Netigate og Lumoa går sammen for å bygge Europas ledende feedbackplattform for bedrifter 🎉 Les mer her.

Munich Leadership Group

Klaus Dürrbeck
Klaus Dürrbeck
Partner i MLG
SelskapMunich Leadership Group
HeadquartersMünchen
IndustriForretningstjenester

Om Munich Leadership Group

Munich Leadership Group (MLG) er et management-konsulentfirma i München som spesialiserer seg på coaching og opplæring av ledere, hvor toppledere får støtte til å gjøre teamene sine vellykkede.

Innen teamutvikling er det «best mulig prestasjon» som er i fokus. Arbeidet utføres med potensialet til alle teammedlemmene for å oppnå beste mulige prestasjoner i enhver situasjon. Coaching skjer derimot på det individuelle personlighetsnivå for å utvikle lederen som individ. I tillegg har temaet «kulturell transformasjon» etablert seg sterkt de siste årene, for å introdusere en bedriftskultur som på en bærekraftig måte kan bringe organisasjonen fremover.

Munich Leadership Group har eksistert i over 25 år. Konsulentene er i hovedsak utdannet innen økonomi og psykologi og de fleste har selv jobbet i ledende stillinger. Det er totalt tre MLG-huber: München for Europa, samt representasjonskontorer i USA og Kina. De fleste ekspertene har base i München. Kjerneteamet består av 10+ medarbeidere, pluss et stort nettverk av samarbeidspartnere. MLG har over 80 aktive kunder og over 142 000 deltakere i trening og coaching over hele verden. MLG har forpliktet seg å støtte sine kunder ved å:

  • Drive digital og kulturell transformasjon.
  • Skape en fremragende lederutvikling og skreddersydd talenthåndtering.
  • Utvikle et tillitsfullt miljø som akselererer personlig utvikling.

360-graders feedback med Netigate

Klaus Dürrbeck er involvert i feedback-prosjekter med Netigate. I dette caset snakker han med oss om Employee Experience og løsninger med 360-graders feedback i forbindelse med ledercoaching. Klaus har vært en del av MLGs kjernegruppe i over syv år. Både som pedagog (teamworkshop), konsulent (transformasjonsprosjekt) og coach (individuelle seminarer). Fremfor alt har han i flere år drevet spørsmålet om 360 graders evaluering som et viktig verktøy for lederutvikling.

Utgangsposisjon og utfordringer

Allerede i 2016 ble det registrert at 360-graders feedback ble benyttet av noen av MLGs kunder som en del av feedback fra ledere på toppledernivå. Det ble ansett for å være et av de viktigste verktøyene, da ledere får et eksternt bilde fra ulike nivåer. I en klassisk 360-graders feedback vurderes lederne på fire ulike nivåer: Lederen på høyere nivå, kolleger på samme nivå, underordnede og til slutt lederen selv gjennom en egenvurdering. Avhengig av målet kan individuelle nivåer legges til eller utelates.

Det viste seg imidlertid at de generelle 360-graders feedback-undersøkelsene ikke var tilpasset de enkelte virksomhetene og deres lederoppgaver, og dermed var det nødvendig med en individualisering. Skreddersydde spørreskjema, individuelt tilpasset den respektive organisasjonens behov og krav, gir mye bedre tilpasning og mulighet for bærekraftig endring i bedriften. Netigate ble opprinnelig brukt som et gjør-det-selv-verktøy for opplæringsevalueringer og pulsmålinger. På den tiden brukte mange av av Munich Leadership Groups kunder papirundersøkelser, noe som ble både raskere og enklere med Netigates digitale undersøkelsesverktøy. Med Netigate ble det også mulig å innføre skreddersydde spørreskjemaer. 

I 2019 ble 360-graders feedback implementert for første gang ved hjelp av Netigate og støtte fra Professional Services Team. En kompetansemodell ble utviklet sammen med MLGs kunde og deretter tilpasset ved hjelp av Netigate for å få verdifull innsikt fra feedback-dataene.

Jeg anser arbeidet med Netigate som svært vellykket. Netigate har ikke bare et komplett verktøy, men også eksperter som kan vurdere feedbacken i detalj. Jeg synes samarbeidet er veldig trivelig og profesjonelt, da det hele tiden er fokus på å skape merverdi.

Klaus Dürrbeck, Partner i MLG

Samarbeid med Netigate

Alt i alt har denne typen ledelsesfeedback så langt blitt gjennomført sammen med seks kunder, inkludert Industri- og handelsorganisasjonen. Pulsundersøkelser er en del av samarbeidet i nesten alle MLGs opplærings- og coachingprogrammer.

Feedback er et ekstremt viktig tema, men brukes alt for lite av ledere. En fellesnevner for alle sektorer og nivåer er at medarbeidere og ledere, fra hver sin leder, ønsker tydeligere og mer handlingsbasert feedback – noe som dessverre fortsatt ikke skjer i full utstrekning.

MLG kommer inn i bildet etter den evaluerte feedbacken, for å forvandle innsikt til handlingskraftig informasjon sammen med lederne.

Når virksomheter gjennomfører 270- eller 360-graders undersøkelser, blir lederne ofte stående alene med resultatene i etterkant. Det er behov for coacher med ekspertkunnskap for å diskutere feedbacken, for i fellesskap ta fram de viktigste punktene og målene for iverksettelse av tiltak.

Den høye datatettheten gir et bredt grunnlag for utvikling: Hva er fokusområdene, hvor kan ledereffektiviteten styrkes enklest og raskest, hvilke tiltak er det jeg kan iverksette på kort og lang sikt for å utvikle meg  på en målrettet måte for å nå mine mål.

Med 360-graders feedback ligger fokuset på en enkelt leder. Man kan si at det er et intensivt tiltak for å utvikle denne personen, fordi man får et helhetsbilde av prestasjonen fra ulike nivåer. Dette anser jeg som den store fordelen med 360 graders feedback, da det finnes mange utgangspunkt for utvikling støttet av ekstern feedback.

For Munich Leadership Groups kunder som tidligere jobbet med papirundersøkelser, har arbeidet med Netigates løsninger for digitale undersøkelser ført til en rekke forbedringer. I tillegg til en bedre brukeropplevelse for deltakerne og høyere svarprosent, har det fremfor alt dukket opp tidsbesparelser. Et verktøy for digitale undersøkelser var viktig for å sikre rask gjennomføring og rask evaluering. Digitalisering, åpenhet og tidsbesparelser står klart i fokus.

Ved hjelp av dynamiske verktøy har for eksempel HR-avdelinger direkte tilgang til tilbakemeldingene, og sparer tid for manuell inntasting. Den gjennomførte evalueringen, inkludert rådata, brukes deretter til å forbedre og tilpasse opplæringsprogrammene. Både virksomheter og deltakere setter pris på den direkte, positive effekten av deres feedback.

Planer for fremtiden

Munich Leadership Groups portefølje av undersøkelser vil i fremtiden bli utvidet sammen med Netigate. Sitatet «Folk starter på grunn av en flott visjon, men slutter på grunn av dårlig lederskap» gjør det klart at 360° feedback er avgjørende for å få et konkurransefortrinn når det gjelder å finne og beholde talenter på en arbeidsplass.

Jo mer kvalifisert arbeidsstyrken er, desto viktigere blir det å bruke verktøy for å støtte utviklingen av virksomheten, og dens ledere. I fremtiden vil spørsmålet om å beholde medarbeiderne bli spesielt aktuelt, og da med fokus på medarbeiderengasjement.


Ønsker du å vite mer?

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.