Hva er medarbeidertilfredshet? Og hva har så Maslows behovspyramide med det å gjøre? Vi gir deg svarene i denne guiden om medarbeidertilfredshet. Her forklarer vi også hvordan du kan måle medarbeidertilfredshet, og hvilke tiltak som kan iverksettes for å oppnå forbedringer.

Medarbeidertilfredshet med Netigate
Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

 • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
 • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
 • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Hva betyr medarbeidertilfredshet?

Medarbeidertilfredshet indikerer hvor fornøyde medarbeiderne dine er med virksomheten din. Dette inkluderer områder som det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet, kommunikasjon med ledelsen eller forholdet mellom kollegaer.

Medarbeidertilfredshet danner dermed grunnlaget for et høyt medarbeiderengasjement, da det kun er fornøyde ansatte som vil føle seg følelsesmessig tilknyttet virksomheten. Dette betyr imidlertid ikke at tilfredse medarbeidere automatisk er produktive. Du må også aktivt fremme engasjement hos enkeltindividet.

Hvorfor er medarbeidertilfredshet så viktig?

Fornøyde medarbeidere er mer motiverte medarbeidere. Det fører til en bedre arbeidsmoral, og som igjen fører til større produktivitet, og til slutt maksimere fortjenesten for din virksomhet. Mange virksomheter oppdager også at en høy grad av medarbeidertilfredshet gir følgende fordeler:

 • Mindre gjennomtrekk av personale
 • Redusert fravær på arbeidsplassen
 • Medarbeidere blir lenger i bedriften
 • Reduserte rekrutterings-, ansettelses-, introduksjons- og opplæringskostnader
 • Bedre omdømme av virksomheten

Sakens kjerne er imidlertid dine misfornøyde medarbeidere. I dag kan de enkelt fortelle om sine negative erfaringer på en rekke online jobbportaler, og dermed skremme bort potensielle arbeidssøkere. Du kan motvirke dette med en regelmessig medarbeiderundersøkelse hvor de kritiske punktene blir tatt opp, og forbedringer gjennomføres.


Last ned: 10 tips på hvordan nettundersøkelser kan hjelpe deg med å bli en bedre HR-sjef


Hvordan måle medarbeidertilfredshet?

For å kunne forbedre medarbeidertilfredsheten, må du først måle den. Vår undersøkelsesløsning for Employee Experience egner seg spesielt godt til dette.

En slik undersøkelse vil gi deg klar og velbegrunnet feedback på de områder virksomheten din bør forbedre som arbeidsgiver. Du vil også finne ut på hvor du allerede gjør det bra. Dette danner grunnlaget for regelmessig feedback fra medarbeidere, og bør utfylle medarbeidersamtaler i både store og små virksomheter.

Emnefelt du kan undersøke nærmere er for eksempel:

 • Helhetsinntrykk av virksomheten
 • Det fysiske arbeidsmiljøet
 • Serviceavdelingen
 • Det psykososiale arbeidsmiljøet og medarbeiderrelasjoner
 • Arbeidsoppgavene
 • Lederteamet
 • Videre opplæringsmuligheter
 • Informasjonsflyten
 • Sannsynligheten for anbefalinger (employee Net Promoter Score)

For å kunne følge med i utviklingen av medarbeidertilfredsheten, og forstå medarbeideropplevelsen, bør du gjennomføre slike undersøkelser med jevne mellomrom. Finn ut om tiltakene dine er effektive. Pulsundersøkelser og eNPS undersøkelser er en gode måter å kartlegge dette på. Du kan også finne ut hvordan din investering i medarbeiderne ligger an ved å måle ROI av medarbeideropplevelsen.

Hvilke tiltak for medarbeidertilfredshet kan hentes fra Maslows behovspyramide?

Maslow presenterer i sin behovspyramide en persons behov, hvor det nederste nivået viser behovet som må dekkes først. Etter Maslows teori må behovene oppfylles nedenfra og opp i pyramiden. Det innebærer at det laveste behovsnivået i pyramiden må være dekket før en person kan strebe etter det neste nivået. Pyramiden er vist nedenfor, og de enkelte nivåene er kort forklart.

Grunnleggende om behovspyramiden

Maslows behovspyramide og medarbeidertilfredshet
 1. Fysiologiske behov: Disse inkluderer såkalte grunnleggende menneskelige behov som mat, søvn eller klær.
 2. Trygghetsbehov: Dette er behov som er knyttet til beskyttelse mot fare, trygg innkvartering eller fremtidig sikkerhet.
 3. Sosiale behov: I dette punktet ligger behovet for tilhørighet, hengivenhet, trygghet eller nærhet.
 4. Anerkjennelse: Dette er behov om ønsket suksess, styrke, rykte, takknemlighet, ros og anerkjennelse for egne prestasjoner.
 5. Selvrealisering: Her kommer alle behov som bidrar til utviklingen av din egen personlighet inn. For eksempel utføre hobbyer, unngå fordommer, realisere ditt eget potensial eller forbedre moralen eller kreativiteten din.

