Netigate og Lumoa går sammen for å bygge Europas ledende feedbackplattform for bedrifter 🎉 Les mer her.

REMA 1000

Line Blakstad
Line Blakstad
HR-medarbeider
SelskapREMA 1000 er Norges ledende dagligvarekjede, og de var den første dagligvareaktøren i Norge som tok i bruk franchising som organisasjonsform.
HeadquartersNorge
IndustriDetaljhandel

Om REMA 1000

REMA 1000 Norge AS er et av fire konseptselskap i REITAN HANDEL og omfatter virksomheten til REMA 1000 i Norge.

REMA 1000 er Norges ledende dagligvarekjede, og de var den første dagligvareaktøren i Norge som tok i bruk franchising som organisasjonsform. Siden 1979 har REMA 1000 tilbudt sine kunder over hele landet et godt utvalg av dagligvarer av god kvalitet til lave priser.

Benytter Netigate til ulike typer undersøkelser

REMA 1000 bruker Netigates plattform til å gjennomføre forskjellige typer undersøkelser. Blant annet benytter de Netigate til å samle inn informasjon om eventer, kurs og evalueringer, samt ut mot virksomhetens Kjøpmenn. De bruker også plattformen for å få informasjon og feedback fra ulike avdelinger internt, leverandører og franchisetakerne. I tillegg gjennomfører REMA 1000 pulsundersøkelser og årlige medarbeiderundersøkelser med Netigates verktøy.

rema 100

Netigates plattform er enkel og intuitiv å bruke, uansett om du vil sende ut en undersøkelse til få eller mange. Verktøyet gir oss mulighet til å innhente verdifull informasjon på en enkel og effektiv måte.

Line Blakstad, HR-medarbeider

COVID-19-undersøkelser i Netigate

I løpet av pandemien brukte REMA 1000 Netigates ferdige undersøkelsesmal for COVID-19, som hjelper bedrifter å motta fortløpende feedback fra de ansatte. Selskapet hadde ikke samme mulighet til å følge opp medarbeiderne som før pandemien, da man kunne møtes fysisk. Derfor sendte REMA 1000 i løpet av året med pandemien, regelmessige pulsundersøkelser til de ansatte, for å følge opp og få kunnskap om hvordan de har det på hjemmekontor. For REMA 1000 har disse vært svært viktige for å kunne forstå hvordan medarbeiderne opplever informasjonsflyten under COVID-19, og om de har det nødvendige utstyret de trenger for å kunne gjøre en god jobb. Resultatene av dette har gitt selskapet kunnskap, og mulighet, til å kartlegge og svare på spørsmål vedrørende mulige utfordringer.

For oss som organisasjon er det vært svært viktig for oss at våre ansatte får den informasjonen og omsorgen de trenger når det gjelder COVID-19. Med utgangspunkt i Netigates ferdige mal for COVID-19-undersøkelser, har vi fått verdifull informasjon og feedback slik at vi kan svare fortløpende på de utfordringer som blir kartlagt.  

Ved å sende ut regelmessige pulsundersøkelser, har selskapet fått innsikt i blant annet veien videre etter pandemien. Hovedresultatene fra disse viser at de fleste ansatte har tilgang til det utstyret de trenger for å gjøre jobben sin, samt at de klarer å konsentrere seg om sine arbeidsoppgaver. Medarbeiderne var i tillegg meget fornøyd med hvordan REMA 1000 har håndtert koronasituasjonen, samt den informasjonen de mottar. Undersøkelsene viser også at de ansatte synes virksomhetens verktøy for samhandling og kommunikasjon (Workplace, Teams) fungerer svært godt. Resultatene fra undersøkelsene ble delt med ledere, i tillegg til at det ble utarbeidet ulike aktiviteter for å svare på de utfordringene som ble kartlagt. Eksempler på dette er informasjonsskriv til alle ledere med tips og innspill på hvordan de på best mulig måte kunne følge opp sine medarbeidere.

I undersøkelsene kunne vi se at mange savnet det sosiale aspektet. For å prøve å svare ut denne utfordringen, satte vi opp e-læringskurs som inneholdt nyttig informasjon, samt tips og triks, for både ledere og ansatte, om hvordan få hjemmekontoret til å fungere så godt som mulig. Det har gitt oss på HR, og hele organisasjonen, virkelig verdifull informasjon om hvordan vi må arbeide, og ønsker å arbeide, i fremtiden.

