Netigate och finländska Lumoa går samman och skapar en ny ledande europeisk lösning för upplevelsehantering 🎉 Läs mer här.

Recorded Webinars

Så skapar vi ett kommunikativt ledarskap

14 juni 2022, 12:00 - 13:00
Online
Serena Mon de Vienne
Serena Mon de Vienne Ledarskapscoach på Snacka Snyggt och författare

Vill du lära dig mer om hur du kan utveckla ditt kommunikativa ledarskap?

Vi har bjudit in retorikexperten Serena Mon de Vienne, från Snacka Snyggt, som kommer att fördjupa sig i hur vi kan utveckla ledarskap och chefskap genom god kommunikation och feedback.

I över 10 år har vi på Netigate undersökt svenska arbetstagares inställning till sina arbetsgivare, vad som skapar motivation och vad som är viktigt för att medarbetarna ska nå sin fulla potential. I årets undersökning som släpptes i mars 2022, kunde vi se att ledarskapet är de område som svenska arbetstagare är minst nöjda med. Där det finns mest arbete att göra handlar om chefens förmåga att ge konstruktiv feedback som också är en viktig drivkraft för medarbetarengagemang.

I detta webinar kommer Serena att gå igenom kommunikativa strategier som kommer att stärka din förmåga att leda genom samtal och på så sätt skapa både högpresterande medarbetare och grupper.

I slutet av webinariet kommer vi även dela med oss av tips på hur du kan mäta effekterna av ett mer kommunikativt ledarskap.

Det här kommer du att få med dig:

  • Viktiga förmågor vid samtal
  • Identifiera olika typer av samtal och navigera mellan dem
  • Hur du lyckas vara tydlig och empatisk samtidigt!
  • Så ger du feedback framgångsrikt
  • Hur kan vi mäta ledarskap/chefskap?

Om talarna

Serena Mon de Vienne

Serena Mon de Vienne är retorikkonsult och konsultchef på Snacka Snyggt retorikbyrå, och har långt erfarenhet att utbilda och stärka ledare och medarbetare i deras förmåga att bli tydligare och mer empatiska i sin kommunikation.  Hon har även skrivit boken ”Framgångsrika samtal” som bland annat tar upp kommunikativa strategier för att stärka förmågan att leda genom goda samtal och skapa både högpresterande medarbetare och team.

Anna Lindahl

Anna Lindahl har över 7 års erfarenhet av att arbeta med medarbetarengagemang och ledarskap och ansvarar för  Netigates Professional Services-avdelning i Sverige, och kommer att prata mer om hur man kan mäta ledarskap.