Få med deg e-boken: 8 drivkrefter for medarbeiderengasjement


Tiltak for høyere tilfredshet hos medarbeiderne

Nivåene i pyramiden ovenfor gjelder for alle mennesker – også for medarbeiderne dine. Tiltak som vil bidra til å forbedre medarbeidertilfredsheten, kan hentes fra disse nivåene.

Fysiologiske behov

På dette nivået handler arbeidsmiljøet spesielt om medarbeidernes helse, fordi friske medarbeidere er lykkeligere. For å opprettholde god helse, kan du iverksette følgende tiltak:

1. Ergonomisk arbeidsplass: Sørg for å ha en god ergonomisk arbeidsplass, med justerbare skrivebord og stoler, samt riktig belysning.

2. Sunn ernæring: Gi dine medarbeidere frukt, slik at de kan spise sunt selv når de er stresset.

3. Treningstilbud: Gi et internt tilbud om fysisk aktivitet, eller dekk en del av kostnadene for medlemskap i medarbeidernes treningssenter eller idrettslag.

Trygghetsbehov

Du kan bare oppnå høy medarbeidertilfredshet i din virksomhet dersom medarbeiderne dine også føler seg trygge. Det gjelder spesielt følelsen av sikkerhet for fremtiden. Tiltak for å lykkes er:

4. Åpne arbeidskontrakter: Dette viser dine medarbeidere at du gjerne vil beholde dem i selskapet over tid, og tar bort usikkerheten om å måtte se seg om etter en ny jobb når som helst.

5. Rettferdig godtgjørelse: Gi medarbeiderne dine lønn som samsvarer med deres kvalifikasjoner, og som gjenspeiler deres prestasjoner på en anerkjennende måte.

6. Transparent kommunikasjon: Sørg for at dine medarbeidere alltid føler at de blir sett og hørt. Du bør informere om ledelsesbeslutninger, slik at de kjenner til virksomhetens fremtidige vei.

Sosiale behov

Gode forhold mellom kolleger skaper trygghet. Føler dine medarbeidere seg vel i sitt arbeidsmiljø, og som en naturlig del av teamet sitt? Dersom ikke dette er tilfelle, vil det gjenspeiles negativt i virksomhetens medarbeidertilfredshet. Dette kan imidlertid endres enkelt med følgende tiltak:

7. Teambuilding: Det lar deg fremme solidaritet i teamet, og dermed også tillit. Dine medarbeidere lærer å sette pris på hverandre, noe som skaper et positivt arbeidsmiljø.

8. Feedback-møter: Sørg for at det er tilstrekkelig kommunikasjon mellom ledere og deres medarbeidere. Feedback bør gis på begge sider, og lederen bør være åpen for kritikk og forslag.


Se videoen fra webinaret med Nils Brede Moe: Det nye arbeidslivet – hvordan bedrifter og organisasjoner må tilpasse seg i 2023


Anerkjennelse

Alle medarbeiderne dine streber etter anerkjennelse. Sørg for at de får det også. Tiltak du kan iverksette i denne forbindelse er:

9. Ros: Sørg for at medarbeiderne dine får ros regelmessig. Ved at ledere og kolleger uttrykker takknemlighet for utført arbeid, gir de ansatte en oppmuntring i det de gjør.

10. Belønning: Ved å gi belønninger kan du også tilfredsstille behovet for anerkjennelse. Imidlertid kan lønnsøkninger for den enkelte medarbeider kunne virke mot sin hensikt.

Selvrealisering

For å holde medarbeidertilfredsheten høy, må du også bidra i dine medarbeideres selvrealisering. Tross alt strever de ikke alltid etter å gjøre det samme arbeidet, medarbeidere ønsker også å vokse. Tiltak du kan gjøre i denne sammenhengen er følgende:

11. Tilbud om videreutdanning: Gi dine ansatte muligheten til å utdype sine kunnskaper og ferdigheter gjennom tilstrekkelige opplæringsmuligheter.

12. Karrieremuligheter: Når du skal fylle nye stillinger, må du først vurdere dine egne medarbeidere. Du har kanskje allerede rett personen i din virksomhet som er klar for en ny utfordring.

Dersom du gjennomfører medarbeiderundersøkelser regelmessig, og iverksetter disse 12 tiltakene i din virksomhet, kan du sikre en høy grad av medarbeidertilfredshet. Med Netigates Voice of Employee verktøy har du et godt utgangspunkt for å lytte til dine ansatte.


Se også nærmere på Netigate EX – vårt nye verktøy for medarbeiderengasjement


Gjennomfør en undersøkelse om medarbeidertilfredshet med Netigate

Netigate gir deg verktøyene du trenger for å lytte til medarbeiderne dine – ved alle berøringspunkter på medarbeiderreisen. Onboarding software, eNPS softwarepulsmålingerexit og årlige undersøkelser er bare noen få eksempler på de løsningene vi tilbyr i vårt verktøy for medarbeiderundersøkelser. Det har aldri vært enklere å lytte til sine medarbeidere.

Her kan du booke en demo, opprette, eller søke om, en kostnadsfri prøveversjon. Eller du kan ringe oss direkte på: +47 22 55 19 00