Om medarbeiderrapporten 2022:

I Netigate jobber vi hele tiden med å skape innsikt rundt medarbeiderengasjement, lojalitet, ambassadørskap som partnere til kundene våre. Denne rapporten oppsummerer vår innsikt basert på feedback fra 543 yrkesaktive nordmenn om hvordan de opplever sine arbeidsgivere. Fokus er på å finne utfordringer for norske arbeidsgivere, samt forklare hvorfor det er viktig å skape et engasjerende arbeidsmiljø for alle medarbeiderne. Rapporten belyser viktige styrker, utviklingsområder og hvor det er sprik mellom ulike faggrupper. Vi har også fordypet oss i spørsmål om medarbeiderfeedback, medarbeiderskap og mangfold, inkludering og uønsket atferd, og hvordan disse aspektene påvirker norske medarbeidere.

Innhold:

  • Hvilke utfordringer står norske arbeidsgivere overfor?
  • Hva driver medarbeiderengasjement?
  • Områder hvor norske arbeidsgivere må utvikles og forbedres
  • Slik kan arbeidsgivere skape et godt arbeidsmiljø