Medarbeiderne er selve fundamentet i organisasjonen. Deres engasjement, lojalitet og arbeid er det som driver en organisasjon fremover. Men finnes det en måte å måle fordelene du får ved å investere i dine ansatte? Kan du virkelig måle ROI av medarbeideropplevelsen? Det vil vi se nærmere på i denne artikkelen.

måle ROI av medarbeideropplevelsen

Hvorfor måle ROI av medarbeideropplevelsen?

La oss først forklare hvorfor det er viktig å investere i medarbeiderne dine og måle fremgangen av innsatsen din. Som virksomhet, er kundene og medarbeiderne dine største ressurser. Og vi vet at disse to henger tett sammen. Logikken bak denne sammenhengen er enkel – hvis dine medarbeidere er glade og engasjerte, vil de tilby kundene en bedre opplevelse, som igjen gjør kundene mer tilfredse, fornøyde og lønnsomme.

Selv om det er visse nyanser i denne sammenhengen, er det overordnede budskapet det samme – nemlig at det å investere i medarbeiderne dine er å investere i kundene, og det er der du vil se avkastningen på investeringen din. I en Forbes-artikkel fra 2019 oppsummerte Greg Kihlstrom fordelene med en positiv medarbeideropplevelse med konkrete fordeler som redusert frafall av ansatte, høyere produktivitet, og som nevnt tidligere, økt kundetilfredshet. Mindre konkret, men like viktig, var høyere innovasjon og enklere rekruttering.

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

 • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
 • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
 • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Hvordan du måler ROI av medarbeideropplevelsen

Hvis en god medarbeideropplevelse består av høy medarbeidertilfredshet, engasjement og lojalitet – hvilke drivkrefter som igjen påvirker disse faktorene? Her er noen av de viktigste KPIene å ta i betraktning.

Hva driver engasjement?

 • En sunn bedriftskultur: Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, ting som kommunikasjon, fleksibel arbeidstid, balanse mellom jobb og privatliv, empati, forståelse, evnen til å lytte samt medarbeidernes opplevelse av å kunne bidra med idéer mm.
 • Vekst, utvikling, innovasjon: Tilbyr du dine medarbeidere muligheten til å være innovative, samarbeide, delta på workshops og delta på opplæring?
 • Inkludering og velvære: Dette er en del av den generelle bedriftskulturen, men mangfold, inkludering og velvære fortjener også spesiell oppmerksomhet.
 • Å stå samlet om verdier og etikk: Medarbeiderne skal føle at deres verdier går hånd i hånd med bedriftens. Er organisasjonens reise noe de brenner for?
 • Kontorlokaler og utstyr: Dette innebærer at alle kontorlokaler er utstyrt med nødvendig teknologi. Med andre ord at rom og fasiliteter er oppdaterte, at møblene er ergonomiske mv.
 • Lederstil: Sørg for at lederskapet er tydelig og fokusert, men tilgjengelig. Bestem klare oppgaver og roller, kommuniser kort og tydelig.
 • Respekt og anerkjennelse: Som en del av lederskap er det viktig å spørre seg selv om medarbeiderne blir anerkjent og belønnet for sine prestasjoner.

Dette er kun et utvalg av de faktorene som påvirker medarbeidernes engasjement, tilfredshet og lojalitet. Kanskje ser du på listen og føler at dette ikke er noe som kan måles? Men hvis du går tilbake til kilden – medarbeiderne dine – vil du oppdage at deres feedback er nøyaktig hvordan du måler ROI (return on investment) av medarbeideropplevelsen.

Kraften i undersøkelser

Innsamling av data gjennom medarbeiderundersøkelser er den mest effektive måten å få praktisk innsikt for å kunne forbedre medarbeideropplevelsen. Som du kan se fra den ganske omfattende listen over drivere, er det ikke mulig å få med alle i én enkelt undersøkelse. Det finnes imidlertid ulike typer undersøkelser som vil hjelpe deg å samle informasjonen du trenger for å forbedre de individuelle driverne for engasjement på jobben. La oss se noen eksempler.

Årlige medarbeiderundersøkelser for engasjement og tilfredshet

En årlig medarbeiderundersøkelse om generell tilfredshet. Dette kan inkludere drivere som bedriftskultur, kontorutstyr, samarbeid innad i teamet, arbeidstid og lønn m.m. Ettersom det er en årlig undersøkelse, kan dette være en god anledning til å gjennomføre en litt lengre undersøkelse, uten at den blir for overveldende selvfølgelig. Å måle og spore tilfredshet over tid vil også hjelpe deg med å se utviklingen og forbedringen din.


Få med deg den komplette guiden om plattformer for medarbeiderengasjement


Pulsmålinger

Pulsmålinger er i sin tur kortere undersøkelser der man vurderer en spesifikk handling. Du kan for eksempel ha brukt visse innsikter fra en årlig undersøkelse som grunnlag for enkelte endringer. Ved hjelp av pulsundersøkelser kan du sjekke hvor effektive eller vellykkede disse endringene har vært. Det kan f.eks. dreie seg om implementering av nye opplæringsmuligheter, forbedret kontorutstyr mv.

eNPS undersøkelser

Undersøkelser med en god eNPS software lar deg evaluere nivået av medarbeiderlojaliteten. eNPS undersøker hvor villige dine ansatte er til å anbefale organisasjonen din som arbeidsplass til venner eller bekjente. Dette hjelper deg med å få bedre innsikt i lojaliteten, samt sannsynligheten for at medarbeiderne dine blir værende på arbeidsplassen.

360° feedback

Med en 360 feedback software kan du skape undersøkelser som er laget for å evaluere lederskap og lederstil fra ulike perspektiver. Disse undersøkelsene vil hjelpe deg med å vurdere mange av driverne for lederstil og bedriftskultur. Evalueringen baserer seg på data fra flere ulike perspektiver; fra kolleger på samme nivå, fra medarbeidere og fra lederes vurdering av seg selv, og på den måten kan man identifisere styrker og svakheter. Her kan du lese mer om 360 graders feedback.

Fallgruver du bør unngå

La oss til slutt konkretisere ved å liste opp noen feil og fallgruver du bør unngå.

UNNGÅ:

 • …å bare gjennomføre én type undersøkelse. For å forbedre medarbeideropplevelsen din, må du sørge for at feedback-strategien din er omfattende, integrert og dekker de viktigste grunnleggende og driverne dine.
 • …å unnlate sporing av fremdriften din, eller evaluering av implementerte endringer.
 • …å sende for mange eller for få undersøkelser. Du ønsker å kunne bruke dataene dine, men du vil heller ikke irritere eller overvelde medarbeiderne.

Sjekk ut Netigate EX – vårt splitter nye verktøy som hjelper deg å forbedre medarbeiderengasjementet!


Klar til å komme i gang å måle ROI av medarbeideropplevelsen?

Netigate tilbyr et komplett spørreundersøkelse verktøy for feedback fra medarbeidere. Alt fra eNPS software til onboardingundersøkelser og exitundersøkelser. Hos oss kan du samle tilbakemeldingene dine ved hvert berøringspunkt under medarbeiderreisen (Employee Journey). Det har aldri vært enklere å lære av medarbeiderne dine med vårt brukervennlige verktøy for medarbeiderundersøkelser.

Ta gjerne kontakt med oss ​​via dette kontaktskjema, bestill en demo for en guidet omvisning på plattformen vår, eller starte en kostnadsfri prøveperiode i 30 dager. På den måten kan du begynne å teste vår programvare for Employee Experience (medarbeideropplevelsen) med en gang!