Engasjement smitter! Det smitter mellom ulike roller innad i organisasjonen, og det smitter ut av organisasjonen. Vi snakker stadig om medarbeiderengasjement, og hvordan tilfredse ansatte skaper tilfredse kunder. Men hva skal til for å få medarbeiderne engasjerte? Holder det med overordnede tiltak fra toppledelsen, eller må vi involvere ulike nivåer av mellomledere også? Og hvor viktig er det med engasjerte ledere?

Engasjerte ledere skaper medarbeiderengasjement
Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Engasjement vs. tilfredshet

Medarbeiderengasjement i alle ledd er positivt for en virksomhet, også resultatmessig. Her råder det ingen tvil, og det er også forsket mye på. Men er engasjerte personer automatisk også tilfredse? Nødvendigvis ikke. Det er fullt mulig å være engasjert i sitt arbeid uten å være glade og tilfredse med alt fra arbeidsoppgaver til ledelse. Og omvendt – tilfredse personer er nødvendigvis ikke engasjerte og/eller produktive.

Medarbeidertilfredshet er en indikasjon på hvor fornøyde de ansatte er med arbeidsmiljøet, kommunikasjon og forholdet med sine ledere og kolleger. Og dette er et godt utgangspunkt for å oppnå et sterkt og produktivt medarbeiderengasjement.

Hvem har ansvaret for lederengasjement?

Å ha engasjerte medarbeidere er et mål i seg selv, men hvor ligger til syvende og sist ansvaret for dette? Hos ledelsen, og det helt fra toppledelsen. Dersom du ønsker at medarbeiderne skal legge ned vesentlig med tid og innsats i virksomheten, og være stolte av jobben sin, må du nedlegge akkurat like mye tid og innsats i å skape og opprettholde en god relasjon med dem.

En mellomleder kan ofte føle seg mellom barken og veden i en organisasjon. Ledergruppen har visjoner og planer for driften, og dette skal videreformidles til medarbeiderne. Dessuten skal disse avgjørelsene «selges» som godt nytt, enten det er saker som er utfordrende eller positive. Det som vil føles positivt for alle parter, er sjelden et problem. Men mindre positive og kanskje også direkte negative endringer kan være en stor utfordring for en mellomleder. Denne lederen skal få med seg alle medarbeiderne på laget, og samtidig engasjere for å gjøre endringer så smidige som mulige. For at dette skal være mulig må disse lederne også føle engasjement. Det er toppledelsens ansvar å skape engasjerte ledere – engasjement smitter jo i hele systemet.

En uengasjert mellomleder vil kanskje få en tøff jobb når det kommer til å skape engasjerte medarbeidere under seg. Det innebærer at noen må sørge for at alle team- og mellomledere på ulike nivåer også føler et sterkt engasjement til arbeidet, arbeidsplassen, kolleger på samme nivå og medarbeidere under seg. De må ha en god medarbeideropplevelse i bunnen. Og hele denne sirkelen må starte et sted. Det blir nesten som når vi stabler opp dominobrikker som settes i bevegelse. Denne dominoeffekten kan være av den negative sorten, eller det kan være noe positivt – som økt engasjement.


Last ned vår e-bok: 8 drivkrefter til medarbeiderengasjement


Hvordan skape engasjerte ledere?

Engasjerte ledere har gjerne evnen til å både inspirere og motivere sine medarbeidere. Å skape engasjerte ledere blir i hovedsak som å skape engasjerte medarbeidere som sådan. De grunnleggende drivkreftene for økt engasjement vil være essensielt også for personer i lederposisjoner. Det som skiller seg mer ut her, er at det må tas mer hensyn til at disse medarbeiderne skal fremme og gjennomføre endringer som er fastsatt av toppledelsen eller styret. Dermed vil det være tilleggsfaktorer som er viktige for å skape en god leder. Eller at visse faktorer må vies mer oppmerksomhet.

Prioriter lederutvikling

Det er ikke alltid virksomheter ansetter ledere med formell lederutdanning eller -erfaring. I små og mellomstore bedrifter er det ofte medarbeidere som utmerker seg, og som blir forfremmet. En klar og god HR-strategi for lederutvikling, opplæring og coaching må være på plass for å sikre engasjerte ledere. Disse utviklingsmulighetene kan tilpasses den individuelle leder. I tillegg må disse strategiene samsvare med virksomhetens målsettinger.

Inkluder ledere i beslutningsprosesser

Ved å involvere ledere på ulike nivåer i beslutninger som direkte påvirker dem og deres team/medarbeidere, vises tillitt og respekt for erfaring og kompetanse. Det samme gjelder ved å stole på at mellomledere kan fatte beslutninger som er gode for virksomheten som helhet, og medarbeiderne. Sett forventninger til lederne og la de ta ansvar for avgjørelser og resultater. Engasjerte ledere vil gjøre sitt beste for alle i organisasjonen.

Gi feedback og anerkjennelse

Regelmessig feedback og anerkjennelse er også med på å skape engasjerte ledere. Det er viktig å forstå egne styrker og svakheter, og hjelp til å nå sine faglige og personlige målsettinger. Ved tilbakemeldinger og oppmuntringer viser ledergruppen at de setter pris på ledernes innsats, noe som også kan gjøre at de yter mer.

God kommunikasjon gir engasjerte ledere

Engasjement starter med tillitt. Du oppnår ikke medarbeiderengasjement dersom de ansatte ikke har tillitt til avgjørelser som blir tatt. Og det er kommunikasjon kommer inn i bildet. Hvorfor skal ting gjøres, endres eller ikke gjøres lenger? Alle må vite bakgrunnen for avgjørelsene og endringene, samt forstå hvorfor de er viktige. En åpen og ærlig kommunikasjon som går begge veier er viktig for tillitten.

Skap en engasjementskultur

Uttalelsen «Folk forlater ikke jobber, men ledere» er nok en sannhet med modifikasjoner. Det holdes ofte i live på bakgrunn av en amerikansk undersøkelse fra Gallup, hvor det framgikk at 50 % hadde sluttet i en jobb for å komme bort fra en sjef. Siden engasjement er så tett knyttet til følelser, ser vi hvor viktig det er å bygge en solid engasjemetskultur. Det kan tiltrekke seg de beste lederne i framtiden, eller gjøre dine nåværende ledere mer engasjerte.

Netigate hjelper deg å engasjere dine ledere

Med Netigate EX har du verktøyet og løsningene du trenger for å ha engasjerte ledere og medarbeidere. Du kan benytte medarbeiderundersøkelser tilpasset din virksomhet og dine behov. Gjennomfør regelmessige pulsmålinger, 360 graders lederevalueringer, mål eNPS og lytt til medarbeiderne (Voice of Employee).

Netigate Consulting står klare og hjelper deg der du trenger det. Kontakt oss i dag, eller prøv kostnadsfritt i 30 dager.