarbetare kan påverka hur de mår. Måendet, i sin tur, påverkar  personalens engagemang och lojalitet mot företaget. Dessa faktorer kan vara mycket kostsamma eftersom de har inverkan på effektivitet och kundbemötande.

Det är också ett bra tillfälle att förstå vad som fungerar bra på företaget idag. På så sätt kan du se till att upprätthåll och även utveckla de områden som gör att personalen trivs och mår bra.

Exempel på frågor att ställa

Frågorna bör vara både intressanta och relevanta för dina anställda, så att du får så många svar som möjligt. Innan du utformar frågorna kan det vara en bra idé att först läsa vår artikel om de frågor du inte bör ställa.

En medarbetarenkät kan täcka många olika områden inom organisationen; helhetsintryck, arbetsmiljö, arbetsuppgifter, ledarskap, utveckling osv. Det finns dock några generella frågor vi rekommenderar att du har med i alla dina medarbetarenkäter:

Har du möjlighet att växa professionellt med oss?

För många är utveckling en väldigt viktig faktor för trivsel och välmående. På arbetsplatser där de anställda känner att de saknar utrymme för utveckling finns ofta en högre grad av personalomsättning.

Får du stöd från dina chefer?

En viktig fråga att ställa är om dina anställda känner sig sedda, och om de får tillräckligt med feedback och stöd. Missnöje med ledningen är en stor frustration för många och bör tas itu med omgående.

Känner du dig uppskattad på din arbetsplats?

Nyckeln till engagerade och motiverade medarbetare är ofta mycket enkel. Många gånger handlar det om att visa uppskattning. En medarbetare som känner sig uppskattad av kollegor och chefer presterar bättre och är mer tillfreds på arbetsplatsen.

Känner du att dina åsikter och idéer är viktiga?

Det är viktigt för anställda att kunna kommunicera problem, idéer och åsikter som påverkar deras arbete. Att skapa en miljö där de anställda känner att de kan bidra med viktiga insikter är mycket positivt och något som företaget bör uppmuntra.

Så lyckas du med medarbetarenkäter

Utformandet av dina frågor är mycket viktigt för ditt resultat. Men det är minst lika viktigt att få in svar. Ha därför en plan i åtanke när du utformar din medarbetarenkät för att täcka viktiga områden och för att få så bra och många svar som möjligt. Ibland kan en enkät kännas spretig och otydlig, vilket i sin tur leder till ett lågt antal deltagare samt resultat som är svårt att tyda. Nedan följer några tips får att lyckas:

1. Ställ relevanta och konkreta frågor – Ställ neutrala frågor som inte är ledande. Ledande frågor kan komma att påverka ditt svar. Skriv därför inte “håller du med om..” utan istället “Vad tycker du om..”.

2. Ställ de viktigaste frågorna först – Utforma enkäten så att de viktigaste ämnena behandlas först. Då är deltagarna som mest uppmärksamma och benägna att svara. Men tänk på att det ska finnas en logik i ordningen, det gör det lättare för medarbetarna att svara.

3. Tänk på längden –  En för lång undersökning kan uppfattas som överväldigande och kan även påverka antalet svar du får in. Försök att blanda längre och kortare frågor och håll enkäten till cirka 10 frågor.

4. Gör det lätt att vara anonym – Ställ inte frågor som direkt kan avslöja vem deltagaren är. I en liten grupp kan t.ex. frågor om kön och ålder tala om vem i gruppen det rör sig om.

5. Använd samma frågor vid framtida undersökningar – För att mäta förändring över tid kan det vara en bra idé att behålla samma frågeställningar och återanvända dom cirka 6 månader senare. På så sätt ser du om dina anställda mår bättre eller sämre och om de förändringar som implementerats faktiskt fungerat. 


Läs mer om hur Eduction Media Group använder Netigate för att lyckas i sitt HR-arbete.


Tolk resultat och utveckla ditt företag

Efter att du fått in dina svar är det dags att tolka dem. Att använd ett verktyg som på ett enkelt och visuellt hjälper dig att förstå resultatet kan vara att fördra.

Med hjälp av resultaten kan du sedan försöka göra relevanta förändringar för att förbättra företagsmiljön för dina anställda. Kom ihåg att dela resultaten med de som besvarat din medarbetarenkät så att alla känner sig delaktiga. Dessutom hjälper det medarbetarna förstå att företaget arbetar aktivt med utveckling och problemlösning.

Kom igång idag!

En medarbetarenkät hjälper dig som företagsägare eller HR-ansvarig att ta pulsen på dina anställda. Med hjälp av undersökningen kan relevant information komma fram som hjälper dig förstå hur de mår. En enkät görs för att utveckla och förbättra företagsmiljön för dina anställda. Detta är mycket viktigt för att en verksamhet ska fungera väl och för att öka engagemang och trivsel.

Kom igång med Netigates plattform för employee experience och skapa en medarbetarenkät redan idag. Kontakta oss, boka en demo eller skapa ett kostnadsfritt testkonto redan idag!