Er du klar over fordelene som følger en 360° ledermåling? I denne artikkelen får du vite mer om hvorfor, når og hvordan du gjennomfører 360 graders lederevalueringer. Dette er bare én variant av medarbeiderundersøkelser, men en svært verdifull ressurs i ditt feedback-system.

360 graders ledermåling
Innholdsfortegnelse

  Hvorfor bruke 360° ledermåling?

  Kompetente og motiverte ledere er en essensiell del av enhver virksomhets suksess. En klassisk 360° ledermåling vurderer ledere på fire nivåer. Ved å identifisere ledernes styrker og svakheter, bidrar dette å støtte dem i sin utvikling. Denne evalueringen gir en bred oversikt over lederegenskapene, og har derfor blitt et sentralt virkemiddel for å sikre medarbeiderengasjement og -tilfredshet.

  Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

  Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

  Benytte feedback for å opprettholde utviklingen

  Fordi tilbakemeldinger fra flere perspektiv er helhetlig og differensiert, har 360 graders metoden en rekke fordeler for virksomheten din. For det første betyr det at du kan identifisere både sterke og svake sider. Styrker kan brukes målrettet og fremmes gjennom trening. Ved å sammenligne ledernes selvbilde med andres meninger, kan du hjelpe de å vurdere egne prestasjoner, og vokse som leder, på en realistisk måte. En 360 graders ledermåling kan også være med på å fastslå om det er behov for å tilby spesifikke kompetanse- eller opplæringsmuligheter i visse sektorer, og dermed endre opplæringsplanene.

  Hvordan jobbe med 360 graders evalueringer

  Som tidligere nevnt, er den viktigste fordelen med 360° ledermåling det faktum at du gjennomfører evalueringer på fire ulike nivåer. Du ber om feedback fra direkte overordnede ledere til de lederne du vurderer, samt lederne på samme nivå. I tillegg ber du også de underordnede medarbeiderne om feedback, samt ber lederen om å gjøre en egenevaluering. Konseptet kan tilpasses individuelt. Du kan dermed legge til visse nivåer, som for eksempel å spørre noen kunder, og utelate andre. Noen eksempler på områder du kan dekke med 360° feedback inkluderer kommunikasjonsevner, forståelse for medarbeidernes behov, kompetansen innen deres arbeidsfelt osv. I tillegg kan du supplere svarene med fritekstfelt for kommentarer, slik at respondentenes vurdering kan utdypes.


  Se også vår brosjyre om 360 graders lederevaluering HER.


  6 tips for å gjennomføre en vellykket 360° ledermåling for å utvikle lederskapet ditt

  Fremgangsmåte

  360° feedback evaluerer ledere på fire nivåer. Deres leder, kolleger på samme nivå, og underordnede medarbeidere blir bedt om å gi tilbakemeldinger, samt lederne selv ved hjelp av en egenevaluering. Avhengig av målene for undersøkelsen, kan du utelate eller legge til individuelle nivåer.

  Emner

  Emner du kan dekke med 360° feedback inkluderer lederkompetanse, kommunikasjonsevner, sosiale ferdigheter og evnen til selvledelse. Fordelen er at du kan samle feedback som er helhetlige, differensierte og kommer fra ulike perspektiver.

  Fremme kommunikasjon

  Før du sender respondentene en lenke til undersøkelsen via e-post, bør du tydelig oppgi og forklare formålet og fordelene med å gjennomføre 360° feedback via HR-avdelingen. Dette vil øke medarbeidernes aksept og vilje til å delta.

  Relevante personer

  For å få meningsfylt innsikt fra undersøkelsen din, bør du ikke la medarbeidere vurdere ledere de ikke er i direkte kontakt med. Du bør imidlertid fortsatt inkludere de medarbeiderne som kanskje ikke jobber i samme felt som lederne, men som fortsatt har nær kontakt med dem.

  De rette spørsmålene

  Det virker mot sin hensikt å stille 360 feedback spørsmål som får respondentene til å sammenligne ulike ledere. På samme måte bør du unngå vage, generaliserende eller kjønnsdiskriminerende spørsmål eller utsagn. Fokuser i stedet på atferd som kan observeres, og formuler spørsmål på en objektiv måte. Det er viktig å stille rett spørsmål i en medarbeiderundersøkelse.

  Eksempel på spørsmål i en 360 graders ledermåling

  Hva er fordelene med en 360° ledermåling?

  Både lederne dine og virksomheten som helhet, kan på mange måter tjene på 360 graders feedback. Her er noen av fordelene:

  Helhetlig feedback

  Evaluering fra flere perspektiv bidrar til å få helhetlig og differensiert feedback, noe som gir en meningsfull representasjon av ferdigheter. En klassisk spørreundersøkelse vil kun gi deg subjektiv innsikt fra én side. Det er ikke alltid at respondentene i undersøkelsen faktisk jobber i nær kontakt med lederne de evaluerer. Dette betyr at de ikke vil være i stand til å gi meningsfull innsikt i visse aspekter. Når det gjelder kolleger og medarbeidere, er imidlertid ikke dette tilfelle – de vil ha den innsikten, fordi de jobber med lederne. Derfor er akseptgraden for resultater fra en medarbeiderundersøkelse fra et godt spørreundersøkelse verktøy også høyere. Det er derfor viktig å velge tilbakemeldingsverktøy med omhu.


  Last ned e-boken: 360 graders feedback – Utvikle lederskap med feedback


  Sammenligning av selvbilde og andres mening

  Klassiske metoder for ledelsesfeedback fokuserer vanligvis på andres meninger. Sammenligningen av eget selvbilde og andres meninger gir imidlertid lederne en mer realistisk vurdering av sine ferdigheter.

  Innsikt i styrker og svakheter

  Den allsidige evalueringen bidrar til å identifisere utvetydige styrker og svakheter hos lederne dine. Når du presenterer resultatene for lederne, kan du liste opp de 5 beste evnene som fikk positiv evaluering. Du kan også nevne svakhetene for å utvikle konkrete måter å forbedre dem på. Dette vil hjelpe den generelle lederutviklingen og skape gode ledere.

  Å avdekke potensiale med 360° ledermåling

  Skillet mellom eget selvbilde og andres meninger gjør det også mulig for lederne å avdekke styrker de kanskje ikke var klar over. Det bidrar også til å identifisere ferdigheter som respondentene kanskje ikke verdsetter like høyt som lederne selv gjorde. På denne måten bidrar 360° evalueringer også til å avdekke det som finnes i blindsoner.

  Dersom ledergruppen din ikke kjenner sine egne styrker og svakheter, samt medarbeidernes, er det vanskelig å finne ut hva som trengs for utviklingen av virksomheten. Med Netigate får du tilgang til relevant informasjon om Employee Experience, samt annet rundt medarbeiderundersøkelser.

  Se nærmere på Netigate EX Engage – vårt nye verktøy for medarbeiderengasjement!

  Benytt deg av Netigates løsninger for 360° ledermåling

  Kunne du tenke deg å vite mer om Netigates løsninger for 360 lederevaluering? Og har du fått med det vår nye pakkeløsning for nettopp 360° feedback service? Denne løsningen gir deg hjelp med alt fra forberedelser og gjennomføringer, til analyser og planlegging av tiltak. Med denne pakkeløsningen kombinerer vi teknologi med menneskelig ekspertise for å gi deg best mulig utnyttelse av dine 360° feedbackundersøkelser.

  Registrer deg gjerne for en 30-dagers kostnadsfri prøveperiode for å teste ut vårt kraftige og intuitive spørreundersøkelse verktøy.