Hva er 360 graders feedback (360 evaluering)? Ønsker du, som leder, å få vite hvordan du kan utvikle dine lederegenskaper? 360 graders feedback gir deg et klar bilde av hvilke lederegenskaper innenfor organisasjonen som må jobbes med. I denne guiden forteller vi deg alt du trenger å vite for å gjennomføre en 360 graders evaluering og føre virksomheten framover!

Hva er 360 graders feedback?

360 graders feedback (360 graders lederevaluering) er en type medarbeiderundersøkelse der lederne er i fokus. I en intern 360 graders feedback vurderes lederne av sin øverste leder, kolleger på samme nivå og underordnede medarbeidere. I tillegg til dette gjør lederne også en egenevaluering. Du kan også legge til eksterne interessenter i vurderingen, for eksempel ledernes kunder eller leverandører.

Hvorfor 360 evaluering?

Målet med 360 graders feedback er å få en så bred oversikt som mulig over dine lederes lederegenskaper da dette påvirker medarbeideropplevelsen. Gjennom vurderingen hjelper du ledere til å bli bevisste på sine styrker og svakheter og også deres effekt på andre, noe som fører til at de kan utvikle seg målrettet. Derfor har 360 graders lederevaluering allerede blitt en viktig del av utviklingen av lederskap og medarbeiderengasjement i mange organisasjoner.


Les også: 10 tips på hvordan nettundersøkelser kan hjelpe deg med å bli en bedre HR-sjef


Hvilke varianter av 360 graders feedback finnes det?

Konseptet med 360 graders feedback (360 evaluering) kan tilpasses. Avhengig av virksomhetens mål, kan du hoppe over eller legge til ulike nivåer, for eksempel kunder. På denne måten skapes varianter av 90-, 180- og 270-graders feedback.

90 graders feedback – Nedenfra og opp

90 graders feedback er også en type medarbeiderundersøkelse, men her blir lederen kun bedømt nedenfra og opp. Lederen vurderes dermed kun av sine ansatte. Dette gjør at du ikke får et så samlet bilde som en 360 graders feedback gir, da 360 evaluering er basert på flere perspektiver.

90 graders feedback

180 graders feedback

I en 180 graders feedback suppleres 90 graders feedback med lederens egenevaluering. Evalueringen gjør det mulig å sammenligne lederens bilde av seg selv med andres.

180 graders feedback

270 graders feedback

I en 270 evaluering, gjør den nest øverste lederen en vurdering. Også her gjør medarbeiderne en vurdering, samt en egenevaluering fra lederen.

270 graders feedback

Suppleres 270 evalueringen med en evaluering av kollegaer på samme nivå som leder, vil dette føre til at du får en 360 graders feedback. Dette gir deg et klart helhetsbilde av dagens situasjon da vurderingen har tatt høyde for flere ulike perspektiver.


Se videoen: Ledelse i krisetider


Hva er de relevante temaene?

For å kunne gi dine ledere omfattende og meningsfulle resultater, må du sette opp en 360 graders evaluering (360 graders feedback) av høy kvalitet. Mulige temaer å ta opp i denne er for eksempel:

 • Generelle lederegenskaper
  … anerkjenner lederen sine medarbeideres resultater?
 • Sosiale ferdigheter
  … er lederen åpen for konstruktiv feedback?
 • Informasjon og kommunikasjon
  … kommuniserer lederen forventninger til sine medarbeidere på en forståelig måte?
 • Kompetanse til å styrke andra
  … gir lederen sine medarbeidere mulighet til å ta ansvar?

Når er det beste tidspunktet for en 360 graders lederevaluering?

Det er en rekke teorier om hvor og når det er best å gjennomføre en 360 graders feedback. Det er vanlig at virksomheter holder en utviklingssamtale hvert halvår, og da hender det ofte at det blir gjort en 360 evaluering i forbindelse med denne. På den annen side, er det noen som mener at du tjener mer på kontinuerlig 360 graders lederevaluering. Spesielt nyansatte drar nytte av gjentatte feedback-diskusjoner da det fremmer utviklingen deres. Hyppigere feedback gjør det også mulig å stille konkrete spørsmål til for eksempel kunder, spesialprosjekter eller hendelser i virksomheten. Dersom det innhentes feedback kun én gang i året, kan det også være at statistikken gir et feilaktig bilde av situasjonen. Medarbeiderne kan være i en svært god eller dårlig fase på det tidspunktet, noe som fører til at vurderingen blir påvirket. Dermed er kontinuerlig feedback ved bruk av pulsmålinger bra for å skape et realistisk helhetsbilde.

Hva skal du tenke på under en 360 graders feedback?

Det er kontraproduktivt å stille spørsmål som sammenligner medarbeiderne med hverandre. Selv om tilbakemeldingene er positive, kan den dømmende tonen være skadelig. Denne typen problemer kan føre til rivalisering og manglende motivasjon blant medarbeiderne dine. Unngå derfor vage, generaliserende eller kjønnsdiskriminerende spørsmål og utsagn. Hold deg i stedet til konkrete fakta, og still spørsmål på en upartisk måte for å få riktig informasjon.


Les også: Hvordan kan du forbedre din 360-graders feedbackundersøkelse


Behandle resultatene riktig

For at en 360 graders feedback skal føre til en positiv utvikling, må resultatene diskuteres åpent og reflekteres over. Etter både individuelle- og gruppediskusjoner, bør tiltak for fremtiden utvikles sammen med de som gir tilbakemeldingene. Sammen kan dere sette realistiske og målbare mål, samt en handlingsplan for hvordan dere skal nå målene. Deretter kan du følge opp målene etter hvert. På denne måten kan dine medarbeidere se at deres feedback virkelig blir mottatt, og at det fører til endringer i virksomheten.


Gjennomfør 360 graders feedback (360 evaluering) med Netigate

Er du bevisst på dine egne og dine medarbeideres styrker og svakheter? Hvis ikke, er det vanskelig å vite hva som skal til for å utvikle virksomheten. Med Netigate får du tilgang til relevant informasjon om medarbeideropplevelse og 360 graders lederevaluering, samt temaer knyttet til kundetilfredshet. Vi hjelper deg med undersøkelser som for eksempel 360 graders feedback og eNPS.

Registrer deg for en kostnadsfri testkonto, eller ring oss direkte på +47 22 55 19 00.