Hvorfor medarbeiderundersøkelse? Nøkkelen til et godt arbeidsmiljø og høy produktivitet er medarbeidere som trives. Ettersom dine medarbeidere også er virksomhetens ansikt utad, er engasjerte medarbeidere lik tilfredse kunder. Det er svaret på hvorfor medarbeiderundersøkelser er så verdifulle. Ved å finne ut hvordan medarbeiderne dine opplever arbeidsplassen sin, får du viktig innsikt i hva du kan gjøre for å øke deres trivsel og engasjement. Dette kan også føre til økt lønnsomhet i virksomheten din.

I denne artikkelen går vi gjennom alt du trenger å vite om ulike typer medarbeiderundersøkelser, og hvordan du kommer i gang.

Medarbeiderundersøkelse med Netigate
Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Hvorfor skal du gjennomføre en medarbeiderundersøkelse?

Svaret er at du på en enkel måte kan undersøke hvordan medarbeiderne opplever arbeidsplassen sin. Ved å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse får du viktig innsikt i hva som fungerer godt, og hva som trenger forbedringer.

Ofte gjennomføres større undersøkelser en til to ganger i året. Men det er også bra å gjennomføre mindre og mer spesifikke medarbeiderundersøkelser kontinuerlig.

Begynn derfor med å tenke på hva formålet med undersøkelsen din er. Ønsker du for eksempel å måle medarbeidertilfredshet over tid? Eller ønsker du å få mer inngående innsikt i et bestemt emne?


Lesetips – Medarbeiderrapport: Hvilke utfordringer møter norske arbeidsgivere i 2023?


Ulike typer medarbeiderundersøkelser

Når du har bestemt deg for formålet, er det på tide å tenke på valg av plattform for medarbeiderengasjement og hvordan du skal utforme undersøkelsen din. Og i den forbindelse anbefaler vi deg å sjekke ut Netigates nye plattform for medarbeiderengasjement – Netigate EX, som er en løsning for å måle, overvåke og øke engasjementet. Nedenfor har vi listet opp noen av de vanligste typene av medarbeiderundersøkelser.

Medarbeidertilfredshet

Ved å undersøke medarbeidertilfredshet, kan du se som fungerer godt i din virksomhet, og hvor det finnes forbedringspotensial. Hensikten med medarbeiderundersøkelser kan være så mangt. Det kan for eksempel være: hvordan medarbeiderne opplever at de får brukt sine ferdigheter og evner, deres utfordringer og hvordan du er som leder. Det kan også gi deg et klart bilde av medarbeidernes forhåpninger for fremtiden.

Ved å undersøke medarbeideropplevelsen får du viktig innsikt i hvordan de trives på jobben. Det gir deg også muligheten til å finne ut hva som kreves for å beholde personalet ditt, eller få tilbake medarbeidere som har sluttet.

Medarbeiderengasjement med eNPS 

Employee Net Promoter Score (eNPS) kartlegger raskt og enkelt medarbeidernes engasjement. Beregningen baserer seg på ett enkelt nøkkelspørsmål: Hvor sannsynlig er det at du anbefaler arbeidsgiveren din til en kollega eller venn? Medarbeiderne kan deretter besvare spørsmålet på en skala fra null til ti.

eNPS medarbeiderundersøkelse

Har du lyst til å lære mer om eNPS og hvordan det beregnes? Les vår artikkel om employee Net Promoter Score.


360 graders evaluering

Vi gjennomfører en 360 graders feedback undersøkelse for at ledere skal få en forståelse av sitt lederskap. Kolleger og medarbeidere får da stilt spørsmål om lederen. I tillegg er en egenevaluering inkludert i prosessen. Denne typen omfattende sammenligning ekstern- og egenevaluering, gir et godt bilde på lederskapet. På denne måten får du som leder, de beste forutsetningene til å utvikles og lykkes.

Onboardingundersøkelse

En onboardingundersøkelse er en perfekt medarbeiderundersøkelse for å kontrollere situasjonen for nyansatte. Har de for eksempel fått den informasjonen og de verktøyene de trenger? Undersøkelsen gir deg også verdifull feedback på hvordan den nyansatte har opplevd rekrutteringsprosessen, og hvilket førsteinntrykk virksomheten har gjort.

Pulsundersøkelse

En pulsundersøkelse tar pulsen på et område, og benyttes ofte til å for eksempel følge opp en medarbeiderundersøkelse, eller utviklingen av viktige nøkkeltall. Pulsundersøkelser gjør det mulig å se endringer og forbedringer i medarbeidernes trivsel gjennom hele året. Fordi de gjøres med jevne mellomrom, lar de deg raskt forstå om det er behov for endringer.

Exitundersøkelse

Det hender innimellom at medarbeidere bytter jobb. Dessverre er noen av de som slutter misfornøyde med arbeidsplassen, oppgavene eller ledelsen. For ikke å gå glipp av viktig informasjon om hvorfor noen velger å slutte, er en exit-undersøkelse et godt verktøy.


