Det finnes sikkert like mange definisjoner på hva en god leder er som det finnes selskaper der ute. Lederstillinger er ofte svært ettertraktede, men å sitte i førersetet medfører til tider noe svinger og smådumper. Det innebærer et enormt ansvar å være leder, og forventningene til å prestere bare øker og øker. Med et stadig økende press på dagens medarbeidere, hviler det mer og mer tyngde på ledernes skuldre.

En god leder tar seg til til medarbeider

Medarbeideres tanker om god ledelse

Resultater blir ikke direkte påvirket av lederne. Men en god leder kan påvirke medarbeidere til handlinger som vil skape resultater, og de kan bidra til å skape tilfredshet, engasjement og ambassadørskap. I henhold til Netigates store medarbeiderundersøkelse oppgir norske medarbeidere at det viktigste for økt ambassadørskapet er:

 • Å ha tillit til ledelsen og tro på en positiv utvikling for virksomheten
 • At ledere er gode forbilder, med tydelig kommunikasjon og som anerkjenner de ansattes prestasjoner.
 • Å ta stress på alvor, og aktivt jobbe for å redusere dette.

Last ned rapporten: Hvilke utfordringer møter norske arbeidsgivere i 2023?


Dette understøttes av en Gartner-rapport fra 2023 som påpeker medarbeideres større etterspørsel etter verdier, målrettet og meningsfullt arbeid. Følelsen av meningsfullt arbeid er kun mulig med effektiv ledelse og en god leder. Rapporten tyder på at dagens medarbeidere har mindre toleranse for ineffektiv ledelse enn tidligere. Og det fører til høyere turnover da arbeidstakere søker til virksomheter hvor deres trivsel og utviklingsmuligheter prioriteres.

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

 • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
 • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
 • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Hva kjennetegner en god leder?

Etter pandemien har begrepet «den nye normalen» vært noe som er i stadig utvikling. Vi har gått fra å ha hjemmekontor i stor grad, til hybride arbeidsplasser og noen helt tilbake til arbeid på kontorplassen. Dette er individuelt fra virksomhet til virksomhet, men felles for alle løsningene er at lederne må justere sin lederstil for å fortsatt ha vekst.

Det finnes en rekke metoder og strategier for å få folk til å handle på den måten vi ønsker. For å kunne være en god leder må disse påvirkningene være bevisste. Det må foreligge en forståelse for hvorfor mennesker gjør som de gjør, og utnytte den innsikten til å skape endringer. Evnen til å skape engasjement spiller en stor rolle for å kunne oppnå de ønskelige resultatene. En god leder vet hvordan medarbeiderengasjement skal skapes og fremmes blant medarbeiderne.


Les mer i vår e-bok: 8 drivkrefter for medarbeiderengasjement


Gode lederegenskaper

 1. Tilpasningsdyktig. En god leder er robust og har evnen til å tilpasse seg. Det er viktig å være handlekraftig og prioritere å skape tilpasningsdyktige og robuste team, slik at de kan håndtere ulike situasjoner og utfordringer.
 2. Tillitsskapende. Lederne må skape tillitsfulle arbeidsmiljøer der medarbeiderne trygt kan være åpne, ærlige og som fremmer både produktivitet og kreativitet.
 3. Empati. Det å ha empati og kunne lytte, virkelig høre hva de ansatte sier, bygger tillitt og skaper en god arbeidskultur. Finn en god balanse mellom det å gi medarbeiderne få rom og få utfordringer i arbeidet.
 4. Bevissthet og kompleksitet. Lederen må også ha fokus på en fleksibel tankegang. De må være åpne for ulike meninger, samt ukjente og uforutsigbare situasjoner. For eksempel vil det være store konkurransefordeler om både ledere og medarbeidere holder seg oppdatert innen nye teknologier.
 5. Støtte velvære. Psykisk velvære for medarbeiderne er et viktig område i dag. En god leder har fokus på å skape en støttende arbeidskultur som fremmer velvære for de ansatte.
 6. Vekstorientert. Dette er avgjørende for kontinuerlig utvikling og læring. De ledere som tar vare på menneskene og skaper en trygg arbeidsplass hvor det er rom for å gjøre feil, vil skape suksess og innovasjon.
En god leder skaper disse punkter

Viktige punkter for medarbeiderengasjement en god leder må bidra til å skape

Flere nøkkelegenskaper en god leder bør ha

Lederegenskaper er ikke medfødt – de kan læres. Det er klart at enkelte har lettere for å tilegne seg de nødvendige ferdighetene for å bli engasjerte ledere. En god leder er ikke kun sjef. En leder skal kunne inspirere og motivere, ha gode kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter, kunne ta og være ansvarlig for beslutninger, være i stand til å delegere og administrere oppgaver og villig til å lære og tilpasse. 

