Få hela bilden med en 360 graders evaluering

Första steget mot att bli en bättre ledare är att vara öppen för feedback. Om du inte känner till dina styrkor och svagheter är det svårt att veta vad du behöver förbättra och vad du redan gör bra.

Testa Netigate

UPPTÄCK MORGONDAGENS SUPERSTJÄRNOR

NETIGATE MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

Att få feedback från olika personer på olika nivåer ger en helhetsbild, och genom att jämföra den feedbacken med chefens egna åsikter om sina ledaregenskaper blir det lättare att hitta likheter och skillnader.

En 360 graders evaluering är en metod där chefen utvärderas på tre nivåer: av högre chefer, av chefer på samma nivå och av underordnade för att få den feedback de behöver för att kunna förbättra kommunikationsförmågan, utveckla sina styrkor och arbeta med sina svagheter.

"Att ha en lösning som gör det enklare att samla in och analysera data samt låter dig hitta insikter om verksamheten och medarbetarna – gör vårt liv enklare. Netigate förenklar vårt HR-arbete och hjälper oss att fatta bättre beslut."

SÅ KOMMER DU IGÅNG MED 360 GRADERS EVALUERINGAR

NETIGATE MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

Utvärderingar av chefer består ofta av frågor som täcker områden som kompetens för arbetsuppgifterna och arbetsområdet, förmåga att uppnå målen, förståelsen av anställdas behov och kommunikationsfärdigheter. Vår enkät med 360 graders evaluering är en uppsättning färdiga frågor som vi har valt ut utifrån vår erfarenhet av vad de flesta företag efterfrågar i en sådan här undersökning. Enkäten hjälper dig att komma igång snabbare – och du kan givetvis justera frågorna efter just din organisationens behov.

Kontakta oss om du vill veta mer om vilken typ av frågor enkäten innehåller, fördelarna med chefsutvärderingar och hur din organisation kan börja arbeta mer effektivt med 360 graders evalueringar

Pröva Netigate idag

Vi hjälper dig att förstå de människor som är viktiga för verksamheten – dina kunder, konsumenter och medarbetare.

Prova Netigate
Håll dig informerad

Registrera dig och få vårt toppinnehåll direkt till din inbox - nya insikter garanteras.

Tack för din prenumeration

Du kommer snart att få ett bekräftelsemail.