Hur utmärker sig en bra ledare? Det finns säkert lika många definitioner på ledarskap som det finns företag ute i världen. För många är det ett mål att  bli ledare men det är inte alltid lika lätt när man väl är det. Det innefattar en hel del ansvar och förväntningarna på att du ska ha kompetensen att uträtta stordåd bara ökar. I och med den ständigt ökande pressen på dagens arbetskraft bär ledaren den tyngsta bördan. Med tanke på ledarens enorma påverkan på företagets generella prestation kan den viktigaste uppgiften hos en ledare vara att öka engagemanget hos sina anställda.

Som Bill Gates konstaterade för flera år sedan: ”När vi ser in i nästa århundrade verkar ledarna vara de som stärker de andra”.

Men vad är det med dagens ledarskap som säkerställer att medarbetarna är nöjda och vill stanna kvar? Vi har sammanställt en lista på olika beteenden hos en bra ledare som har visat sig vara grundläggande när det kommer till att förbättra upplevelsen hos de anställda:

1. En bra ledare gör det möjligt att kunna växa och få nya utmaningar

Enligt Institute of Employment Studies är detta de starkaste drivkrafterna till att medarbetare engagerar sig. Det ger de anställda en känsla av erkännande och möjligheten att utveckla sina styrkor.

För att en medarbetare ska veta vilka egenskaper som är viktigast att förbättra måste det finnas en tydlig och stadig dialog med ledaren – dialogen ska innehålla feedback och kanske till och med utvecklandet av en karriärplan. Att dessutom diskutera och genomföra effektiva utbildningar drar både företaget och individen nytta av.

diagram över kvaliteter för en bra ledare

2. Sätt tydliga förväntningar

Det har visat sig att medarbetarna behöver se deras egna mål i relation till organisationens mål för att de ska känna sig motiverade. “Hur du hjälper oss att lyckas” behöver vara i linje med de gemensamma målen och strategier samt företagets mission och vision.

Med olika nyckeltal kan du hjälpa medarbetarna att fokusera på vad som förväntas av dem. Det medföljer en känsla av trygghet och delaktighet. Det är dock viktigt att individens mål är realistiska och möjliga att uppnå.

3. Tillåt självständighet och förenkla med effektiva resurser

Att detaljstyra sitt team, även kallat micromanagement, uppfattas som frustrerande, omotiverande och har helt klart en negativ påverkan på medarbetarnas engagemang. Däremot finns det studier som visar att ett ökat självständigt arbete är kopplat med medarbetarnöjdhet som sedan resulterar i att de anställda stannar kvar på företaget.

Självständighet är länkat med känslan av ansvar, vilket återigen sätter individens roll i ett större perspektiv. För att motverka utmattning och frustration är det viktigt att förse medarbetarna de resurser som behövs för att möjliggöra och optimera ett effektivt arbete.

4. Belöna och fira uppnådda mål tillsammans

Det är helt naturligt att belöning ökar motivationen. Det finns studier som bekräftar att erkännande har en stark påverkan på produktiviteten. Mer än 35% av medarbetarna anser att avsaknad av uppmärksamhet är en av anledningarna till att de anstränger sig mindre och förmodligen kommer lämna företaget.

Att visa medarbetarna uppskattning betalar tillbaka i slutändan, därför borde det vara en av de viktigaste delarna i ett ledarskap att belöna sina medarbetare och fira uppnådda mål. Det kanske inte passar alla positioner men att uppmärksamma en bra prestation motiverar personalen att ge det lilla extra.

5. Bygg en stark gemenskap med bra kommunikation

En bra kommunikation är jätteviktigt för alla relationer, det gäller även relationen mellan ledning och personal. Alla hinder måste föras bort för att säkerställa en smidig produktivitet som gör det möjligt att göra framsteg – det är iallafall vad Harvard framhäver i deras Engagement Toolkit for Managers.

Feedbacken mellan ledning och personal måste fungera åt båda håll för att kunna bygga upp och stärka företaget. Förutom att ha en direkt dialog med medarbetarna måste det även finnas möjlighet att samla in anonym feedback.

Enkätundersökningar hjälper dig att sätta pusselbitarna på plats för att kunna se var det verkligen behövs förändring. Du kan samla in denna data på olika sätt – exempelvis genom en 360 graders-undersökning eller kontinuerliga pulsundersökningar. Om du är osäker på vilken (vilka) metod(er) som skulle passa ditt företag bäst, tveka inte att kontakta en av våra experter.