Line Blakstad, HR-medarbeider

Tilbakemeldingene fra pulsundersøkelsene har gitt HR mange gode innspill og idéer om hvordan virksomheten kan svare på de utfordringene og det de ansatte savner i den nye hverdagen med hjemmekontor. Det kommer også frem at mange medarbeidere ønsker mer fleksibilitet angående hjemmekontor også i fremtiden. Og det er noe de vil ta med seg etter pandemien. Det ble også avdekket at mange føler de har manglet det sosiale. På bakgrunn av det har virksomheten satt i gang flere initiativer for å fremme det sosiale, selv når folk ikke sitter i samme rom og jobber. Et godt eksempel på en idé som ble utviklet, var en digital julekalender som ble sendt ut til alle ansatte i administrasjon. Der var det 24 luker med hilsener og filmer fra ulike avdelinger. Dette fikk de veldig gode tilbakemeldinger på. 

Hør og Gjør – medarbeiderundersøkelse for over 10 000 medarbeidere

REMA 1000 har rundt 650 franchisebutikker rundt om i Norge, med over 10 000 ansatte. Kjøpmennene (franchisetakerne) har arbeidsgiveransvar for de ansatte i butikkene, men som franchisegiver, er REMA 1000 svært opptatt av det er et godt arbeidsmiljø i alle butikkene. Virksomheten sender ut en årlig medarbeiderundersøkelse der butikkmedarbeiderne vurderer Kjøpmannen innen områdene Rekruttering, Trening, Kommunikasjon og Omsorg (RTKO-Score). Dette er et viktig verktøy for Kjøpmannen for å ta tempen på arbeidsmiljøet i egen butikk. I år ble det inkludert tre spørsmål under «annet» som gikk på Kjøpmannens håndtering av Covid-19. Besvarelsene på disse spørsmålene påvirker ikke resultatet butikkens RTKO-score. Tidligere sendte REMA 1000 ut denne undersøkelsen fra et internt system som ikke lenger er i bruk. Netigate ble da et naturlig valg å benytte for denne undersøkelsen.

Vår kontaktperson hos Netigate, og konsulentavdelingen, var raskt på plass for å hjelpe oss med å sette opp undersøkelsen slik vi ønsket den.

Medarbeiderundersøkelsen ble sendt ut til alle via SMS, noe som også var nytt av året. Ved å sende ut undersøkelsen til de ansatte i butikkene på denne måten, økte også svarprosenten. Fordi enkelte medarbeidere i en butikk kan jobbe en dag i uken, eller en måned, og ikke alltid er i en fast jobberutine, har utsendelser via SMS bidratt til økt svarprosent.

Etter medarbeiderne hadde besvart undersøkelsen, mottok Franchisetakerne, og Regionsdirektørene i regionene der de jobbet, en rapport. I det videre arbeidet er det de som er ansvarlige for å gjennomgå resultatene og kartlegge dem, for å se hva som fungerer bra, og om det er noe som må forbedres.

Det er viktig å handle på resultatene du får gjennom undersøkelser. Om du som ansatt, har svart på en undersøkelse, forventer du også å få et sammendrag av resultatene, og dette er noe vi alltid gjør. Vi bruker også rapportene som grunnlag når vi tar beslutninger om hvordan vi kan jobbe i fremtiden.

Line Blakstad, HR-medarbeider

For REMA 1000 er det viktig å jobbe med data og medarbeiderundersøkelser

For oss er det veldig viktig å jobbe med medarbeiderundersøkelser. Det hjelper oss å få feedback fra alle, og ikke bare de man jobber tett med. Det gir oss et nødvendig grunnlag som basis for avgjørelser, og det er svært viktig. Netigate er et godt verktøy for å samle inn viktig informasjon. Ingen kan ha kjennskap til alt som skjer i en større organisasjon, og da er det viktig å kunne samle denne informasjonen som kan være avgjørende for beslutninger, uavhengig av hvilken posisjon du har.

Jeg vil absolutt anbefale Netigate. Det er et brukervennlig verktøy som er lett å sette seg inn i. Det at du kan sende ut undersøkelser på forskjellige måter, er også verdifullt da alle har ulike behov, og det hjelper oss mye i hverdagen

Line Blakstad, HR- medarbeider

Med Netigate får REMA 1000

Et enkelt og brukervennlig verktøy

Stort antall maler som kan brukes, utvikles og skreddersys til egen bedrift

Analyse av data og rapporter

Hjelp og støtte fra Netigate

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.