På tide med en medarbeiderundersøkelse? Vi går gjennom alt du trenger å vite om hvordan du gjennomfører en god medarbeiderundersøkelse, og hvordan du kommer i gang.

Nøkkelen til et godt arbeidsmiljø og høy produktivitet er medarbeidere som trives. Siden dine medarbeidere også er selskapets ansikt utad, er fornøyde medarbeidere lik fornøyde kunder.

Det er derfor medarbeiderundersøkelser er så verdifulle. Ved å finne ut hvordan medarbeiderne dine opplever sitt arbeid, får du viktig innsikt i hva du kan gjøre for å øke deres trivsel og engasjement, og dermed også lønnsomheten.

Har du tenkt å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse? I denne artikkelen går vi gjennom alt du trenger å vite om ulike typer medarbeiderundersøkelser, og hvordan du kommer i gang.

Gjennomføre en medarbeiderundersøkelse

Hvorfor medarbeiderundersøkelse?

Svaret er at du enkelt kan undersøke hvordan medarbeiderne opplever arbeidsplassen sin. Det finnes en rekke ulike typer av medarbeiderundersøkelser.

Ofte gjennomføres større undersøkelser en til to ganger i året. Men det er også bra å gjennomføre mindre, mer spesifikke, undersøkelser kontinuerlig.

Begynn derfor med å tenke på formålet med undersøkelsen din. Ønsker du for eksempel å måle medarbeidernes tilfredshet over tid? Eller ønsker du å få mer inngående innsikt i et bestemt emne?

Ulike typer medarbeiderundersøkelser

Nedenfor har vi listet opp noen av de vanligste typene av medarbeiderundersøkelser.

Medarbeidertilfredshet

Ved å undersøke om dine medarbeidere er tilfredse kan du se som fungerer godt i din virksomhet, og hvor det finnes forbedringspotensial. Det kan for eksempel være: hvordan medarbeiderne føler at de får brukt sine ferdigheter og evner, deres utfordringer og hvordan du er som leder. Det kan også gi deg et klart bilde av medarbeidernes håp for fremtiden.

Ved å undersøke Employee Experience (EX) får du viktig innsikt i hvordan de trives på jobben, og hva som kreves for å beholde personalet ditt.

Medarbeiderengasjement med eNPS 

Employee Net Promoter Score (eNPS) kartlegger raskt og enkelt medarbeidernes engasjement. eNPS baserer seg på et enkelt nøkkelspørsmål: Hvor sannsynlig er det at du anbefaler arbeidsgiveren din til en kollega eller venn? Der medarbeiderne kan svare på en skala fra null til ti.

medarbeiderundersøkelse

I 2021 undersøkte vi hvordan medarbeidernes lojalitet mot arbeidsplassen utviklet seg mellom 2019 og 2021, se rapporten her.

360 graders lederevaluering

Vi gjennomfører en 360 graders lederevaluering for at ledere skal få en forståelse av sitt lederskap. Kolleger og medarbeidere får da stilt spørsmål om lederen. I tillegg er en egenevaluering inkludert i prosessen. Denne typen omfattende sammenligning ekstern- og egenevaluering, gir et godt bilde på lederskapet. På denne måten får du som leder, de beste forutsetningene til å utvikles og lykkes.

Onboarding-undersøkelse

En onboardingundersøkele er en perfekt medarbeiderundersøkelse for å kontrollere situasjonen for nyansatte. Har de fått den informasjonen og de verktøyene de trenger? I tillegg får du også verdifull feedback på hvordan rekrutteringsprosessen har blitt oppfattet, og hvilket førsteinntrykk virksomheten har gjort.

Pulsundersøkelse

En pulsundersøkelse tar pulsen på et område, og benyttes ofte til å følge opp en medarbeiderundersøkelse, eller utviklingen av nøkkeltall. Pulsundersøkelser gjør det mulig å se endringer og forbedringer i medarbeidertilfredshet gjennom hele året. Fordi de gjøres med jevne mellomrom, lar de deg raskt forstå om det er behov for endringer.

Exit-undersøkelse

Det hender innimellom at medarbeidere bytter jobb. Dessverre er noen av de som slutter misfornøyde med arbeidsplassen, oppgavene eller ledelsen. For å ikke gå glipp av viktig informasjon om hvorfor noen velger å slutte, er en exit-undersøkelse et godt verktøy.


Les også e-boken: Slik måler du medarbeiderengasjement kontinuerlig.


Hvordan gjennomføres en medarbeiderundersøkelse?

En vellykket medarbeiderundersøkelse gjennomføres gjennomføres i tre faser: forberedelse, datainnsamling og evaluering. Her er en kort beskrivelse av fasene.

Forberedelse til en medarbeiderundersøkelse

I første fase er det viktig å fastsette hva formålet med undersøkelsen er? Dette er viktig slik at du kan stille rett spørsmål i din medarbeiderundersøkelse. Tenk derfor på hva det er du ønsker å vite, og hvordan du skal handle på resultatene.

Husk – å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse og ikke følge den opp, er bare kontraproduktivt.

Datainnsamling

I neste fase vil undersøkelsen bli sendt ut til dine ansatte. De kan gjøres i interne kanaler, via e-post eller SMS. Det er noen få ting som øker viljen til å svare: Tydelige instruksjoner om hvordan medarbeiderundersøkelsen gjennomføres, formålet med dette og hvor lang tid det tar å svare. En god grunnleggende regel er at det skal ta maksimalt 10-15 minutter.

I neste fase vil undersøkelsen bli sendt ut til medarbeiderne dine. Det kan gjøres gjennom interne kanaler, via e-post eller SMS. Det er et par ting som øker viljen til å svare: Tydelige instruksjoner om hvordan medarbeiderundersøkelsen gjennomføres, formålet med den og hvor lang tid det tar å svare. En god grunnleggende regel er at det skal ta maksimalt 10-15 minutter.

Tenk også på hvor målgruppen din er, og hvordan den kommuniserer. Er den beste måten å distribuere medarbeiderundersøkelsen din via e-post eller SMS? Ved å nå målgruppen der de er, øker sannsynligheten for at de vil besvare din medarbeiderundersøkelse.

Sett også av tid til innsamling av data. Avhengig av virksomhetens størrelse, kan det ta mellom 3-4 uker å samle inn svar. For å øke svarprosenten kan du også legge til påminnelser etter et bestemt antall dager til respondentene som ikke har svart.

Evalueringsprosess

Den tredje fasen handler om å evaluere svarene som er mottatt. Ettersom eventuelle problemer i organisasjonen trenger å utbedres så raskt som mulig, er det viktig å evaluere medarbeiderundersøkelsen så raskt som mulig. Resultatene skal presenteres slik at det er enkelt å identifisere hvilke områder som fungerer godt, og hvor det er behov for forbedringer.

Håndtere resultatene dine

Håndtere resultatene av undersøkelsen ved å informere ledere, lage en endringsplan og viktigst av alt – kommunisere resultatene med dine medarbeidere. Ved å dele resultatene med medarbeiderne, kan de se at undersøkelsen gir resultater og endringer. I tillegg øker det medarbeideres vilje til å delta i forbedringsarbeidet ved å delta i nye undersøkelser.


Se videoen: Hvordan støtte medarbeiderne under korona – 5 tips fra HR-direktøren.


Gjennomføre en medarbeiderundersøkelse med Netigate

Netigate gir deg verktøyene du trenger for å gi de ansatte en stemme! Vil du vite mer om medarbeidertilfredshet? Fyll inn din e-postadresse nedenfor, og test vår plattform kostnadsfritt i 30 dager.