Utover de seks egenskapene vi har vært innom ovenfor vil en god leder tenke kritisk og ta beslutninger på den informasjon som er tilgjengelig. Det er også viktig å ta medarbeidere med i beslutninger ved å lytte til deres meninger og idéer for å nå et felles mål. Lederen vet hvordan oppgaver og ansvar skal delegeres, og gir samtidig støtte og veiledning ved behov.

En god leder lærer seg kontinuerlig nye ferdigheter og kunnskap, samt er disiplinert når det gjelder å følge etiske standarder og personlige og organisatoriske verdier. Denne lederen evner å håndtere konflikter med taktfullhet, objektivitet og diplomati. Det vil fremme positive relasjoner og skape gjensidig forståelse mellom medarbeidere og team.

Kommunikasjon er den røde tråden

Vi har vært innom en rekke kvalifikasjoner og egenskaper som en god leder bør ha på plass. Men det er en ting som går som en rød tråd gjennom alle disse faktorene – nemlig kommunikasjonsferdigheter. Vi har alle opplevd utsagnet: «Vi snakker ikke samme språk», til tross for at personene har samme morsmål. Enkelte ganger kan det være så enkelt som å endre ordvalg. Dette er avgjørende for at kommunikasjon skal fungere, det hjelper lite å formidle noe den andre ikke helt forstår. En god leder påser at begge sider i en kommunikasjon oppfattes korrekt, slik at misforståelser ikke oppstår. Det må være rom for åpen, ærlig og trygg kommunikasjon i organisasjonen.

Verktøy som hjelper en god leder

De viktigste verktøyene en leder har for å lykkes, er å hele tiden jobbe med å utvikle og benytte de verdifulle egenskapene vi har snakket om her. Og kanskje noen flere, for husk at virksomheter er like individuelle som mennesker.

Det er klart at om du ønsker å styrke forholdet mellom en god leder og ansatte, så må feedback fungere begge veier. Bruk alle muligheter, som teammøter og andre møter med medarbeiderne, til å bygge sammensveisede team som jobber sammen mot samme mål.

Foruten å ha en direkte dialog med de ansatte, bør det også finnes muligheter til å samle inn anonym feedback. Det gjør du med anonyme medarbeiderundersøkelser og slike spørreundersøkelser kan hjelpe deg å sette alle bitene på plass. Da ser du hvor det virkelig er behov for endringer.

360° feedback service – en tjeneste fra Netigate

Med vår 360° feedback service gir vi deg både innsikt og anbefalinger i hvordan du kan forstå og coache lederne i virksomheten din. Med innsikt basert på data kan du kartlegge kritiske utviklingsområder, få individuell innsikt om hver enkelt leder, se hvor du bør legge ned ressurser for best mulig resultat og på den måten få bedre resultater.

Med denne tjenesten mottar du profesjonell hjelp når du jobber med 360 graders feedback. Vi sørger for at du innhenter de mest verdifulle tilbakemeldingene fra underordnede, kolleger og ledere. Du kan få skreddersydde workshops og konsultasjoner, eksperthjelp og coaching – alt ut fra spesielt dine behov og resultater.  

Bli bedre kjent med Netigate

Netigate kan tilby en rekke ulike feedbackløsninger som hjelper deg å skape og utvikle gode ledere. Våre medarbeiderundersøkelser kan tilpasses dine behov og ønsker. En 360 graders evaluering kan kartlegge, fremheve og styrke en god leders styrker og med eNPS kan du spore og forbedre medarbeidernes engasjement og lojalitet. Netigate Consulting vil også være behjelpelig med rådgivning og skreddersy utviklingsplaner.

Netigate EX er verktøyet som hjelper deg å ha medarbeiderne i fokus. Du kan booke en demo som varer ca. 30 minutter, eller kontakt oss for mer informasjon.