Les også e-boken:  8 drivkrefter for medarbeiderengasjement


Hvordan gjennomføres en medarbeiderundersøkelse?

En vellykket medarbeiderundersøkelse system gjennomføres i tre deler: forberedelse, datainnsamling og evaluering. Her er en kort beskrivelse av delene.

Forberedelse til en medarbeiderundersøkelse

I første del er det viktig å fastsette hva formålet med undersøkelsen er? Dette er viktig slik at du stiller gode og riktige medarbeiderundersøkelse spørsmål. Derfor bør du tenke på hva det er du ønsker å vite, om du skal gjennomføre en åpen eller anonym medarbeiderundersøkelse, samt hvordan du skal handle på resultatene.

Husk – å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse og ikke følge den opp, er bare kontraproduktivt.

Datainnsamling

I neste del vil undersøkelsen bli sendt ut til dine medarbeidere. De kan gjøres i interne kanaler, via e-post eller SMS. Det er noen få ting som øker viljen til å svare: Tydelige instruksjoner om hvordan din medarbeiderundersøkelse skal gjennomføres, formålet med den og hvor lang tid det tar å svare. En god grunnregel er at det skal ta maksimalt 10-15 minutter.

Tenk også på hvor målgruppen din er. Er den beste måten å distribuere din medarbeiderundersøkelse via e-post eller SMS? Ved å velge rett kanal kan øke sannsynligheten for at flere velger å besvare din undersøkelse.

Sett også av tid til innsamling av data. Avhengig av virksomhetens størrelse, kan det ta mellom 3-4 uker å samle inn svar. For å øke svarprosenten kan du også legge til påminnelser etter et bestemt antall dager til respondentene som ikke har svart.

Evalueringsprosess

Den tredje delen handler om å evaluere svarene som er mottatt. For å kjapt kunne sette inn tiltak ved eventuelle problemer i organisasjonen, er det viktig å evaluere en medarbeiderundersøkelse så raskt som mulig. Gå så gjennom resultatene for å identifisere hvilke ting som fungerer godt, og hvor det er behov for forbedringer.

Håndtere resultatene av din medarbeiderundersøkelse

Etter disse tre delene må du håndtere resultatene av undersøkelsen. Det gjøres ved å informere ledere, lage en handlingsplan og viktigst av alt – kommunisere resultatene med dine medarbeidere. Ved å dele resultatene med medarbeiderne, kan de se at du som arbeidsgiver lytter, og at undersøkelsen gir resultater og endringer. I tillegg øker det medarbeideres vilje til å delta i nye medarbeiderundersøkelser.

Håndtere resultatene av din medarbeiderundersøkelse

Hvordan REMA 1000 bruker Netigates medarbeiderundersøkelse software

REMA 1000 bruker Netigates plattform til å gjennomføre en rekke ulike typer undersøkelser. Blant annet benytter de Netigate til å samle inn informasjon om eventer, kurs og evalueringer. De bruker også plattformen for å få informasjon og feedback fra ulike avdelinger internt, leverandører og franchisetakerne. Undersøkelsene og rapportene distribueres og behandles på forskjellige måter. En medarbeiderundersøkelse ble sendt ut til alle via SMS, og den distribusjonsmetoden ga REMA 1000 en økt svarprosent.

Det er viktig å handle på resultatene du får gjennom undersøkelser. Om du som ansatt, har svart på en undersøkelse, forventer du også å få et sammendrag av resultatene, og dette er noe vi alltid gjør. Vi bruker også rapportene som grunnlag når vi tar beslutninger om hvordan vi kan jobbe i fremtiden.”

Line Blakstad, HR-medarbeider

Du kan lese flere interessante kundecase her.


Prøv også Netigate EX – verktøyet som hjelper deg å øke medarbeiderengasjement!


Gjennomføre en god medarbeiderundersøkelse med Netigate

Netigate gir deg alt du har behov for i et spørreundersøkelse verktøy! Her er finner du en brukervennlig 360 feedback software og Voice of Employee verktøy – ja, feedback software for alle typer undersøkelser. Lag din egen undersøkelse om Employee Experience eller benytt en av våre ferdige maler til for eksempel onboardingundersøkelsepulsmålingerexitundersøkelser og undersøkelser vedrørende medarbeiderengasjement. Det har aldri vært enklere å lære av medarbeiderne dine med Netigates brukervennlige verktøy for medarbeiderundersøkelser.

Netigate Consulting teamet kan også hjelpe deg å skreddersy dine behov for medarbeiderundersøkelser og nå dine mål for medarbeideropplevelsen.

Du kan registrere deg for en kostnadsfri prøveperiode eller kontakte oss via dette kontaktskjemaet.